agenda

23 september 2020 | Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen organiseert een gesprek met woningbouw-verenigingen en andere stakeholders over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en welzijn in de wijk Neerbosch-Oost. Ik denk mee over de opzet en leid het gesprek.

24 september 2020 | BKA, BKN, ACEC

Beeldende Kunst Arnhem en Beeldende Kunst Nijmegen, de platforms waarin alle professionele beeldende kunstinstellingen uit Arnhem en Nijmegen vertegenwoordigd zijn, organiseren weer een Factor 50. De netwerkbijeenkomst vindt ditmaal plaats in het ACEC en gaat over kunstopdrachten in de openbare ruimte van de Gelderlandse gemeenten. Ik denk mee over de opzet van de bijeenkomst en leid het gesprek.

8 oktober 2020 | Gemeente Brummen

Gemeente Brummen organiseert een bijeenkomst over wonen met zorg  om samen met alle stakeholders de opgaven in beeld te brengen, te duiden en te vertalen in een gezamenlijk gedragen visie en een daaraan gerelateerde uitvoeringsagenda. Ik ontwerp het programma en leid de bijeenkomst.

29 oktober 2020 | Cultuur-Ondernemen

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Vanwege Covid-19 wordt het een combinatie van acht offline en online bijeenkomsten. Ik ben bij alle bijeenkomsten gespreksleider. Bij deze eerste bijeenkomst geef ik daarnaast ook mijn interactieve B hungry & get fed training. 

27 november 2020 | Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs Arnhem

Wereldverbeteraar Dirk Zeldenrust overleed november 2017. Hij wordt geëerd met een stimuleringsprijs om de aarde te verduurzamen. Een prijs die gaat naar mensen of initiatieven die - net als Dirk - begrijpen dat een betere wereld niet kan wachten. Ik interview bij de derde prijsuitreiking de drie genomineerden in de Burgerzaal van het Stadhuis.

2 december 2020 | BH&GF | Jump! Talent (Eindhoven)

Jump! Talent is een talentontwikkelingstraject voor jonge beeldend kunstenaars in Brabant, een initiatief van vier samenwerkende Brabantse galeries. Ik geef daar weer mijn interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

19 januari 2021 | dBvision

dBvision organiseert dit jaar voor de 24e keer de congres & vakbeurs Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit. Ik ben de dagvoorzitter tijdens het plenaire deel over Geluid en de Omgevingswet. Meer info.

doorlopend | Onbezoldigde bestuursfuncties

Mijn strategische kennis en ervaring zet ik al jaren ook als onbezoldigd adviseur en bestuurslid in voor diverse culturele en maatschappelijke initiatieven. Sinds juli 2020 ben ik vooral actief als voorzitter van Kunstvereniging Diepenheim.

doorlopend | Strategisch advies cultureel ondernemers

Vanuit een brede praktijkervaring coach ik individuele kunstenaars, teams en initiatieven bij ideeontwikkeling en het vinden van een heldere zakelijke koers.

» Agenda archief