agenda

21 november 2019 | Ontwerp Platform Arnhem

OPA bestaat vijftien jaar en viert dat met een feestelijke avond die ik mag modereren. Meer info.

26 november 2019 | Hogeschool Van Hall Larenstein

Het Lectoraat Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio's organiseert een bijeenkomst voor de partners van Regionaal Voedsellab Arnhem-Nijmegen en betrokken studenten. Ik denk mee over de opzet van de bijeenkomst en leid het gesprek.

28 november 2019 | Centrum Amateurkunst Flevoland

Centrum Amateurkunst Flevoland organiseert een provinciale werkconferentie over de ontwikkeling van duurzame samenwerking tussen de kunsten en het sociaal domein. Ik ontwerp het programma en leid de conferentie.

10 december 2019 | Gemeente Oude IJsselstreek

Gemeente Oude IJsselstreek organiseert een congres over 'normaliseren binnen het sociaal domein'. Ik denk mee over de opzet en leid het congres. Meer info volgt.

12 december 2019 | Gemeente Arnhem

Maar liefst 46 bewoners hebben zich opgegeven voor de klankbordgroep over de toekomstige ontwikkeling van woningen en groen langs de Nijmeegseweg. Ik leid een aantal interactieve sessies om verschillende varianten met elkaar te bespreken. Dit wordt de derde sessie.

3 maart 2020 | Cultuur-Ondernemen in Zwolle

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemer-schap' aan. Ik ben weer spreker en trainer bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap, vandaag in Zwolle. Meer info.

10 maart 2020 | Cultuur-Ondernemen in Amsterdam

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemer-schap' aan. Ik ben weer spreker en trainer bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap, vandaag in Amsterdam. Meer info.

29 oktober 2020 | Cultuur-Ondernemen in Arnhem

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemer-schap' aan. Ik ben weer spreker en trainer bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap, vandaag in Arnhem. Meer info.

5 november | Cultuur-Ondernemen in Rotterdam

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemer-schap' aan. Ik ben weer spreker en trainer bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap, vandaag in Rotterdam. Meer info.

doorlopend | Onbezoldigde bestuursfuncties

Mijn strategische kennis en ervaring zet ik al jaren ook als onbezoldigd adviseur en bestuurslid in voor diverse culturele en maatschappelijke initiatieven.

doorlopend | Strategisch advies cultureel ondernemers

Vanuit een brede praktijkervaring coach ik individuele kunstenaars, teams en initiatieven bij ideeontwikkeling en het vinden van een heldere zakelijke koers.

» Agenda archief