agenda

22 augustus | BH&GF | Gemeenteraad Oss

Samen met mijn collega-dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen verzorg ik een pitch-training voor gemeenteraadsleden en burgerraadsleden van de gemeente Oss.

27 augustus 2019 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem organiseert een drietal bijeenkomsten om met een brede groep stakeholders, ambtenaren en raadsleden.te spreken over een nieuwe Omgevingsvisie voor Arnhem. Ik denk mee over de opzet van deze bijeenkomsten en leid de gesprekken. Dit is de eerste bijeenkomst.

29 augustus 2019 | Muzehof Centrum voor de Kunsten Zutphen

De Muzehof organiseert een teamdag om tot concrete werkafspraken voor het komende cursusjaar te komen. Ik leid de bijeenkomst en maak meteen ook een verslag.

6 september 2019 | Cultuurconnectie | Utrecht

Mede namens de brancheorganisatie Cultuurconnectie organiseren ‘Impresariaat Uit de Kunst’ en ‘Kleinkunstig’ een bijeenkomst voor de ‘vrije’ aanbieders van cultuureducatie in Nederland. Inzet is het vergroten van hun zichtbaarheid en impact in het veld. Ik denk mee over de opzet van de bijeenkomst en leid het gesprek.

19 september 2019 | Cultuur-Ondernemen | Zwolle

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt dit jaar in vier steden het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemer-schap' aan. Ik ben spreker bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap in Zwolle. Meer info.

24 sep., 1 okt., 10 okt. 2019 | GIGANT, markant in cultuur

In een driedaagse in-company-training ‘Subsidieaanvragen schrijven’ train ik de medewerkers van GIGANT markant in cultuur in Apeldoorn hoe zij vanuit de essentie van hun eigen projecten aansluiting kunnen vinden bij de specifieke doelen van fondsen.

26 september 2019 | Cultuur-Ondernemen | Rotterdam

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt dit jaar in vier steden het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemer-schap' aan. Ik ben spreker bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap in Rotterdam.
Meer info.

30 september 2019 | Cultuur-Ondernemen | Amersfoort

‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’ is de trainingsdag die Cultuur-Ondernemen samen met Special Arts organiseert in Amersfoort voor kunstenaars, creatieven en makers werkzaam in de gezondheidszorg. Ik geef die dag een interactieve presentatie over authenticiteit en persoonlijk meesterschap.

10 oktober 2019 | Gemeente Arnhem

Maar liefst 46 bewoners hebben zich opgegeven voor de klankbordgroep over de toekomstige ontwikkeling van woningen en groen langs de Nijmeegseweg. Ik leid een aantal interactieve sessies om verschillende varianten met elkaar te bespreken.

8 nov. 2019 | Nationaal Muziekinstrumenten Fonds | Zwolle

De jaarlijkse Presentatieconcerten van het NMF zijn inmiddels legendarisch. Dit jaar mag ik meedenken over de interactieve opzet van het programma en het programma presenteren in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Meer info.

9 nov. 2019 | Nationaal Muziekinstrumenten Fonds | Amsterdam

De jaarlijkse Presentatieconcerten van het NMF zijn inmiddels legendarisch. Dit jaar mag ik meedenken over de interactieve opzet van het programma en het programma presenteren in De Duif in Amsterdam. Meer info.

10 nov. 2019 | Nationaal Muziekinstrumenten Fonds | Den Haag

De jaarlijkse Presentatieconcerten van het NMF zijn inmiddels legendarisch. Dit jaar mag ik meedenken over de interactieve opzet van het programma en het programma presenteren in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Meer info.

15 november 2019 | Deep Democracy

Leven doe je te midden van andere mensen. Hoe zorg je dat ieders stem gehoord wordt? Deep Democracy zorgt dat wat gezegd moet worden ook gezegd kán worden. Op een lichte en eenvoudige manier. Nieuwsgierig? Samen met Ingrid van Aert organiseerde ik weer een nieuwe kennismakingsworkshop.

10 december 2019 | Gemeente Oude IJsselstreek

Gemeente Oude IJsselstreek organiseert een congres over 'normaliseren binnen het sociaal domein'. Ik denk mee over de opzet en leid het congres. Meer info volgt.

doorlopend | Strategisch advies cultureel ondernemers

Vanuit een brede praktijkervaring coach ik individuele kunstenaars, teams en initiatieven bij ideeontwikkeling en het vinden van een heldere zakelijke koers.

doorlopend | Onbezoldigde bestuursfuncties

Mijn strategische kennis en ervaring zet ik al jaren ook als onbezoldigd adviseur en bestuurslid in voor diverse culturele en maatschappelijke initiatieven. Nu o.a. als voorzitter van het bestuur van Herman Centraal (Stichting Debatcentrum Arnhem).

» Agenda archief