agenda

29 september 2022 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | Online

Cultuur-Ondernemen lanceerde begin dit jaar een online kennisgids met een prominente rol voor mijn pitch-methode B hungry & get fed. In het kader van deze kennisgids geef ik weer een online training.

18 oktober 2022 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | Rotterdam

Het leerprogramma Route Ondernemerschap geeft kunstenaars in zes sessies een professionele injectie in hun ontwikkeling. Ik verzorg aan de hand van mijn B hungry & get fed methode een sessie over 'Wat is de essentie van je werk en hoe vertel je daar iets samenhangends over?'.  

19 oktober 2022 | Kunstloc Brabant

In samenwerking met Stichting KOP en gemeente Breda organiseert Kunstloc Brabant de masterclass De Kunstopdracht om talentvolle makers voor te bereiden op een opdracht voor kunst in de publieke ruimte. Ik geef de geselecteerde makers een interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

25 oktober 2022 | BH&GF | IMM - Radboud Universiteit

IMM is het interdisciplinair onderzoeksinstituut in scheikunde en natuurkunde van de Radboud Universiteit. Het instituut organiseert weer een sIMMposium en geeft promovendi en postdocs de kans om hun onderzoekswerk in korte pitch-sessies te presenteren. Ik geef de deelnemers een interactieve online pitchtraining (voertaal: Engels).

28 oktober 2022 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | Amsterdam

Het leerprogramma Route Ondernemerschap geeft kunstenaars in zes sessies een professionele injectie in hun ontwikkeling. Ik verzorg aan de hand van mijn B hungry & get fed methode een sessie over 'Wat is de essentie van je werk en hoe vertel je daar iets samenhangends over?'.  

10 november 2022 | Kunstlink Flevoland

Ook in Flevoland is de samenwerking tussen de kunst- en cultuursector en het sociaal domein nog steeds volop in beweging. Als vervolg op Méér kunst in het sociaal domein (2019) organiseert Kunstlink Flevoland een nieuwe bijeenkomst samen met Stichting Welzijn De Schoor, Gemeente Almere, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie om de kansen voor de toekomst te bespreken. Ik denk mee over het programma en leid het gesprek.

doorlopend | Onbezoldigde bestuursfuncties

Mijn strategische kennis en ervaring zet ik al jaren ook als onbezoldigd adviseur en bestuurslid in voor diverse culturele en maatschappelijke initiatieven. Sinds juli 2020 ben ik vooral actief als (onbezoldigde) directeur/bestuurder van Drawing Centre Diepenheim.

doorlopend | Strategisch advies cultureel ondernemers

Vanuit een brede praktijkervaring coach ik individuele kunstenaars, teams en initiatieven bij ideeontwikkeling en het vinden van een heldere zakelijke koers. Ik werk regelmatig voor Cultuur-Ondernemen en het Next talent program van Playgrounds.

» Agenda archief