agenda

22 mei 2024 | Nederlands Openluchtmuseum

Het Openluchtmuseum organiseert een serie werksessies met de bestuurders van betrokken zorginstellingen over het jaarprogramma 2024 van het Huis van Herinnering en de publiekspresentatie Leven met Dementie. Ik denk mee over het programma en leid de sessies.

19 maart, 11 april 2024, 28 mei, 4 en 18 juni | Centraal Museum

Centraal Museum wil de huidige manier van projectmatig werken verder doorontwikkelen. Ik leid vijf brainstormsessie leiden om hier met het team een passende vorm voor te vinden.

6 juni 2024 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | Utrecht

Het leerprogramma Route Ondernemerschap geeft kunstenaars in zes sessies een professionele injectie in hun ontwikkeling. Aan de hand van mijn interactieve B hungry & get fed methode verzorg ik weer een sessie over 'Wat is de essentie van je werk en hoe vertel je daar iets samenhangends over?'.  

12 juni 2024 | BH&GF | Kunstloc Brabant | Tilburg

Kunstloc Brabant organiseert al jaren De Kunstopdracht, een talentontwikkelingstraject voor kunstenaars die willen werken in opdracht of in het publieke domein. De editie van 2024 wordt georganiseerd i.s.m. de Brabantse Foodalliantie en Visit Brabant met als overkoepelende thema BrabanDish. Ik verzorg weer mijn B hungry & get fed pitchtraining.

27 juni 2024 | Gemeente Nijmegen

Om samenhang te brengen in alle opgaven in het stationsgebied werkt Nijmegen aan een nieuwe gebiedsvisie. Inmiddels heeft de gemeente aan aantal toekomstperspectieven uitgewerkt die ze in een stadsdebat wil toelichten en met alle belanghebbenden en bewoners wil bespreken. Ik denk mee over het programma en leid het debat.

2 juli 2024 | Centraal Museum Utrecht

Centraal Museum organiseert een tweede strategische sessie met het MT om te bespreken hoe de plannen uit het meerjarenbeleidsplan 2025-2028 een concrete uitwerking in de praktijk kunnen krijgen. Ik denk weer mee over de opzet van de dag en leid de sessie.

24 oktober 2024 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | Rotterdam

Het leerprogramma Route Ondernemerschap geeft kunstenaars in zes sessies een professionele injectie in hun ontwikkeling. Aan de hand van mijn interactieve B hungry & get fed methode verzorg ik weer een sessie over 'Wat is de essentie van je werk en hoe vertel je daar iets samenhangends over?'.  

18 november 2024 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | A'dam

Het leerprogramma Route Ondernemerschap geeft kunstenaars in zes sessies een professionele injectie in hun ontwikkeling. Aan de hand van mijn interactieve B hungry & get fed methode verzorg ik weer een sessie over 'Wat is de essentie van je werk en hoe vertel je daar iets samenhangends over?'.  

doorlopend | Onbezoldigde bestuursfuncties

Mijn strategische kennis en ervaring zet ik al jaren ook als onbezoldigd adviseur en bestuurslid in voor diverse culturele en maatschappelijke initiatieven. Sinds juli 2020 ben ik vooral actief als (onbezoldigd) directeur/bestuurder van Drawing Centre Diepenheim.

doorlopend | Strategisch advies cultureel ondernemers

Vanuit een brede praktijkervaring coach ik individuele kunstenaars, teams en initiatieven bij ideeontwikkeling en het vinden van een heldere zakelijke koers. Ik werk regelmatig voor Cultuur-Ondernemen, het Next talent program van Playgrounds en KOP, het Kunstenaars Ontwikkel Platform in Breda.

» Agenda archief