agenda

10 augustus 2020 | Praktikon

Als follow-up van de eerdere B hungry & get fed teamtraining die ik gaf, train ik nu drie medewerkers van Praktikon om tijdens werkoverleggen zelf interactieve pitches te begeleiden. Dit wordt sessie 2, weer via Zoom.

25 augustus 2020 | Cultuur-Ondernemen in Groningen

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik ben spreker en trainer bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap in Groningen.

1 september 2020 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem organiseert een drietal bijeenkomsten om met een brede groep stakeholders, ambtenaren en raadsleden.te spreken over een nieuwe Omgevingsvisie voor Arnhem. Ik denk mee over de opzet van deze bijeenkomsten en leid de gesprekken. Dit wordt de derde bijeenkomst.

15 september 2020 | Gemeente Arnhem

Arnhem heeft 24 wijken. In 2014 zijn spelregels vastgesteld voor de Arnhemse Wijkaanpak. De spelregels zijn aan herijking toe. Ik ga de projectleiding en gespreksleiding verzorgen om de spelregels voor bewonersparticipatie weer bij de tijd en passend bij de verschillende wijken te krijgen. Na de kick-off op 11 februari bekijken we nu met een kleiner gezelschap wat een goede volgende stap is om samen tot nieuwe spelregels voor bewonersparticipatie in Arnhem te komen. Dit wordt de (uitgestelde) 2e sessie.

18 september 2020 | Deep Democracy

Leven doe je te midden van andere mensen. Hoe zorg je dat ieders stem gehoord wordt? Deep Democracy zorgt dat wat gezegd moet worden ook gezegd kán worden. Op een lichte en eenvoudige manier. Nieuwsgierig? Samen met Ingrid van Aert organiseer ik vanuit Kijk Deep Democracy weer een nieuwe kennismakingsworkshop.

22 september 2020 | Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen organiseert een gesprek met woningbouw-verenigingen en andere stakeholders over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en welzijn in de wijk Neerbosch-Oost. Ik denk mee over de opzet en leid het gesprek.

24 september 2020 | BKA, BKN, ACEC

Beeldende Kunst Arnhem en Beeldende Kunst Nijmegen, de platforms waarin alle professionele beeldende kunstinstellingen uit Arnhem en Nijmegen vertegenwoordigd zijn, organiseren weer een Factor 50. De netwerkbijeenkomst vindt ditmaal plaats in het ACEC en gaat over kunstopdrachten in de openbare ruimte van de Gelderlandse gemeenten. Ik denk mee over de opzet van de bijeenkomst en leid het gesprek.

29 oktober 2020 | Cultuur-Ondernemen in Arnhem

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemer-schap' aan. Ik ben weer spreker en trainer bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap, vandaag in Arnhem. Meer info.

5 november 2020 | Cultuur-Ondernemen in Rotterdam

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemer-schap' aan. Ik ben weer spreker en trainer bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap, vandaag in Rotterdam. Meer info.

doorlopend | Onbezoldigde bestuursfuncties

Mijn strategische kennis en ervaring zet ik al jaren ook als onbezoldigd adviseur en bestuurslid in voor diverse culturele en maatschappelijke initiatieven. Sinds juli 2020 ben ik vooral actief als voorzitter van Kunstvereniging Diepenheim.

doorlopend | Strategisch advies cultureel ondernemers

Vanuit een brede praktijkervaring coach ik individuele kunstenaars, teams en initiatieven bij ideeontwikkeling en het vinden van een heldere zakelijke koers.

» Agenda archief