agenda

26 oktober 2020 | St. Cultuurspinnerij De Vasim

Als 'bewoner' van het terrein wil Cultuurspinnerij haar visie op de herontwikkeling van het NYMA-terrein met stakeholders delen. Ik leid een strategische werksessie met het team en bestuur.

29 oktober 2020 | Cultuur-Ondernemen

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Vanwege Covid-19 wordt het een combinatie van acht offline en online bijeenkomsten. Ik ben bij alle bijeenkomsten gespreksleider. Bij deze eerste bijeenkomst geef ik daarnaast ook mijn interactieve B hungry & get fed training. 

3 november 20120 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem organiseert een webinar om met bewoners te spreken over een herinrichtingsplan voor een van de straten in Arnhem-Noord. Wat weegt zwaarder: vergroten van de verkeersveiligheid, of behoud van alle straatbomen? Ik denk mee over het programma en leid het gesprek.

3 november 2020 | BH&GF | Future Based x Fillip Studios

Future Based en Fillip Studios organiseren residenties waarin studenten werken aan een casus. Ik geef een B hungry & get fed masterclass (voertaal Engels) over je verhaal vertellen en pitchen. 

25 november 2020 | Gemeente Brummen

Gemeente Brummen organiseert een tweede bijeenkomst over ‘Wonen met zorg’ om met alle stakeholders verder door te praten over het organiseren van 24-uurs zorg, investeren in voorzieningen, beschikbaarheid van voldoende zorgmedewerkers en inventariseren van toekomstige woon-zorg behoefte van bewoners. Ik denk weer mee over het programma en leid de bijeenkomst (online).

27 november 2020 | Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs Arnhem

Wereldverbeteraar Dirk Zeldenrust overleed november 2017. Hij wordt geëerd met een stimuleringsprijs om de aarde te verduurzamen. Een prijs die gaat naar mensen of initiatieven die - net als Dirk - begrijpen dat een betere wereld niet kan wachten. Ik interview bij de derde prijsuitreiking de drie genomineerden in de Burgerzaal van het Stadhuis.

2 december 2020 | BH&GF | Jump! Talent (Eindhoven)

Jump! Talent is een talentontwikkelingstraject voor jonge beeldend kunstenaars in Brabant, een initiatief van vier samenwerkende Brabantse galeries. Ik geef daar weer mijn interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

8 december 020 | Gemeente Oude IJsselstreek

Gemeente Oude IJsselstreek organiseert een conferentie over de samenwerking tussen de Jeugdbescherming en lokale teams in de Achterhoek. Ik denk mee over de opzet van het programma en leid het gesprek.

19 januari 2021 | dBvision

dBvision organiseert dit jaar voor de 24e keer de congres & vakbeurs Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit. Ik ben de dagvoorzitter tijdens het plenaire deel over Geluid en de Omgevingswet. Meer info.

doorlopend | Onbezoldigde bestuursfuncties

Mijn strategische kennis en ervaring zet ik al jaren ook als onbezoldigd adviseur en bestuurslid in voor diverse culturele en maatschappelijke initiatieven. Sinds juli 2020 ben ik vooral actief als voorzitter van Kunstvereniging Diepenheim.

doorlopend | Strategisch advies cultureel ondernemers

Vanuit een brede praktijkervaring coach ik individuele kunstenaars, teams en initiatieven bij ideeontwikkeling en het vinden van een heldere zakelijke koers.

» Agenda archief