agenda

29 jan, 28 feb, 10 april 2024 | Nederlands Openluchtmuseum

Het Openluchtmuseum organiseert een serie werksessies met de bestuurders van betrokken zorginstellingen over het jaarprogramma 2024 van het Huis van Herinnering en de publiekspresentatie Leven met Dementie. Ik denk mee over het programma en leid de sessies.

13 maart 2024 | Centraal Museum Utrecht

Centraal Museum organiseert een strategische sessie met het MT om te bespreken hoe de plannen uit het meerjarenbeleidsplan 2025-2028 een concrete uitwerking in de praktijk kunnen krijgen. Ik denk mee over de opzet van de dag en leid de sessie.

18 maart 2024 | Gemeente Harderwijk

Gemeente Harderwijk organiseert een bijeenkomst met alle sociale partners om te bespreken op welke wijze zij gezamenlijk uitvoering willen geven aan de nieuwe Nota Sociaal Domein. Ik denk mee over de opzet van de bijeenkomst en leid de middag.

19 maart en 11 april 2024 | Centraal Museum Utrecht

Centraal Museum wil de huidige manier van projectmatig werken verder doorontwikkelen. Ik ga twee brainstormsessie leiden om hier met het team een passende vorm voor te vinden.

22 maart 2024 | BH&GF | Jump! Talent | Eindhoven

Jump! Talent is een talentontwikkelingstraject voor jonge beeldend kunstenaars in Brabant, een initiatief van acht samenwerkende Brabantse kunstinstellingen. Ik geef daar weer mijn interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

2 april 2024 | Collage Almere

Collage Almere, het centrum voor cultuuronderwijs in Almere, organiseert een bijeenkomst voor alle Intern Cultuur Coördinatoren, directies van scholen en belangstellende leerkrachten. De bijeenkomst is getiteld: 'Vuur voor Cultuur'. Ik denk mee over het programma en leid de bijeenkomst.

5 en 9 april 2024 | BH&GF | Jump! Interdisciplinair | Tilburg

Talent moet je koesteren, vinden ze in Brabant. Daarom zetten provincie Noord-Brabant en Kunstloc Brabant hoog in op talentontwikkeling in de professionele kunsten. Voor een interdisciplinaire groep verzorg ik twee keer mijn interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

9 april 2024 | Gemeente Nijmegen

Om samenhang te brengen in alle opgaven in het stationsgebied werkt Nijmegen aan een nieuwe gebiedsvisie. Inmiddels heeft de gemeente aan aantal toekomstperspectieven uitgewerkt die ze in een stadsdebat wil toelichten en met alle belanghebbenden en bewoners wil bespreken. Ik denk mee over het programma en leid het debat.

6 juni 2024 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | Utrecht

Het leerprogramma Route Ondernemerschap geeft kunstenaars in zes sessies een professionele injectie in hun ontwikkeling. Aan de hand van mijn interactieve B hungry & get fed methode verzorg ik weer een sessie over 'Wat is de essentie van je werk en hoe vertel je daar iets samenhangends over?'.  

doorlopend | Onbezoldigde bestuursfuncties

Mijn strategische kennis en ervaring zet ik al jaren ook als onbezoldigd adviseur en bestuurslid in voor diverse culturele en maatschappelijke initiatieven. Sinds juli 2020 ben ik vooral actief als (onbezoldigd) directeur/bestuurder van Drawing Centre Diepenheim.

doorlopend | Strategisch advies cultureel ondernemers

Vanuit een brede praktijkervaring coach ik individuele kunstenaars, teams en initiatieven bij ideeontwikkeling en het vinden van een heldere zakelijke koers. Ik werk regelmatig voor Cultuur-Ondernemen, het Next talent program van Playgrounds en KOP, het Kunstenaars Ontwikkel Platform in Breda.

» Agenda archief