agenda

30 oktober 2018 | Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht organiseert een expertmeeting over sociaal ondernemen. Wat zijn de gemeentelijke dilemma's op dit gebied? Na de presentaties van enkele deskundigen en interviews met sociaal ondernemers leid ik een paneldiscussie voor de gemeenteraad waarbij ook Social Enterprise NL aanwezig is.

8 november 2018 | BH&GF | Kunstloc Brabant

Jaarlijks komen zo'n 120 docenten, directies, vrijwilligers en zelfstandig professionals naar de Werkconferentie Amateurkunst. Ik verzorg dit jaar twee interactieve pitchtrainingen.

9 november 2018 | Deep Democracy

Samen met Ingrid van Aert van Hardop Kijken organiseer ik dit najaar drie workshops om kennis te maken met Deep Democracy. Een beetje theorie, maar vooral veel zelf doen en ervaren. Dit is de derde workshop, in Molenplaats Sonsbeek in Arnhem.

19 november 2018 | Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen organiseert een interactieve bewonersbijeenkomst over de nieuwe Omgevingswet. Ik denk mee over de opzet van de avond en leid het gesprek.

28 november 2018 | Gemeente Oude IJsselstreek

In haar coalitieprogramma formuleerde Gemeente Oude IJsselstreek dat er maatwerk nodig is op het gebied van zorg, aangepast werk en schuldhulpverlening. Om met alle professionele partners te verkennen hoe men met elkaar tot een concrete en werkbare integrale uitvoering kan komen, organiseert de gemeente een conferentie Integrale Samenwerking Basisniveau. Ik denk mee over de opzet van de dag en leid de conferentie.

doorlopend | Regiomakelaar Mondriaan Fonds

Sinds september 2017 werk ik samen met Erna aan de Stegge als regiomakelaar voor het Mondriaan Fonds (regio Midden en Oost). Wij hebben een onderzoekende en stimulerende rol bij het bereiken van potentiële aanvragers, opdrachtgevers en adviseurs. Ook signaleren wij nieuwe initiatieven, doelgroepen en actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed.

doorlopend | Strategisch advies cultureel ondernemers

Vanuit een brede praktijkervaring coach ik individuele kunstenaars, teams en initiatieven bij ideeontwikkeling en het vinden van een heldere zakelijke koers.

» Agenda archief