agenda

25 juni 2019 | Gemeenteraad Zoetermeer e.a.

De gemeenteraad van Zoetermeer organiseert in samenwerking met Koninklijke Kentalis, Fonteynenburg en Signtaal een thema-avond over sociale inclusie en positieve gezondheid. Ik denk mee over het programma en leid de bijeenkomst.

26 juni 2019 | Stedelijke Regio Utrecht

Na de netwerkbijeenkomst met alle betrokken regiogemeenten organiseren Provincie Utrecht, Gemeente Amersfoort en Gemeente Utrecht nu nog een strategische werksessie om met onderling tot afstemming te komen over het vervolg van de samenwerking. Ik denk mee over de opzet en leid de sessie.

27 juni 2019 | Radboudumc

In de ‘Academische werkplaats Impuls: Participatie en maatschappelijke zorg’ werken praktijk en wetenschap samen aan kennisontwikkeling en innovatie van de maatschappelijke zorg. Op 27 juni organiseert AW Impuls in samenwerking met Radboudumc een kenniscafé over ervaringskennis in het sociale domein. Ik denk mee over het programma en leid de middag.

5 juli 2019 | Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds in Amsterdam is bezig met een aantal nieuwe projecten. Ik leid weer een nieuwe strategische werksessie om deze projecten een stap verder te brengen en maak meteen ook een verslag.

17 juli 2019 | Kleinkunstig

Kleinkunstig is de grootste, meest geboekte aanbieder van kunst-educatieve workshops op scholen in Nederland. Na een zoom-out sessie en een business-model-canvas sessie eerder dit jaar wil de organisatie nu inzoomen op een focus voor het komend half jaar. Net als bij de vorige twee bijeenkomsten ontwerp en leid ik ook deze sessie.

27 augustus 2019 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem organiseert een drietal bijeenkomsten om met een brede groep stakeholders, ambtenaren en raadsleden.te spreken over een nieuwe Omgevingsvisie voor Arnhem. Ik denk mee over de opzet van deze bijeenkomsten en leid de gesprekken. Dit is de eerste bijeenkomst.

19 september 2019 | Cultuur-Ondernemen | Zwolle

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt dit jaar in vier steden het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik ben spreker bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap in Zwolle. Meer info.

26 september 2019 | Cultuur-Ondernemen | Rotterdam

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt dit jaar in vier steden het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik ben spreker bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap in Rotterdam. Meer info.

doorlopend | Regiomakelaar Mondriaan Fonds

Sinds september 2017 werk ik samen met Erna aan de Stegge als regiomakelaar voor het Mondriaan Fonds (regio Midden en Oost). Wij hebben een onderzoekende en stimulerende rol bij het bereiken van potentiële aanvragers, opdrachtgevers en adviseurs. Ook signaleren wij nieuwe initiatieven, doelgroepen en actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed.

doorlopend | Strategisch advies cultureel ondernemers

Vanuit een brede praktijkervaring coach ik individuele kunstenaars, teams en initiatieven bij ideeontwikkeling en het vinden van een heldere zakelijke koers.

doorlopend | Onbezoldigde bestuursfuncties

Mijn strategische kennis en ervaring zet ik al jaren ook als onbezoldigd adviseur en bestuurslid in voor diverse culturele en maatschappelijke initiatieven. Nu o.a. als voorzitter van het bestuur van Herman Centraal (Stichting Debatcentrum Arnhem).

» Agenda archief