agenda

21 januari 2021 | Cultuur-Ondernemen

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik ben bij alle bijeenkomsten gespreksleider. Dit wordt de laatste (uitgestelde) bijeenkomst. 

26 januari 2021 | Gemeente Oude IJsselstreek

Gemeente Oude IJsselstreek organiseert een conferentie over de samenwerking tussen de Jeugdbescherming en lokale teams in de Achterhoek. Ik denk mee over de opzet van het programma en leid het gesprek.

28 januari 2021 | Focus Filmtheater

Als voorbereiding op het beleidsplan 2022 – 2026 organiseert Focus Filmtheater drie strategische denksessies voor MT en directie. Ik denk mee over het programma, leid ook deze tweede sessie en schrijf het verslag.

2 februari 2021 | Gemeente Arnhem

Arnhem heeft 22 wijken. In 2014 zijn spelregels vastgesteld voor de Arnhemse Wijkaanpak. De spelregels zijn aan herijking toe. Ik verzorg de projectleiding en gespreksleiding om de spelregels voor bewonersparticipatie weer bij de tijd en passend bij de verschillende wijken te krijgen. Bij deze derde sessie met een afvaardiging uit de verschillende wijken zoomen we in op de verdeling van de bewonersbudgetten.

19 maart 2021 | Praktikon

Praktikon, een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg, gemeenten en onderwijs, is gespecialiseerd in onderzoek, monitoring, training en vragenlijstontwikkeling. Zij organiseren dit keer een online gebruikersbijeenkomst voor BergOp, een van hun softwareprogramma's. Ik denk mee over de opzet van het programma en leid de ochtend.

23 maart 2021 | BH&GF | Communicatiekring Nijmegen

Communicatiekring Nijmegen biedt communicatieprofessionals uit verschillende disciplines en vakgebieden een jaarlijks programma voor kennisdeling, professionalisering en ontmoeting. Op verzoek ga ik een training geven over je online presenteren.

9 november 2021 | dBvision

dBvision organiseert voor de 24e keer de congres & vakbeurs Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit. Ik ben de dagvoorzitter tijdens het plenaire deel over Geluid en de Omgevingswet. Meer info.

doorlopend | Onbezoldigde bestuursfuncties

Mijn strategische kennis en ervaring zet ik al jaren ook als onbezoldigd adviseur en bestuurslid in voor diverse culturele en maatschappelijke initiatieven. Sinds juli 2020 ben ik vooral actief als voorzitter en onbezoldigd zakelijk leider a.i. van Kunstvereniging Diepenheim.

doorlopend | Strategisch advies cultureel ondernemers

Vanuit een brede praktijkervaring coach ik individuele kunstenaars, teams en initiatieven bij ideeontwikkeling en het vinden van een heldere zakelijke koers. Ik werk regelmatig voor Cultuur-Ondernemen en het Next talent program van Playgrounds.

» Agenda archief