agenda

31 oktober 2019 | Zudocku Zutphen

Zudocku, de Zutphense alliantie van professionele organisaties die zich richten op de productie, spreiding, scholing, behoud en presentatie van kennis, cultuur en kunst, organiseert een gesprek met de gemeenteraad over haar positie, resultaten, ambities en plannen voor de toekomst. Ik ontwerp het programma en leid het gesprek.

6 november 2019 | Kunstenbond

De Kunstenbond organiseert op 6 november een leden-bijeenkomst in Arnhem met een openbaar toegankelijke thema-middag over de toekomst van kunst in de openbare ruimte. Ik denk mee over de opzet van het programma en leid het gesprek.

8 nov. 2019 | Nationaal Muziekinstrumenten Fonds | Zwolle

De jaarlijkse Presentatieconcerten van het NMF zijn inmiddels legendarisch. Dit jaar mag ik meedenken over de interactieve opzet van het programma en het programma presenteren in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Meer info.

9 nov. 2019 | Nationaal Muziekinstrumenten Fonds | Amsterdam

De jaarlijkse Presentatieconcerten van het NMF zijn inmiddels legendarisch. Dit jaar mag ik meedenken over de interactieve opzet van het programma en het programma presenteren in De Duif in Amsterdam. Meer info.

10 nov. 2019 | Nationaal Muziekinstrumenten Fonds | Den Haag

De jaarlijkse Presentatieconcerten van het NMF zijn inmiddels legendarisch. Dit jaar mag ik meedenken over de interactieve opzet van het programma en het programma presenteren in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Meer info.

12 november 2019 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

RCE en Mondriaan Fonds vroegen Miriam Windhausen, onderzoeker en adviseur op het gebied van kunstenaars-nalatenschappen, om een interactieve bijeenkomst over dit onderwerp te organiseren voor kunstenaars, makers en betrokken organisaties. Ik denk mee over de opzet van het programma en leid de bijeenkomst.

14 november 2019 | Gemeente Arnhem

Maar liefst 46 bewoners hebben zich opgegeven voor de klankbordgroep over de toekomstige ontwikkeling van woningen en groen langs de Nijmeegseweg. Ik leid een aantal interactieve sessies om verschillende varianten met elkaar te bespreken. Dit wordt de tweede sessie.

15 november 2019 | Deep Democracy

Leven doe je te midden van andere mensen. Hoe zorg je dat ieders stem gehoord wordt? Deep Democracy zorgt dat wat gezegd moet worden ook gezegd kán worden. Op een lichte en eenvoudige manier. Nieuwsgierig? Samen met Ingrid van Aert organiseerde ik weer een nieuwe kennismakingsworkshop.

19 november 2019 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem organiseert een drietal bijeenkomsten om met een brede groep stakeholders, ambtenaren en raadsleden.te spreken over een nieuwe Omgevingsvisie voor Arnhem. Ik denk mee over de opzet van deze bijeenkomsten en leid de gesprekken. Dit is de tweede bijeenkomst.

21 november 2019 | Ontwerp Platform Arnhem

OPA bestaat vijftien jaar en viert dat met een feestelijke avond die ik mag modereren. Meer info volgt.

28 november 2019 | Centrum Amateurkunst Flevoland

Centrum Amateurkunst Flevoland organiseert een provinciale werkconferentie over de ontwikkeling van duurzame samenwerking tussen de kunsten en het sociaal domein. Ik ontwerp het programma en leid de conferentie.

10 december 2019 | Gemeente Oude IJsselstreek

Gemeente Oude IJsselstreek organiseert een congres over 'normaliseren binnen het sociaal domein'. Ik denk mee over de opzet en leid het congres. Meer info volgt.

12 december 2019 | Gemeente Arnhem

Maar liefst 46 bewoners hebben zich opgegeven voor de klankbordgroep over de toekomstige ontwikkeling van woningen en groen langs de Nijmeegseweg. Ik leid een aantal interactieve sessies om verschillende varianten met elkaar te bespreken. Dit wordt de derde sessie.

10 maart 2020 | Cultuur-Ondernemen Amsterdam

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemer-schap' aan. Ik ben weer spreker en trainer bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap, vandaag in Amsterdam. Meer info.

29 oktober 2020 | Cultuur-Ondernemen Arnhem

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemer-schap' aan. Ik ben weer spreker en trainer bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap, vandaag in Arnhem. Meer info.

doorlopend | Onbezoldigde bestuursfuncties

Mijn strategische kennis en ervaring zet ik al jaren ook als onbezoldigd adviseur en bestuurslid in voor diverse culturele en maatschappelijke initiatieven.

doorlopend | Strategisch advies cultureel ondernemers

Vanuit een brede praktijkervaring coach ik individuele kunstenaars, teams en initiatieven bij ideeontwikkeling en het vinden van een heldere zakelijke koers.

» Agenda archief