agenda

26 oktober 2021 | Cultuur-Ondernemen | Arnhem

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt ook dit jaar in vier steden weer het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik verzorg een sessie over 'Authenticiteit en persoonlijk meesterschap' en modereer alle zes sessies voor de Arnhemse kunstenaars. Dit wordt sessie 4.

29 oktober 2021 | BH&GF | VNK in Museum Prinsenhof Delft

De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) organiseert ieder jaar een Kunsthistorische Dag. Dit jaar is het thema 'De kunsthistoricus van de 21e eeuw'. Ik verzorg met mijn pitch-methode B hungry & get fed een korte interactieve bijdrage in het kader van 'personal brand'.

1, 2 en 3 november 2021 | Stichting Impact Makers e.a.

Hoe en wanneer kom je in actie bij seksueel misbruik? Stichting Impact Makers, programma Geweld Hoort Nergens Thuis, Team Kim en RinkelFilm organiseren gesprekken over handelings-verlegenheid rond seksueel misbruik bij omstanders, professionals, ouders en slachtoffers n.a.v. de film Buiten is het Feest. Ik modereer de nagesprekken in Groningen (Forum), Utrecht (Tivoli) en Eindhoven (Parktheater).

2 november 2021 | Kunstloc Brabant en TalentHub Brabant

In Brabant wordt op een unieke manier samengewerkt aan de ontwikkeling van creatief toptalent. Bij Kunstloc Brabant krijgen enkele veelbelovende makers de kans om hun werk te tonen in de expositie Van Hier & Verder. TalentHub Brabant biedt deze makers de mogelijkheid om zich op 2 november met een korte pitch te presenteren voor publiek. Ik leid de interactieve pitchpresentatie en geeft de deelnemers vooraf twee trainingen.

4 november 2021 | BH&GF | IMM - Radboud Universiteit

IMM is het interdisciplinair onderzoeksinstituut in scheikunde en natuurkunde van de Radboud Universiteit. Het instituut organiseert weer een sIMMposium en geeft promovendi en postdocs de kans om hun onderzoekswerk in korte online pitch-sessies te presenteren. Ik geef de deelnemers een interactieve online pitchtraining (voertaal: Engels).

9 november 2021 | dBvision

dBvision organiseert voor de 24e keer de congres & vakbeurs Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit. Ik ben de dagvoorzitter tijdens het plenaire deel over Geluid en de Omgevingswet. Meer info.

12 november 2021 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | A'dam

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt ook dit jaar in vier steden weer het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik verzorg een sessie over 'Authenticiteit en persoonlijk meesterschap' en hoe je over jezelf als kunstenaar vertelt.

17 en 22 november 2021 | Talis

In een tijd van veel in- en externe veranderingen organiseert woningcorporatie Talis twee gesprekken met haar stakeholders - één over 'stenen/hard' en één over 'mensen/hart', om te onderzoeken hoe er gezamenlijk een nóg effectievere bijdrage geleverd kan worden aan de volkshuisvestelijke opgaven in Nijmegen en Wijchen. Ik denk mee over het programma en leid de gesprekken.

18 november 2021 | ArtEZ University of the Arts

ArtEZ organiseert een 'heidag' voor haar algemeen directeuren, hoofden en medewerkers. Ik verzorg die dag een workshop Deep Democracy met als insteek: hoe luister je naar elkaar en hoe voer je een gesprek waarin alle stemmen gehoord worden? Aan de hand van de DD-methodiek bespreken we vervolgens een punt uit het beleidsplan.

3 februari 2022 | BH&GF | Jump! Talent

Jump! Talent is een talentontwikkelingstraject voor jonge beeldend kunstenaars in Brabant, een initiatief van zes samenwerkende Brabantse galeries. Ik geef daar weer mijn interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

31 maart 2022 | BH&GF | Jump! Talent

Jump! Talent is een talentontwikkelingstraject voor jonge beeldend kunstenaars in Brabant, een initiatief van zes samenwerkende Brabantse galeries. Ik geef daar weer mijn interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

26 mei 2022 | BH&GF | Jump! Talent

Jump! Talent is een talentontwikkelingstraject voor jonge beeldend kunstenaars in Brabant, een initiatief van zes samenwerkende Brabantse galeries. Ik geef daar weer mijn interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

doorlopend | Onbezoldigde bestuursfuncties

Mijn strategische kennis en ervaring zet ik al jaren ook als onbezoldigd adviseur en bestuurslid in voor diverse culturele en maatschappelijke initiatieven. Sinds juli 2020 ben ik vooral actief als voorzitter en onbezoldigd zakelijk leider a.i. van Kunstvereniging Diepenheim.

doorlopend | Strategisch advies cultureel ondernemers

Vanuit een brede praktijkervaring coach ik individuele kunstenaars, teams en initiatieven bij ideeontwikkeling en het vinden van een heldere zakelijke koers. Ik werk regelmatig voor Cultuur-Ondernemen en het Next talent program van Playgrounds.

» Agenda archief