archief

23 april 2024 | Landelijke Cliëntenraad

De Landelijke Cliëntenraad organiseerde 'Harde grens', een miniconferentie over de grensproblematiek van in verschillende landen wonen, werken en met pensioen gaan. Ik dacht mee over het programma en leidde deze miniconferentie in de Koppelkerk in Bredevoort.

29 jan, 28 feb, 10 april 2024 | Nederlands Openluchtmuseum

Het Openluchtmuseum organiseerde een serie werksessies met de bestuurders van betrokken zorginstellingen over het jaarprogramma 2024 van het Huis van Herinnering en de publiekspresentatie Leven met Dementie. Ik dacht mee over het programma en leidde de sessies.

5 en 9 april 2024 | BH&GF | Jump! Interdisciplinair | Tilburg

Talent moet je koesteren, vinden ze in Brabant. Daarom zetten provincie Noord-Brabant en Kunstloc Brabant hoog in op talentontwikkeling in de professionele kunsten. Voor een interdisciplinaire groep verzorgde ik twee keer mijn interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

4 april 2024 | ArtEZ Academie voor Art & Design Arnhem

Als onderdeel van de continue aandacht voor democratie en sociale veiligheid binnen hun opleidingen organiseerde ArtEZ Academie Art & Design Arnhem een informatieve trainingsmiddag voor haar studenten en docenten. Ik gaf een interactieve training Deep Democracy waarbij ik drie werkvormen introduceerde die van waarde zijn bij samenwerken.

2 april 2024 | Collage Almere

Collage Almere, het centrum voor cultuuronderwijs in Almere, organiseerde Vuur voor Cultuur, een inspiratiebijeenkomst voor alle Intern Cultuur Coördinatoren, directies van scholen en belangstellende leerkrachten. Ik dacht mee over het programma en leidde de bijeenkomst.

22 maart 2024 | BH&GF | Jump! Talent | Tilburg

Jump! Talent is een talentontwikkelingstraject voor jonge beeldend kunstenaars in Brabant, een initiatief van acht samenwerkende Brabantse kunstinstellingen. Ik verzorgde weer mijn interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

18 maart 2024 | Gemeente Harderwijk

Gemeente Harderwijk organiseerde een bijeenkomst met alle sociale partners om te bespreken op welke wijze zij gezamenlijk uitvoering willen geven aan de nieuwe Nota Sociaal Domein. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst en leidde de middag.

13 maart 2024 | Centraal Museum Utrecht

Centraal Museum organiseerde een strategische sessie met het MT om te bespreken hoe de plannen uit het meerjarenbeleidsplan 2025-2028 een concrete uitwerking in de praktijk kunnen krijgen. Ik dacht mee over de opzet van de dag en leidde de sessie.

januari en februari 2024 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem riep in 2015 de laagdrempelige subsidie-regeling Burgerkracht in het leven, bedoeld om burgerinitiatieven te stimuleren en sociale cohesie in Arnhemse wijken te versterken. De regeling was weer toe aan een tussenevaluatie. Als procesbegeleider zorgde ik voor een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie en een samenvattende rapportage.

5 en 6 februari 2024 | BH&GF | Makershuis Tilburg

Makershuis Tilburg is het samenwerkingsplatform voor de nieuwe generatie podiumkunstenaars. Voor het programma Learning Community verzorgde ik weer twee Engelstalige pitchtrainingen aan de deelnemers bij Fontys in Tilburg.

25 januari 2024 | ArtEZ Conservatorium Zwolle

ArtEZ Conservatorium Zwolle organiseerde een docentendag rond het thema 'curatorial practices'. Hoe kan de opleiding hierin een passende leerlijn ontwikkelen? Ik dacht mee over de opzet van de dag en leidde het gesprek met 55 docenten.

12 december 2023 | Facultatieve Media

Begraafplaats Moscowa bestaat deze maand 150 jaar. Om daarbij stil te staan organiseerde Facultatieve Media een symposium in de Stadhuishal van Arnhem. Ik dacht mee over het programma over funerair erfgoed, het bijzondere groen op Moscowa en oude en nieuwe rituelen, en leidde de avond.

7 december 2023 | SHOP Den Haag

SHOP organiseerde ‘Intimiteit op recept’, een conferentie om mensen bewust te maken dat óók als je leeft met een fysieke, verstandelijke of psychiatrische beperking je behoefte kan hebben aan seks en intimiteit. Intimiteit is een mensenrecht en moet daarom op de agenda komen bij gemeente en zorginstellingen. Ik dacht mee over het programma en leidde de conferentie.

6 december 2023 | Nederlands Openluchtmuseum

Het Openluchtmuseum organiseert een serie werksessies met de bestuurders van betrokken zorginstellingen over het jaarprogramma 2024 van het Huis van Herinnering en de publiekspresentatie Leven met Dementie. Ik denk mee over het programma en leid de sessies. Dit was sessie 2.

6 december 2023 | BH&GF | Young Nexperia

Het hoofdkantoor van wereldwijd halfgeleiderbedrijf Nexperia is gevestigd in Nijmegen. Een groep jonge ingenieurs wil zich voorbereiden op een presentatie voor publiek. Op uitnodiging van Young Nexperia verzorgde ik een training met mijn interactieve pitchmethode B hungry & get fed. Voertaal Engels.

5 december 2023 | BH&GF | Kunstloc Brabant

Ook dit najaar organiseert Kunstloc Brabant i.s.m.  Fontys Academie en festival Kaapstad in Tilburg weer een Studie Public Takeover. Om de studenten op hun presentatie voor te bereiden verzorgde ik mijn interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

4 december 2023 | Cultuur Academy

Kunstdocenten werken met passie en praten weinig over geld. Om hun zakelijk bewustzijn te vergroten organiseerde de Cultuur Academy samen met Ingrid van Aert en Boaz Boele een bijeenkomst om te praten over: wat verdien je eigenlijk? Ik dacht mee over het programma en leidde het gesprek.

1 december 2023 | Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs Arnhem

Wereldverbeteraar Dirk Zeldenrust overleed november 2017. Hij wordt geëerd met een stimuleringsprijs om de aarde te verduurzamen. Een prijs die gaat naar mensen of initiatieven die - net als Dirk - begrijpen dat een betere wereld niet kan wachten. Ik presenteerde deze zesde prijsuitreiking en interview daarbij o.a. de drie genomineerden in de Raadszaal van het Stadhuis.

9 november 2023 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | Rotterdam

Het leerprogramma Route Ondernemerschap geeft kunstenaars in zes sessies een professionele injectie in hun ontwikkeling. Aan de hand van mijn interactieve B hungry & get fed methode verzorgde ik weer een sessie over 'Wat is de essentie van je werk en hoe vertel je daar iets samenhangends over?'.  

6 november 2023 | BH&GF | Cultuur Verbindt Roosendaal

In het kader van 'Cultuur Herstelt Roosendaal' organiseerde Cultuur Verbindt Roosendaal een workshop pitchen voor amateurverenigingen. Ik verzorgde mijn interactieve B hungry & get fed workshop.

3 november 2023 | BH&GF | Radboud Universiteit

IMM is het interdisciplinair onderzoeksinstituut in scheikunde en natuurkunde van de Radboud Universiteit. Het instituut organiseert weer een sIMMposium en geeft promovendi en postdocs de kans om hun onderzoekswerk in korte pitch-sessies te presenteren. Ik gaf de deelnemers weer een interactieve pitchtraining (voertaal: Engels).

30 oktober 2023 | Gemeente Almere

Ter voorbereiding op een nieuw cultuurplan organiseerde Gemeente Almere een bijeenkomst voor voor het brede veld van cultuurmakers in de stad. Ik ontwierp het programma en leidde de bijeenkomst.

9 oktober 2023 | BH&GF | Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant organiseert maandelijks Kunstloc connects, een kennisbijeenkomst voor de Brabantse cultuursector. Steeds staat een ander onderwerp of thema centraal. Deze keer ging het over pitchen en leidde ik de bijeenkomst een de hand van mijn interactieve pitchmethode B hungry & get fed.

19 september 2023 | Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Ter voorbereiding op een nieuw meerjarenplan vroeg het NMF mij om een viertal brainstormsessies met het team te leiden. Onderwerpen zijn o.a. doelbesteding 2024-2027, visie op collectievorming, bepaling doelgroepen en de opzet en organisatie van evenementen. Dit was sessie 4.

13 september 2023 | Nederlands Openluchtmuseum

Het Openluchtmuseum organiseert een serie werksessies met de bestuurders van betrokken zorginstellingen over het jaarprogramma 2024 van het Huis van Herinnering en de publiekspresentatie Leven met Dementie. Ik denk mee over het programma en leid de sessies. Dit was sessie 1.

12 september 2023 | Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Ter voorbereiding op een nieuw meerjarenplan vroeg het NMF mij om een viertal brainstormsessies met het team te leiden. Onderwerpen zijn o.a. doelbesteding 2024-2027, visie op collectievorming, bepaling doelgroepen en de opzet en organisatie van evenementen. Dit was sessie 3.

12 september 2023 | Nederlands Openluchtmuseum

Ter voorbereiding op het activiteitenplan 2025-2028 en de strategische visie voor 2029-2032 organiseerde het Openluchtmuseum drie heidagen met het MT en alle afdelingshoofden. Ik denk mee over het programma en leidde ook deze tweede dag.

11-14 september 2023 | BH&GF | Innovate Arnhem

Ook dit jaar organiseert Innovate samen met Quest 'De Innovatiefste student van Nederland'. Tijdens een voorbereidende bootcamp gaf ik de top-10 van geselecteerde studenten een intensieve pitchtraining. De vijf uiteindelijke finalisten presenteren zich op 12 oktober tijdens de Grand Finale in Musis Sacrum.

5 september 2023 | Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Ter voorbereiding op een nieuw meerjarenplan vroeg het NMF mij om een viertal brainstormsessies met het team te leiden. Onderwerpen zijn o.a. doelbesteding 2024-2027, visie op collectievorming, bepaling doelgroepen en de opzet en organisatie van evenementen. Dit was sessie 2.

4 september 2023 | Nederlands Openluchtmuseum

Ter voorbereiding op het activiteitenplan 2025-2028 en de strategische visie voor 2029-2032 organiseerde het Openluchtmuseum drie heidagen met het MT en alle afdelingshoofden. Ik dacht mee over het programma en leidde deze eerste dag.

31 augustus 2023 | Basisschool De Bem

De Bem organiseerde twee interactieve werksessies voor haar team van veertig leerkrachten en onderwijsondersteuners. Doel van de sessies was om tot een duurzame cultuurverandering binnen het team te komen. Ik ontwierp het programma en leidde de sessies. Dit was sessie 2.

29 augustus 2023 | Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Ter voorbereiding op een nieuw meerjarenplan vroeg het NMF mij om een viertal brainstormsessies met het team te leiden. Onderwerpen zijn o.a. doelbesteding 2024-2027, visie op collectievorming, bepaling doelgroepen en de opzet en organisatie van evenementen. Dit was sessie 1.

24 augustus 2023 | Basisschool De Bem

De Bem organiseerde twee interactieve werksessies voor haar team van veertig leerkrachten en onderwijsondersteuners. Doel van de sessies was om tot een duurzame cultuurverandering binnen het team te komen. Ik ontwierp het programma en leidde de sessies. Dit was sessie 1.

mei t/m juli 2023 | Gemeente Arnhem | Evaluatie parkeerplan

Parkeerplan Spijkerkwartier is een vooruitstrevend bewonersinitiatief waarin gemeente en wijkbewoners samen optrekken en willen leren hoe het in de toekomst nog beter kan. Het plan heeft een looptijd van tien jaar. Dit voorjaar was het moment voor een tussentijdse evaluatie die ik als extern procesbegeleider leidde en uitwerkte.

april t/m juli 2023 | Gemeente Arnhem | Herijking beleid

In Arnhem zijn meerdere partijen actief op het gebied van bewonersondersteuning. Op dit moment ontbreekt het nog aan een duidelijk beeld van de precieze inzet en resultaten van die inzet. Voorsorterend op nieuwe opdrachtverstrekking vanaf 2024 leidde ik in opdracht van Gemeente Arnhem een onderzoek hoe de bewonersondersteuning gestructureerd kan worden.

21 juni 2023 | BH&GF | Nederlands Openluchtmuseum

Het Nederlands Openluchtmuseum organiseerde een bijeenkomst voor het onlangs nieuw samengestelde team Educatie en Ontwikkeling. Hoe vertellen de leden van dit team aan anderen over hun rol en waarde binnen en buiten de organisatie? Ik leidde de dag met o.a. een B hungry & get fed training.

16 juni 2023 | BH&GF | Gemeente Alkmaar

Gemeente Alkmaar organiseerde weer een nieuw traject van de Makersimpuls met een aantal masterclasses om makers te ondersteunen in hun ontwikkeling en ze te helpen bij het schrijven van een ontwikkelplan. Ik gaf mijn interactieve B hungry & get fed pitch-training.

13 juni 2023 | Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Het NMF werkt aan een nieuwe meerjarenstrategie. Ter voorbereiding begeleid ik enkele brainstormsessies met het team en belangrijke stakeholders. Dit was de eerste sessie.

12 juni 2023 | Gemeente Arnhem | Circulaire economie

In 2020 stelde Gemeente Arnhem de eerste visie circulaire economie vast. Toen is besloten dat Arnhem in 2050 volledig circulair wil zijn. Het uitvoeringsprogramma dat aanvullend op deze visie is geformuleerd loopt eind 2023 af. Om het huidige programma te evalueren en input op te halen voor de komende jaren organiseerde de gemeente een meedenkavond. Ik dacht mee over het programma en leidde een deelsessie.

8 juni 2023 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | Utrecht

Het leerprogramma Route Ondernemerschap geeft kunstenaars in zes sessies een professionele injectie in hun ontwikkeling. Aan de hand van mijn interactieve B hungry & get fed methode verzorgde ik weer een sessie over 'Wat is de essentie van je werk en hoe vertel je daar iets samenhangends over?'.  

5 juni 2023 | Talis, ZZG Zorggroep, gemeente Wijchen

Passend binnen de woonzorgvisie van Gemeente Wijchen zijn ZZG Zorggroep en Talis voornemens om op de locatie van de oude Paschalisschool een nieuw verpleeghuis voor dementerenden te bouwen ter vervanging van de huidige verouderde locatie van De Weegbree. Talis organiseerde een informatieavond om de buurt bij te praten over de voortgang van de plannen. Ik dacht mee over het programma en leidde de avond.

jan t/m mei 2023 | Centrum Levensvragen & Suïcidepreventie

Van januari t/m maart 2023 werkte ik als extern projectleider samen met de D3rde Verdieping, Gemeente Arnhem e.a. een plan uit voor een nog op te richten Centrum voor Levensvragen en Suïcidepreventie in Arnhem. Het centrum wordt een laagdrempelige inloopplek, kenniscentrum en informatiepunt in de stad op het gebied van zingeving, levensvragen en suïcidepreventie.

22 mei 2023 | BH&GF | Playgrounds

Next Talent is het Brabantse talent-traject voor filmmakers, animatie-regisseurs, illustratoren en AV-makers. Playgrounds initieert en produceert voor deze talenten de Lente School – een driedaagse cursus over cultureel ondernemerschap. Ik verzorgde mijn interactieve pitch-training B hungry & get fed.

16 mei 2023 | Gemeente Harderwijk

In aanloop naar een nieuwe nota Sociaal Domein Ermelo, Harderwijk en Zeewolde organiseerde Gemeente Harderwijk een bijeenkomst met gemeenteraadsleden, zorgprofessionals, vrijwillige zorgverleners en ambtenaren om de nieuw geformuleerde leidende principes en strategische doelen te toetsen die het sociaal domein moeten gaan verbeteren. Ik ontwierp het programma en leidde het gesprek.

20 april 2023 | Beeldende Kunst Arnhem en Nijmegen

BKA en BKN organiseren samen de zesde editie van Factor 50, dé gelegenheid voor vertegenwoordigers van beeldende kunst-organisaties, kunstenaars, ambtenaren en politici uit Gelderland om in te zoomen op een actueel onderwerp. Dit keer ging het over 'Perspectief op nieuwe vormen van atelier- en broedplaatsbeheer in Gelderland'. Ik dacht mee over het programma en leidde de bijeenkomst.

17 april 2023 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem wil suïcidepreventie toegankelijk maken voor iedereen. Een nog op te richten Centrum voor Levensvragen en Suïcidepreventie moet hét loket, kenniscentrum en informatiepunt in Arnhem worden op het gebied van zingeving, levensvragen en suïcidepreventie. Ik begeleid als projectleider de totstandkoming van dit Centrum en leidde in dat kader een voorbereidende bijeenkomst met alle stakeholders.

13 maart 2023 | BH&GF | Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant organiseert maandelijks Kunstloc connects, een kennisbijeenkomst voor de Brabantse cultuursector. Steeds staat een ander onderwerp of thema centraal. Deze keer ging het over pitchen en leidde ik de bijeenkomst een de hand van mijn interactieve pitchmethode B hungry & get fed. 

28 februari 2023 | Overijssels Particulier Grondbezit

Het Overijssels Particulier Grondbezit, de verenigde particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel, wil tot een herpositionering van de vereniging komen. Ik leid enkele strategische werksessies om met de bestuurs- en stafleden tot een heldere profilering te komen. Dit was de eerste sessie.

16 februari 2023 | HAN University of Applied Sciences

De HAN organiseerde op drie locaties een brede studiedag voor haar docenten medewerkers om een hele dag te werken aan de ambitie dat alle HAN-studenten en medewerkers eind 2027 het verschil maken op maatschappelijke vraagstukken en zo bijdragen aan een Slimme, Schone en Sociale toekomst. Ik dacht mee over het programma en leidde de plenaire sessie op een van de locaties.

7 februari 2023 | Platform Nijmeegse Woningcorporaties

Het college van b&w van Nijmegen bracht een werkbezoek aan het Platform Nijmeegse Woningcorporaties. Samen bespraken ze hoe ze optimaal kunnen samenwerkingen terwijl de beperkingen vanuit wet- en regelgeving groeien, de ruimte in de stad opraakt, de stikstofcrisis speelt, bouwmaterialen schaars en duur zijn en de woningbehoefte groot. Ik leidde het gesprek.

30 en 31 januari 2023 | BH&GF | Makershuis Tilburg

Makershuis Tilburg is het samenwerkingsplatform voor de nieuwe generatie podiumkunstenaars. Voor het programma Learning Community gaf ik twee Engelstalige pitchtrainingen aan de deelnemers bij Fontys in Tilburg.

27 januari 2023 | Gemeente Almere

Om de nieuwe wethouder cultuur Kees Ahles en de instellingen en andere partijen die al lang in Almere actief zijn en een rol spelen in de culturele infrastructuur met elkaar te laten kennismaken organiseerde Gemeente Almere een bijeenkomst. Ik dacht mee over het programma en leidde het gesprek.

16 januari 2023 | Young Collectors Circle

In samenwerking met Young Collectors Circle organiseert Drawing Centre Diepenheim een online bijeenkomst om een nieuwe generatie kunstverzamelaars te laten kennismaken met gastcurator Hélène Webers, kunstenaar Bart Pols en verzamelaar Ingrid Blans in een gesprek over het maken, verzamelen en presenteren van hedendaagse kunst. Ik interview de sprekers.

25 november 2022 | Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs Arnhem

Wereldverbeteraar Dirk Zeldenrust overleed november 2017. Hij wordt geëerd met een stimuleringsprijs om de aarde te verduurzamen. Een prijs die gaat naar mensen of initiatieven die - net als Dirk - begrijpen dat een betere wereld niet kan wachten. Ik presenteerde de vijfde prijsuitreiking en interviewde daarbij o.a. de drie genomineerden in de Raadszaal van het Stadhuis.

24 november 2022 | ArtEZ Conservatorium

ArtEZ Conservatorium Zwolle organiseerde een docentendag voor de afdeling Klassiek, Jazz & Pop en Opleiding Docent Muziek om aandacht te besteden aan de thema's Diversiteit & Inclusie (met Crystal Hassell), Curatorial Practices en Samenwerking binnen de opleiding. Ik dacht mee over het programma en leidde de dag.

21 november 2022 | BH&GF | Drawing Centre Diepenheim

In het kader van de tentoonstelling Buiten Westen #2 organiseerde Drawing Centre Diepenheim een expertmeeting voor jonge kunstenaars. Zes professionals delen hun expertise over o.a. markt & verzamelaars, media & schrijven over je werk, aanvragen bij het Mondriaan Fonds en interactieve tentoonstellingen. Ik leidde de meeting en gaf mijn B hungry & get fed training.

19 november 2022 | Platform BK x Museum Arnhem

Museum Arnhem en Platform BK organiseerden een programma over de politieke opvattingen en het praktische nut van belangenbehartigers voor beeldend kunstenaars. Na een lezing van Mya van den Bos over ‘waarom zijn kunstenaars in het verleden georganiseerd en hoe en wat zijn de lessen voor de toekomst’ leidde ik een gesprek met Platform BK, Kunstenbond, BOK (Beroeps Organisatie kunstenaars) en de zaal over de positie van kunstenaars in de maatschappij.

15 november 2022 | BH&GF | Innovate Community

Welke impact heeft chiptechnologie op de uitdagingen van onze tijd? Zeven sprekers geven een presentatie tijdens de INNOVATE meetup op 24 november. Innovate vroeg mij om deze sprekers voor te bereiden in een online pitch-training, weer gebaseerd op mijn B hungry & get fed methode.

10 november 2022 | Kunstlink Flevoland

Ook in Flevoland is de samenwerking tussen de kunst- en cultuursector en het sociaal domein nog steeds volop in beweging. Als vervolg op Méér kunst in het sociaal domein (2019) organiseerde Kunstlink Flevoland een nieuwe bijeenkomst samen met Stichting Welzijn De Schoor, Gemeente Almere, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie om de kansen voor de toekomst te bespreken. Ik dacht mee over het programma en leidde de bijeenkomst.

28 oktober 2022 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | Amsterdam

Het leerprogramma Route Ondernemerschap geeft kunstenaars in zes sessies een professionele injectie in hun ontwikkeling. Ik verzorgde aan de hand van mijn B hungry & get fed methode een interactieve werksessie over 'Wat is de essentie van je werk en hoe vertel je daar iets samenhangends over?'.  

25 oktober 2022 | BH&GF | IMM - Radboud Universiteit

IMM is het interdisciplinair onderzoeksinstituut in scheikunde en natuurkunde van de Radboud Universiteit. Het instituut organiseert weer een sIMMposium en geeft promovendi en postdocs de kans om hun onderzoekswerk in korte pitch-sessies te presenteren. Ik gaf de deelnemers een interactieve pitchtraining (voertaal: Engels).

19 oktober 2022 | BH&GF | Kunstloc Brabant

In samenwerking met Stichting KOP en gemeente Breda organiseerde Kunstloc Brabant de masterclass De Kunstopdracht om talentvolle makers voor te bereiden op een opdracht voor kunst in de publieke ruimte. Ik gaf de geselecteerde makers een interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

18 oktober 2022 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | Rotterdam

Het leerprogramma Route Ondernemerschap geeft kunstenaars in zes sessies een professionele injectie in hun ontwikkeling. Ik verzorgde aan de hand van mijn B hungry & get fed methode een sessie over 'Wat is de essentie van je werk en hoe vertel je daar iets samenhangends over?'.  

17 oktober 2022 | Gemeente Arnhem e.a.

Na ruim een jaar was het zo ver: de presentatie van 'Buurthuizen, Arnhems goud!’, de Arnhemse Buurthuizen Visie 2022-2032 die ruim 25 buurthuizen, de gemeente en andere samenwerkingspartners samen hebben opgesteld. Ik begeleidde dit samenwerkingsproces dat in de zomer van 2021 startte als gespreks- en projectleider.

29 september 2022 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | Online

Cultuur-Ondernemen lanceerde begin dit jaar een online kennisgids met een prominente rol voor mijn pitch-methode B hungry & get fed. In het kader van deze kennisgids gaf ik weer een online training.

6 september 2022 | Activite

Zorgverlener ActiVite in Leiderdorp organiseerde een managementberaad met vijftig medewerkers. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst en leidde het gesprek.

7 juli 2022 | Gemeente Arnhem

Na het onlangs ondertekende convenant is het nu de gezamenlijke wens van Gemeente Arnhem en de Arnhemse buurthuizen om tot een Arnhemse buurthuizenvisie te komen. Sinds de zomer van 2021 begeleid ik dit samenwerkingsproces als gespreks- en projectleider. Dit was weer een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de buurthuizen en van de gemeente en andere samenwerkingspartners.

30 mei 2022 | BH&GF | Kunstloc Brabant

In samenwerking met Fontys Hogeschool in Tilburg organiseert Kunstloc Brabant een nieuwe editie van de Kunstopdracht voor tweedejaars studenten van de Fontys-opleiding ArtCoDe. Dit jaar gaan de studenten een tijdelijke interventie doen in het centrum van Tilburg i.s.m. Kaapstad Tilburg. Ik verzorgde weer mijn interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

24 mei 2022 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | Rotterdam

Het leerprogramma Route Ondernemerschap geeft kunstenaars in zes sessies een professionele injectie in hun ontwikkeling. Ik verzorgde aan de hand van mijn B hungry & get fed methode een sessie over 'Wat is de essentie van je werk en hoe vertel je daar iets samenhangends over?'.  

24 mei 2022 | Gemeente Arnhem

Na het onlangs ondertekende convenant is het nu de gezamenlijke wens van Gemeente Arnhem en de Arnhemse buurthuizen om tot een Arnhemse buurthuizenvisie te komen. Sinds de zomer van 2021 begeleid ik dit samenwerkingsproces als gespreks- en projectleider. Dit was weer een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de buurthuizen en van de gemeente en andere samenwerkingspartners.

23 mei 2022 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | Online

Cultuur-Ondernemen lanceerde onlangs een online kennisgids met een prominente rol voor mijn pitch-methode B hungry & get fed. In het kader van deze kennisgids gaf ik een online training.

23 mei 2022 | WoonKr8

De bestuurlijke trojka WoonKr8, achttien woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen, organiseerden een gezamenlijke studieochtend. Doel was om onderling kennis te maken, van elkaar te leren en te onderzoeken wat relevant is als het gaat over de regionale uitvoerbaarheid van de landelijke- en regionale prestatieafspraken. Ik dacht mee over de opzet van de ochtend en leidde het gesprek.

11 mei 2022 | Werkgroep Spijkerkwartier

Werkgroep Spijkerkwartier organiseert een bewonersavond om samen met een diverse groep bewoners een aantal onderwerpen te verkennen, ter voorbereiding op het schrijven van een wijkvisie voor het Spijkerkwartier. Ik dacht mee over de opzet van het programma en leidde de avond.

29 april 2022 | BH&GF | Root Foundation Rotterdam en TNC

The New Current is een jaarlijks terugkerend expositieplatform dat jonge, pas afgestudeerde kunstenaars toont aan het grote publiek. De focus ligt op videokunst, installaties en performances. Sinds 2020 is het expositieprogramma aangevuld met masterclasses. Ik verzorgde er mijn B hungry & get fed pitchtraining.

20 april 2022 | Gemeente Arnhem

Na het onlangs ondertekende convenant is het nu de gezamenlijke wens van Gemeente Arnhem en de Arnhemse buurthuizen om tot een Arnhemse buurthuizenvisie te komen. Sinds de zomer van 2021 begeleid ik dit samenwerkingsproces als gespreks- en projectleider. Dit was weer een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de buurthuizen en van de gemeente en andere samenwerkingspartners.

19 april 2022 | BH&GF | Jump! Talent | Eindhoven

Jump! Talent is een talentontwikkelingstraject voor jonge beeldend kunstenaars in Brabant, een initiatief van zes samenwerkende Brabantse galeries. Ik gaf daar weer mijn interactieve pitchtraining B hungry & get fed, dit keer meer in coachende vorm.

14 april 2022 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem organiseerde een bewonersavond over de tijdelijke invulling van het Merwedeterrein in Presikhaaf. Doel van de bijeenkomst: toelichting geven over de plannen en het proces en ophalen welke ideeën, vragen en zorgen er leven. Ik dacht mee over de opzet van de avond en leidde de bijeenkomst.

28 en 29 maart 2022 | Talis

In aanloop naar een nieuw ondernemingsplan organiseerde woningcorporatie Talis twee gesprekken met haar eigen medewerkers - één over 'stenen/hard' en één over 'mensen/hart', om te onderzoeken hoe er gezamenlijk een nóg effectievere bijdrage geleverd kan worden aan de volkshuisvestelijke opgaven in Nijmegen en Wijchen. Ik dacht mee over het programma en leidde de gesprekken.

18 maart 2022 | Praktikon | Online

Praktikon, een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg, gemeenten en onderwijs, is gespecialiseerd in onderzoek, monitoring, training en vragenlijstontwikkeling. Zij organiseerden weer een gebruikersbijeenkomst voor BergOp, een van hun softwareprogramma's. Ik dacht mee over de opzet van dit programma en leidde het webinar.

15 maart 2022 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | Online

Cultuur-Ondernemen lanceerde onlangs een online kennisgids met een prominente rol voor mijn pitch-methode B hungry & get fed. Hier lees je meer en vind je informatie over de interactieve groepssessie die ik vandaag verzorgde.

10 maart 2022 | Gemeente Brummen

Vorig jaar stelde Gemeente Brummen samen met verschillende stakeholders een nieuwe woonzorgvisie op. De ondertekening van het samenwerkingsconvenant Wonen met Zorg heeft inmiddels plaatsgevonden. De gemeente organiseerde nu een eerste overleg met het nieuwe woonzorgnetwerk. Ik dacht mee over de opzet daarvan en leidde de bijeenkomst.

10 maart 2022 | INNOVATE

In de afgelopen vijf jaar heeft INNOVATE haar naam gevestigd als sterk merk waar het grote publiek en de professionals met elkaar in aanraking komen om samen te werken aan de innovatieve regio Arnhem-Nijmegen. De board kwam bijeen om de plannen voor 2023 e.v. te bespreken. Ik leidde de brainstormbijeenkomst.

7 en 8 maart 2022 | BH&GF | Makershuis Tilburg

Makershuis Tilburg is het samenwerkingsplatform voor de nieuwe generatie podiumkunstenaars. Ze vroegen mij om twee Engelstalige pitch-trainingen voor nieuwe makers te verzorgen.

5 maart 2022 | Gemeente Arnhem

Het is de gezamenlijke wens van Gemeente Arnhem en de Arnhemse buurthuizen dat bewoners zich verenigen, elkaar ontmoeten en elkaar ondersteunen in en vanuit buurthuizen. Sinds de zomer van 2021 begeleid ik het samenwerkingsproces dat uiteindelijke uitmondde in een gezamenlijk convenant dat vandaag getekend werd!

3 maart 2020 | Gemeente Hilversum

Na de verwoestende brand van buurthuiscentrum de Lelie in Hilversum Zuid, zijn er plannen ontwikkeld voor een multifunctioneel gebouw op deze locatie. Gemeente Hilversum organiseerde een bewonersavond waar alle geïnteresseerden worden bijgepraat over het ontwerp en het planproces. Ik leidde de avond.

25 februari 2022 | BH&GF | Concordia en KunstNonStop

Concordia en KunstNonStop organiseren maandelijks MeetUs, de ontmoetingsplek voor kunstenaars, ontwerpers, schrijvers en designers in de regio Enschede. Zij nodigden mij uit voor een interactieve workshop over hoe vertel je je verhaal.

16 februari 2022 | BH&GF | Playgrounds

Next Talent is het Brabantse talent-traject voor filmmakers, animatie-regisseurs, illustratoren en AV-makers. Playgrounds initieert en produceert voor deze talenten de Winter School – een driedaagse cursus over cultureel ondernemerschap. Ik verzorgde mijn interactieve pitch-training B hungry & get fed.

15 februari 2022 | Architectuurcentrum Nijmegen (ACN)

Architectuurcentrum Nijmegen organiseerde in opdracht van gemeente Nijmegen een presentatie en debatavond over de toekomst van Stadseiland Veur Lent. Wat zijn de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Stadseiland? Hoeveel woningen kunnen er gebouwd worden? En welke eisen worden hieraan gesteld? Ik dacht mee over de opzet van de avond en leidde het gesprek dat ook via een livestream te volgen was.

11 februari 2022 | ArtEZ Conservatorium

De afdeling Jazz & Pop van ArtEZ Conservatorium organiseerde een docentendag om aandacht te besteden aan het thema Diversiteit & Inclusie en de plaats van Jazz binnen de opleiding. Ik leidde de dag samen met Crystal Hassell.

24-28 januari 2022 | ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Zwolle

Het Winterlab is een artistiek interdisciplinair programma van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Zwolle waarin (geluids-) kunstenaars, vormgevers, schrijvers en theatermakers worden uitgenodigd om gedurende een week met een groep van ongeveer zestien studenten te werken rondom een aandachtsgebied. Heel eervol dat ik ook werd gevraagd.

15 december 2021 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem en de Samenwerkende Arnhemse Buurthuizen willen onderzoeken wat nodig is om als buurthuis een waardevolle bijdrage te kunnen (blijven) leveren aan de 'community'. Ik ontwerp en begeleid het proces als project- en gespreksleider. Vanaf deze sessie is ook tekenaar Frank Los betrokken, om een visuele samenvatting te maken die echt inzicht geeft.

7 december 2021 | Wishful Singing

Het succesvolle ensemble Wishful Singing ontwikkelde in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 'Zing je Sterk', een zangtherapie en concertprogramma voor patiënten met langdurige covid-klachten. Om dit innovatieve programma verder te laten groeien leidde ik een online denktank met een aantal belangrijke stakeholders.

23 november 2021 | Cultuur-Ondernemen | Arnhem

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt ook dit jaar in vier steden weer het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik verzorgde een sessie over 'Authenticiteit en persoonlijk meesterschap' en modereer alle zes sessies voor de Arnhemse kunstenaars. Dit was sessie 6.

17 en 22 november 2021 | Talis

In een tijd van veel in- en externe veranderingen organiseerde woningcorporatie Talis twee gesprekken met haar stakeholders - één over 'stenen/hard' en één over 'mensen/hart', om te onderzoeken hoe er gezamenlijk een nóg effectievere bijdrage geleverd kan worden aan de volkshuisvestelijke opgaven in Nijmegen en Wijchen. Ik dacht mee over het programma en leidde de gesprekken (online).

18 november 2021 | ArtEZ University of the Arts

ArtEZ organiseerde een 'heidag' voor haar algemeen directeuren, hoofden en medewerkers. Ik verzorgde die dag een workshop Deep Democracy met als insteek: hoe luister je naar elkaar en hoe voer je een gesprek waarin alle stemmen gehoord worden? Aan de hand van de DD-methodiek bespraken we vervolgens feedback op het nieuwe instellingsplan.

18 november 2021 | Impact Makers e.a.

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling organiseerde stichting Impact Makers het slotevent van een gesprekserie over handelingsverlegenheid bij seksueel kindermisbruik. Sprekers waren o.a. Karin Bloemen, Herman Bolhaar (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld en Mattias Gijsbertsen (directeur Programma Geweld hoort nergens thuis) en Richard Korvers, strafpleiter. Ik leidde de panelgesprekken.

16 november 2021 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem en de Samenwerkende Arnhemse Buurthuizen willen onderzoeken wat nodig is om als buurthuis een waardevolle bijdrage te kunnen (blijven) leveren aan de 'community'. Ik ontwerp en begeleid het proces als project- en gespreksleider. Met input van de eerste twee bijeenkomsten en een online enquête schreef ik een concept-startnotitie die tijdens deze derde avond van kritische kanttekeningen werd voorzien. Op naar de eindstreep!

12 november 2021 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | A'dam

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt ook dit jaar in vier steden weer het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik verzorgde een sessie over hoe je over jezelf als kunstenaar vertelt.

9 november 2021 | dBvision

dBvision organiseerde voor de 24e keer de congres & vakbeurs Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit. Ik was de dagvoorzitter tijdens het plenaire deel over Geluid en Luchtkwaliteit. Meer info.

4 november 2021 | BH&GF | IMM - Radboud Universiteit

IMM is het interdisciplinair onderzoeksinstituut in scheikunde en natuurkunde van de Radboud Universiteit. Het instituut organiseert weer een sIMMposium en geeft promovendi en postdocs de kans om hun onderzoekswerk in korte pitch-sessies te presenteren. Ik gaf de deelnemers een interactieve online pitchtraining (voertaal: Engels).

2 november 2021 | BH&GF | Kunstloc en TalentHub Brabant

In Brabant wordt op een unieke manier samengewerkt aan de ontwikkeling van creatief toptalent. Bij Kunstloc Brabant krijgen enkele veelbelovende makers de kans om hun werk te tonen in de expositie Van Hier & Verder. Ik verzorgde op verzoek van TalentHub Brabant mijn interactieve B hungry & get fed pitchtraining.

1, 2 en 3 november 2021 | Stichting Impact Makers e.a.

Hoe en wanneer kom je in actie bij seksueel misbruik? Stichting Impact Makers, programma Geweld Hoort Nergens Thuis, Team Kim en RinkelFilm organiseren gesprekken over handelings-verlegenheid rond seksueel misbruik bij omstanders, professionals, ouders en slachtoffers n.a.v. de film Buiten is het Feest. Ik modereerde de nagesprekken in Groningen (Forum), Utrecht (Tivoli) en Eindhoven (Parktheater).

29 oktober 2021 | BH&GF | VNK in Museum Prinsenhof Delft

De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) organiseert ieder jaar een Kunsthistorische Dag. Dit jaar was het thema 'De kunsthistoricus van de 21e eeuw'. Ik verzorgde met mijn pitch-methode B hungry & get fed een korte interactieve bijdrage in het kader van 'personal brand'.

26 oktober 2021 | Cultuur-Ondernemen | Arnhem

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt ook dit jaar in vier steden weer het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik verzorg een sessie over 'Authenticiteit en persoonlijk meesterschap' en modereer alle zes sessies voor de Arnhemse kunstenaars. Dit was sessie 4.

15 oktober 2021 | BH&GF | Gemeente Alkmaar

Gemeente Alkmaar organiseert dit najaar twee masterclass-dagen om makers te ondersteunen in hun ontwikkeling en ze te helpen bij het schrijven van een ontwikkelplan. Ik gaf een aantal groepen een B hungry & get fed training in het kader van de masterclass 'Artistiek, hoe vertaal je jouw creatieve werk naar het publiek?'

12 oktober 2021 | Cultuur-Ondernemen | Arnhem

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt ook dit jaar in vier steden weer het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik verzorg een sessie over 'Authenticiteit en persoonlijk meesterschap' en modereer alle zes sessies voor de Arnhemse kunstenaars. Dit was sessie 3.

4 oktober 2021 | BH&GF | CBK Rotterdam, Stroom Den Haag

Cultuur-Ondernemen organiseert in samenwerking met CBK Rotterdam en Stroom Den Haag zes online bijeenkomsten waarin diverse onderwerpen uit het 'zakelijke landschap' voorbij komen. Ik verzorgde bij de eerste bijeenkomst mijn interactieve B hungry & get fed training voor ruim 50 deelnemers.

28 september 2021 | Cultuur-Ondernemen | Arnhem

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt ook dit jaar in vier steden weer het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik verzorg een sessie over 'Authenticiteit en persoonlijk meesterschap' en modereer alle zes sessies voor de Arnhemse kunstenaars. Dit was sessie 2.

22 september 2021 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | Zwolle

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt ook dit jaar in vier steden weer het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik verzorgde een sessie over 'Authenticiteit en persoonlijk meesterschap' en hoe je over jezelf als kunstenaar vertelt.

17 september 2021 | Cultuur-Ondernemen | Arnhem

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt ook dit jaar in vier steden weer het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik verzorg een sessie over 'Authenticiteit en persoonlijk meesterschap' en modereer alle zes sessies voor de Arnhemse kunstenaars. Dit was sessie 1.

16 september | Gelre Ziekenhuizen

De Raad van Bestuur streeft naar een breder draagvlak voor de nieuwe meerjarenstrategie en wil leidinggevenden actief betrekken bij het verstevigen van de vier kernwaarden in Gelre Ziekenhuizen. In dit kader organiseerden de leidinggevenden een interactieve bijeenkomst voor veertig managers van beide locaties van het ziekenhuis. Mijn rol bij de bijeenkomst: de algehele gespreksleiding en inhoudelijke afstemming over het programma.

16 september 2021 | SONSBEEK20→24

In het kader van SONSBEEK20→24 vertoont Focus Filmtheater 'Tussen blauwe golven en groene corridor', de documentaire die Hans van Houwelingen maakte met ArtEZ Team bestaande uit jonge kunstenaars en studenten van ArtEZ, over het voornemen van Gemeente Arnhem om het iconische kunstwerk Blauwe Golven van Peter Struycken te slopen. Ik leidde na afloop een panelgesprek met de destijds betrokken wethouder en enkele anderen.

15 september 2021 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem en de Samenwerkende Arnhemse Buurthuizen willen onderzoeken wat nodig is om als buurthuis een waardevolle bijdrage te kunnen (blijven) leveren aan de 'community'. Ik ontwerp en begeleid het proces als project- en gespreksleider. Dit was de tweede bijeenkomst.

14 september 2021 | ActiVite

Zorgverlener ActiVite in Leiderdorp organiseerde een jaarplandag voor MT, projectleiders, hoofden en managers. De dag was gebaseerd op de vier hoofdthema's uit de kaderbrief waarvoor doelstellingen voor het jaarplan 2022 geformuleerd moesten worden. Mijn rol bij de bijeenkomst: de algehele gespreksleiding en inhoudelijke voorbereiding.

26 augustus 2021 | SONSBEEK20→24

In het kader van SONSBEEK20→24 vertoonde Focus Filmtheater 'Tussen blauwe golven en groene corridor', de documentaire die Hans van Houwelingen maakte met enkele jonge kunstenaars en studenten van ArtEZ over het voornemen van Gemeente Arnhem om het iconische kunstwerk Blauwe Golven van Peter Struycken te slopen. Ik leidde na afloop het zaalgesprek met een panel en het publiek.

11 + 24 juni en 15 juli 2021 | St. Vierdaagsefeesten

Stichting Vierdaagsefeesten organiseerde drie strategische werksessies om met hun team tot een breed gedragen meerjarenplan te komen waarin alle disciplines samen één geheel vormen. Als procesbegeleider ontwierp en modereerde ik deze sessies. Dit was sessie 3.

13 juli 2021 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem en de Samenwerkende Arnhemse Buurthuizen willen onderzoeken wat nodig is om als buurthuis een waardevolle bijdrage te kunnen (blijven) leveren aan de 'community'. Ik ontwerp en begeleid het proces als project- en gespreksleider. Dit was de eerste bijeenkomst.

30 juni 2021 | Kunstvereniging Diepenheim

De Kunstvereniging staat aan de vooravond van grote veranderingen, inhoudelijk, maar ook qua organisatiestructuur. De leden moeten in het najaar instemmen met een nieuwe rechtsvorm en bestuursvorm. Tijdens deze eerste Algemene Ledenvergadering praatte ik de leden bij en haalde ik als voorzitter feedback op.

10 juni 2021 | Raad voor het Openbaar Bestuur

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) organiseerde een reeks van drie webinars rond recent uitgebrachte adviezen. Ik leidde het tweede webinar in Nieuwspoort over sturen met data: ‘Sturen of gestuurd worden?’. Mijn gasten aan tafel waren Martiene Branderhorst, Rudy van Belkom, Kathalijne Buitenweg en Franc Weerwind. Terugkijken kan hier.

8 juni 2021 | BH&GF | Jump! Talent

Jump! Talent is een talentontwikkelingstraject voor jonge beeldend kunstenaars in Brabant, een initiatief van vier samenwerkende Brabantse galeries. Ik gaf daar weer mijn interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

7 juni 2021 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen | Rotterdam

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt ook dit jaar in vier steden weer het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Voor Rotterdam verzorgde ik een interactieve B hungry & get fed training.

4 juni 2021 | Politieacademie

Operationeel leidinggevenden bij de Politie organiseerden samen een ochtend (live!) over leiderschap en 'methodisch werken binnen sturing'. Ze vroegen mij als gespreksleider voor een interactieve collegetour met twee gasten: een voormalig commandant op een onderzeeboot en een politieagent die een dodelijk ongeluk veroorzaakte.

1 en 2 juni 2021 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem organiseerde twee avonden om tot een breed gedragen voorstel over de inrichting van de zuidelijke uiterwaarden in Arnhem te komen. De eerste avond presenteerde een bewonersgroep haar visie naast de gemeentelijke visie. De tweede avond besprak de schouwgroep haar visie op beide voorstellen. Ik leidde de avonden en verzorg een samenvattend verslag.

27 mei 2021 | Voordekunst, C-O en Provincie Gelderland

Voordekunst, Cultuur+Ondernemen en Cultuur Oost organiseerden in samenwerking met Provincie Gelderland een online bijeenkomst voor makers en instellingen die meer willen weten over financieringsmogelijkheden in de culturele sector. Ik dacht mee over het programma en was de moderator.

25 mei 2021 | BH&GF | Jump! Talent

Jump! Talent is een talentontwikkelingstraject voor jonge beeldend kunstenaars in Brabant, een initiatief van vier samenwerkende Brabantse galeries. Ik gaf daar weer mijn interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

18 mei 2021 | Ontwerp Platform Arnhem

In opdracht van OPA selecteert een professionele, Arnhemse jury sinds 2006 jaarlijks de beste afstudeerders van ArtEZ Academie voor Art & Design. Deze afstudeerders, de Arnhemse Nieuwen, presenteren zich jaarlijks in september voor een groot publiek. In coronatijd is alles anders: er zijn video's gemaakt van vier oude Arnhemse Nieuwen die ik live zou interviewen in Focus Filmtheater. Het werd helaas toch weer via Zoom ....

12 april 2021 | BH&GF | Kunstloc Brabant en FHK Tilburg

Kunstloc Brabant en Fontys Hogeschool voor de Kunsten organiseren samen Studio 2.4 Public Takeover waarin studenten tijdelijke interventies in het publieke domein in Tilburg realiseren. Thema van de studio is het zoeken naar gemeenschappelijke ruimte in verleden, heden en toekomst. Ik verzorgde mijn B hungry & get fed training pitchen en presenteren.

30 maart 2021 | Museum Drachten

Museum Drachten vroeg mij voor een in-company training Projectmanagement voor het team. In drie sessies werkten we aan het uitwerken van een projectcanvas, stelden we een projectcontract op en verkenden we de mogelijkheden van een handige online projectmanagement tool. Dit was sessie 3.

23 maart 2021 | BH&GF | Communicatiekring Nijmegen

Communicatiekring Nijmegen biedt communicatieprofessionals uit verschillende disciplines en vakgebieden een jaarlijks programma voor kennisdeling, professionalisering en ontmoeting. Ik gaf mijn B hungry & get fed pitch-training.

19 maart 2021 | Praktikon

Praktikon, een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg, gemeenten en onderwijs, is gespecialiseerd in onderzoek, monitoring, training en vragenlijstontwikkeling. Zij organiseerden dit keer een online gebruikersbijeenkomst voor BergOp, een van hun softwareprogramma's. Ik dacht mee over de opzet van het programma en leidde het webinar.

16 maart 2021 | Gemeente Brummen

In aanloop naar een nieuwe woonzorgvisie organiseerde Gemeente Brummen een bijeenkomst om samen met de verschillende stakeholders de onlangs verzamelde kwantitatieve gegevens en relevante onderzoeksrapporten te duiden. Ik dacht mee over het programma en leidde de bijeenkomst, online.

9 maart 2021 | Museum Drachten

Museum Drachten vroeg mij voor een in-company training Projectmanagement voor het team. In drie sessies werken we aan het uitwerken van een projectcanvas, stellen we een projectcontract op en verkennen we de mogelijkheden van een handige online projectmanagement tool. Dit was sessie 2.

8 maart 2021 | Focus Filmtheater

Als voorbereiding op het beleidsplan 2022 – 2026 organiseerde Focus Filmtheater vier strategische denksessies voor MT en directie. Ik ontwierp het programma, leidde ook deze laatste sessie en schreef een samenvatten verslag.

1 maart 2021 | Gemeente Arnhem

Om informatie op te halen waarmee het bevoegd gezag tot een besluit kan komen over een omgevingsvergunning-aanvraag voor een Rijksmonument in de stad, organiseerde Gemeente Arnhem een online bijeenkomst. Ik dacht mee over de opzet van de avond en leidde het gesprek.

22 februari 2021 | Focus Filmtheater

Als voorbereiding op het beleidsplan 2022 – 2026 organiseert Focus Filmtheater vier strategische denksessies voor MT en directie. Ik denk mee over het programma, leidde ook deze derde sessie en schrijf het verslag.

15 februari 2021 | Museum Drachten

Museum Drachten vroeg mij voor een in-company training Projectmanagement voor het team. In drie sessies werken we aan het uitwerken van een projectcanvas, stellen we een projectcontract op en verkennen we de mogelijkheden van een handige online projectmanagement tool. Dit was sessie 1.

2 februari 2021 | Gemeente Arnhem

Arnhem heeft 22 wijken. In 2014 zijn spelregels vastgesteld voor de Arnhemse Wijkaanpak. De spelregels zijn aan herijking toe. Ik verzorg de projectleiding en gespreksleiding om de spelregels voor bewonersparticipatie weer bij de tijd en passend bij de verschillende wijken te krijgen. Bij deze derde sessie met een afvaardiging uit de verschillende wijken zoomden we in op de verdeling van de bewonersbudgetten.

28 januari 2021 | Focus Filmtheater

Als voorbereiding op het beleidsplan 2022 – 2026 organiseert Focus Filmtheater vier strategische denksessies voor MT en directie. Ik denk mee over het programma, leidde ook deze tweede sessie en schrijf het verslag.

26 januari 2021 | Gemeente Oude IJsselstreek

Om de doelstelling 'Verbeterde samenwerking tussen Gecertificeerde instellingen (GI’s) en gemeenten' uit het Actieplan Jeugdbescherming Achterhoek invulling te geven, organiseerden de Achterhoekse gemeenten een conferentie voor jeugdbeschermers, consulenten/medewerkers van de lokale teams van acht Achterhoekse gemeenten. Ik ontwierp het programma en leidde het gesprek.

21 januari 2021 (uitgesteld) | Cultuur-Ondernemen

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik ben bij alle bijeenkomsten gespreksleider. Dit wordt de laatste (uitgestelde) bijeenkomst. 

15 december 2020 | Focus Filmtheater

Als voorbereiding op het beleidsplan 2022 – 2026 organiseert Focus Filmtheater vier strategische denksessies voor MT en directie. Ik denk mee over het programma, leidde deze eerste sessie en schrijf het verslag.

10 december 2020 | Cultuur-Ondernemen

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik ben bij alle bijeenkomsten gespreksleider. Dit was de zevende bijeenkomst. 

8 december 2020 | Gemeente Gooise Meren

Gemeente Gooise Meren gaat oude locaties van de Emmaschool in het Spiegel in Bussum samen met bewoners ontwikkelen. De buurt beslist mee over het aantal en type woningen en over de invulling van het groen. In een aantal Rode Draad sessies geven de bewoners hun input. Ik dacht mee over de opzet van deze sessie en leidde het gesprek via Zoom.

3 december 2020 | Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen organiseerde een avond voor de toekomstige buurtwerkgroep om afspraken te maken over de nieuwe opvang voor dak- en thuislozen in woonwijk Hees. Ik dacht mee over de opzet van de avond en leidde het gesprek.

3 december 2020 | Cultuur-Ondernemen

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik ben bij alle bijeenkomsten gespreksleider. Dit was de zesde bijeenkomst. 

2 december 2020 | BH&GF | Jump! Talent (Eindhoven)

Jump! Talent is een talentontwikkelingstraject voor jonge beeldend kunstenaars in Brabant, een initiatief van vier samenwerkende Brabantse galeries. Ik gaf daar weer mijn interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

30 november 2020 | Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen ging in gesprek met de zes grote culturele instellingen in de stad over de toekomst van cultuur in de stad en regio. Waar schuurt het op de vlakken van productie, presentatie en educatie en waar en hoe kan en moet het anders? Ik dacht mee over het programma en leidde het gesprek.

27 november 2020 | Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs Arnhem

Wereldverbeteraar Dirk Zeldenrust overleed november 2017. Hij wordt geëerd met een stimuleringsprijs om de aarde te verduurzamen. Een prijs die gaat naar mensen of initiatieven die - net als Dirk - begrijpen dat een betere wereld niet kan wachten. Ik presenteerde de derde prijsuitreiking en interviewde daarbij o.a. de drie genomineerden in de Raadszaal van het Stadhuis.

26 november 2020 | Cultuur-Ondernemen

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik ben bij alle bijeenkomsten gespreksleider. Dit was de vijfde bijeenkomst. 

25 november 2020 | Gemeente Brummen

Gemeente Brummen organiseerde een tweede bijeenkomst over ‘Wonen met zorg’ om met alle stakeholders verder door te praten over het organiseren van 24-uurs zorg en investeren in zorgvastgoed. Ik ontwierp het programma en leidde de bijeenkomst (online).

19 november 2020 | Cultuur-Ondernemen

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik ben bij alle bijeenkomsten gespreksleider. Dit was de vierde bijeenkomst. 

12 november 2020 | Cultuur-Ondernemen

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik ben bij alle bijeenkomsten gespreksleider. Dit was de derde bijeenkomst. 

9 november 2020 | St. Cultuurspinnerij De Vasim

Als 'bewoner' van het terrein wil Cultuurspinnerij haar visie op de herontwikkeling van het NYMA-terrein met stakeholders delen. Ik leidde een tweede strategische werksessie met het team en bestuur.

5 november 2020 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik ben bij alle bijeenkomsten gespreksleider. Bij deze tweede bijeenkomst gaf ik daarnaast ook mijn interactieve B hungry & get fed training. 

3 november 20120 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem organiseerde een webinar om met bewoners te spreken over een herinrichtingsplan voor een van de straten in Arnhem-Noord. Wat weegt zwaarder: vergroten van de verkeersveiligheid, of behoud van alle straatbomen? Ik dacht mee over de opzet en het programma en leidde het gesprek.

3 november 2020 | BH&GF | Future Based x Fillip Studios

Future Based en Fillip Studios organiseren residenties waarin studenten werken aan een casus. Ik gaf een B hungry & get fed masterclass (voertaal Engels) over je verhaal vertellen en pitchen. 

29 oktober 2020 | Cultuur-Ondernemen

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik ben bij alle bijeenkomsten de gespreksleider. Dit was de eerste bijeenkomst.

26 oktober 2020 | St. Cultuurspinnerij De Vasim

Als 'bewoner' van het terrein wil Cultuurspinnerij haar visie op de herontwikkeling van het NYMA-terrein met stakeholders delen. Ik leidde een strategische werksessie met het team en bestuur en maakte een eerste opzet.

22 oktober 2020 | BH&GF | IMM - Radboud Universiteit

IMM is het interdisciplinair onderzoeksinstituut in scheikunde en natuurkunde van de Radboud Universiteit. Het instituut organiseert weer een sIMMposium en geeft promovendi en postdocs de kans om hun onderzoekswerk in korte online pitch-sessies te presenteren. Ik gaf de deelnemers een interactieve online pitchtraining (voertaal: Engels).

16 oktober 2020 | BH&GF | IMM - Radboud Universiteit

IMM is het interdisciplinair onderzoeksinstituut in scheikunde en natuurkunde van de Radboud Universiteit. Het instituut organiseert weer een sIMMposium en geeft promovendi en postdocs de kans om hun onderzoekswerk in korte online pitch-sessies te presenteren. Ik gaf de eerste groep deelnemers een interactieve online pitchtraining (voertaal: Engels).

8 oktober 2020 | Gemeente Brummen

Gemeente Brummen organiseerde een bijeenkomst over wonen met zorg  om samen met alle stakeholders de opgaven in beeld te brengen, te duiden en te vertalen in een gezamenlijk plan van aanpak. Ik ontwierp het programma en leidde online de bijeenkomst.

24 september 2020 | BKA, BKN, ACEC

Beeldende Kunst Arnhem en Beeldende Kunst Nijmegen, de platforms waarin alle professionele beeldende kunstinstellingen uit Arnhem en Nijmegen vertegenwoordigd zijn, organiseerden weer een Factor 50. De netwerkbijeenkomst vond ditmaal plaats in het ACEC en ging over kunstopdrachten in de openbare ruimte van de Gelderlandse gemeenten. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst en leidde de gesprekken.

23 september 2020 | Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen organiseerde een werksessie met stakeholders over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, werk & inkomen en gebiedsontwikkeling & duurzaamheid in de wijk Neerbosch-Oost. Ik dacht mee over de opzet en leidde het gesprek.

21 september 2020 | Wageningen University & Research | SSG

Social Sciences Group van Wageningen UR schreef voor het eerst sinds haar bestaan een Strategisch Plan. In twee plenaire sessies en zes deelsessies verkende SSG met ± vijftig medewerkers hoe zij de beschreven changes kunnen concretiseren. Ik ontwierp het programma en leidde online de plenaire sessies en één deelsessie.

15 september 2020 | Gemeente Arnhem

Arnhem heeft 22 wijken. In 2014 zijn spelregels vastgesteld voor de Arnhemse Wijkaanpak. De spelregels zijn aan herijking toe. Ik verzorg de projectleiding en gespreksleiding om de spelregels voor bewonersparticipatie weer bij de tijd en passend bij de verschillende wijken te krijgen. Dit was de (uitgestelde) tweede sessie met een afvaardiging uit de verschillende wijken. Constructieve avond!

14 september 2020 | VU Amsterdam

Emoena – leiderschap in een multireligieuze context– is een leergang voor professionals die hun interlevensbeschouwelijke leiderschapsvaardigheden willen versterken. Wetenschappelijke partner is de Faculteit Religie en Theologie van de VU. Ik verzorgde voor het kernteam een kennismakingsworkshop Deep Democracy op maat en zal tijdens de leergang nog een sessie modereren.

1 september 2020 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem organiseerde een drietal bijeenkomsten om met een brede groep stakeholders, ambtenaren en raadsleden.te spreken over een nieuwe Omgevingsvisie voor Arnhem. Ik dacht mee over de opzet van deze bijeenkomsten en leidde de gesprekken. Dit was de derde bijeenkomst.

1 september 2020 | Praktikon

Als follow-up van de eerdere B hungry & get fed teamtraining die ik gaf, trainde ik nu drie medewerkers van Praktikon om tijdens werkoverleggen zelf interactieve pitches te begeleiden. Dit was sessie 3, weer via Zoom.

25 augustus 2020 | Cultuur-Ondernemen in Groningen

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik was spreker en trainer bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap in Groningen.

20 augustus 2020 | BH&GF | Kunstvereniging Diepenheim

In het kader van de tentoonstelling Buiten Westen #2 organiseerde Kunstvereniging Diepenheim een expertmeeting voor jonge kunstenaars. Zeven professionals deelden hun expertise over o.a. markt & verzamelaars, media & schrijven over je werk, aanvragen bij het Mondriaan Fonds en interactieve tentoonstellingen. Ik gaf mijn B hungry & get fed training.

10 augustus 2020 | Praktikon

Als follow-up van de eerdere B hungry & get fed teamtraining die ik gaf, train ik nu drie medewerkers van Praktikon om tijdens werkoverleggen zélf interactieve pitches te begeleiden. Dit was sessie 2, weer via Zoom. Ze stuurden een week later een update: eerste pitch-sessie die ze in het werkoverleg begeleidden, was een succes!

7 juli 2020 | BH&GF | Jump! Talent (Eindhoven)

Jump! Talent is een talentontwikkelingstraject voor jonge beeldend kunstenaars in Brabant, een initiatief van vier samenwerkende Brabantse galeries. Ik gaf er mijn interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

6 juli 2020 | BH&GF | Praktikon

Als follow-up van de eerdere B hungry & get fed teamtraining die ik gaf, train ik nu drie medewerkers van Praktikon om tijdens werkoverleggen zelf interactieve pitches te begeleiden. Dit was sessie 1, via Zoom.

29+30 juni '20 | Human Dimensions | Creating & Holding Space

Inmiddels kan ik als trainer en gespreksleider niet meer zonder de inzichten en technieken van Deep Democracy. Ik volgde nu een nauw verwante training, Creating & Holding Space, om te leren hoe je in de chaos van verandering en conflict een veilige ruimte creëert en faciliteert. Meer info.

26 juni 2020 | Kijk Deep Democray

Om onze nieuwe gezamenlijke website Kijk Deep Democracy ten doop te houden, organiseerden Ingrid van Aert en ik een WerkWandeling voor tweetallen die net als wij nieuwsgierig zijn en samen de potentie van echt kijken en luisteren willen onderzoeken.

18 juni 2020 | STOWA

Host Elisabeth van den Hoogen vroeg mij als co-host voor een online bijeenkomst van STOWA, het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders in Nederland. Het interactieve webinar ging over het verder ontwikkelen van decentrale afvalwater-systemen en deze beter af te stemmen op toekomstige wensen.

9 juni 2020 | Praktikon

Praktikon, een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg en onderwijs, biedt haar medewerkers teamchaching aan. De wens is: meer interactie en meer echte inhoud bij vergaderingen. Daar gingen we deze derde (online) bijeenkomst concreet mee aan de slag.

2 juni 2020 (uitgesteld) | Gemeente Arnhem

Arnhem heeft 24 wijken. In 2014 zijn spelregels vastgesteld voor de Arnhemse Wijkaanpak. De spelregels zijn aan herijking toe. Ik ga de projectleiding en gespreksleiding verzorgen om de spelregels voor bewonersparticipatie weer bij de tijd en passend bij de verschillende wijken te krijgen. Na de kick-off op 11 februari bekijken we nu met een kleiner gezelschap wat een goede volgende stap is om samen tot nieuwe spelregels voor bewonersparticipatie in Arnhem te komen. Dit wordt de 2e sessie.

2 juni 2020 (online!) | Praktikon

Praktikon, een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg en onderwijs, biedt haar medewerkers teamchaching aan. Bij deze tweede (online) bijeenkomst gingen we in op de wensen en gewoontes rond vergaderen en op verschillende visies over klantbenadering.

17 april 2020 (uitgesteld) | Boogie Woogie Cultuurcentrum Winterswijk

Als kwartiermaker voor Lang Leve Kunst Oost - Achterhoek organiseert het Winterswijkse Boogie Woogie Cultuurcentrum een rondetafelbijeenkomst om een duurzame samenwerking op te zetten met ouderenzorgorganisaties en de gemeentes in de Oost Achterhoek. Doel van dit programma is door middel van kunst en cultuur bij te dragen aan de levenskwaliteit van ouderen. Ik denk mee over de opzet en leid de bijeenkomst.

7 april 2020 (geannuleerd) | ArtEZ Studium Generale

In 2018 startte het Noord Nederlands Toneel samen met Club Guy & Roni, Asko❘Schönberg en Slagwerk Den Haag de interdisciplinaire beweging NITE. In opdracht van ArtEZ Studium Generale organiseert NITE 'Pleasure Island', een projectweek over interdisciplinair samenwerken. Ingrid van Aert en ik zijn gevraagd om in deze week een sessie over Deep Democracy te leiden voor 120 eerstejaars studenten.

6 april 2020 (geannuleerd) | BH&GF | Kunstloc Brabant

In samenwerking met Fontys Hogeschool in Tilburg en in opdracht van Landgoed Gulbergen organiseert Kunstloc Brabant een nieuwe editie van de Kunstopdracht voor tweede jaars studenten van de Fontys-opleiding ArtCoDe. Thema dit jaar is Highest Green, aansluitend bij de landschapstriennale 2020. Ik verzorg weer mijn interactieve pitchtraining B hungry & get fed.

31 maart 2020 (online!) | BH&GF | Praktikon

Praktikon, een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg en onderwijs, bood haar medewerkers een training aan om meer vat te krijgen op de essentie van hun eigen verhaal. Ze kozen voor mijn interactieve B hungry & get fed methode. Vanwege de corona-crisis online. Ging prima!

27 maart 2020 (uitgesteld) | Praktikon

Praktikon, een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg, gemeenten en onderwijs, is gespecialiseerd in onderzoek, monitoring, training en vragenlijstontwikkeling. Zij organiseerden een interactieve gebruikersbijeenkomst voor BergOp, een van hun software-programma's. Ik dacht mee over de opzet van het programma. Helaas wordt de bijeenkomst vanwege de corona-crisis voorlopig uitgesteld.

19 maart 2020 (uitgesteld) | Cultuur-Ondernemen in Groningen

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemer-schap' aan. Ik zou weer spreker en trainer zijn bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap in Groningen. Helaas wordt de bijeenkomst vanwege de corona-crisis voorlopig uitgesteld.

17 maart 2020 (uitgesteld) | Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen organiseerde een gesprek met woningbouw-verenigingen en andere stakeholders over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en welzijn in de wijk Neerbosch-Oost. Ik dacht mee over de opzet. Helaas werd de bijeenkomst vanwege de corona-crisis voorlopig uitgesteld.

12 maart 2020 | Cultuur Oost, FcP en Fonds ZOZ

Cultuur Oost liet tijdens De Oploop #5, de jaarlijkse provinciebrede netwerkbijeenkomst, zien wat de kracht van kunst is. Ik leidde een interactieve presentatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds ZOZ.

10 maart 2020 | Cultuur-Ondernemen in Amsterdam

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemer-schap' aan. Ik ben weer spreker en trainer bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap, vandaag in Amsterdam. Meer info.

10 maart 2020 | Gemeente Arnhem

Arnhem heeft 24 wijken. In 2014 zijn spelregels vastgesteld voor de Arnhemse Wijkaanpak. De spelregels zijn aan herijking toe. Ik ga de projectleiding en gespreksleiding verzorgen om de spelregels voor bewonersparticipatie weer bij de tijd en passend bij de verschillende wijken te krijgen. Na de kick-off op 11 februari bekijken we nu met een kleiner gezelschap wat een goede volgende stap is om samen tot nieuwe spelregels voor bewonersparticipatie in Arnhem te komen. Dit was de 1e sessie.

3 maart 2020 | Cultuur-Ondernemen in Zwolle

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Ook in 2020 biedt Cultuur+Ondernemen het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemer-schap' aan. Ik was weer spreker en trainer bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap, in Zwolle. Meer info.

2 maart 2020 | Kunstvereniging Diepenheim

Het bestuur van de vereniging nodigde een select gezelschap uit om samen na te denken over de toekomst van de vereniging. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst en leidde het gesprek.

20 februari 2020 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem organiseerde een avond om met bewoners in Elderveld te spreken over het voornemen om bomen te kappen voor de bouw van een opvangcentrum voor slachtoffers van huiselijk geweld. Ik leidde de discussie.

11 februari 2020 | Gemeente Arnhem

Arnhem heeft 24 wijken. In 2014 zijn spelregels vastgesteld voor de Arnhemse Wijkaanpak. De spelregels zijn aan herijking toe. Ik ga de projectleiding, training en gespreksleiding verzorgen om de spelregels voor bewonersparticipatie, o.a. over bewoners-budgetten en wijkcommunicatie, weer bij de tijd en passend bij de verschillende wijken te krijgen. We startten met een grote interactieve bijeenkomst waarvoor alle Arnhemmers werden uitgenodigd die deel uitmaken van een Bewonersoverleg.

31 januari 2020 | OCW, FvC en LKCA

Als aftrap van het programma Cultuurparticipatie en de aanloopregeling ‘Samen cultuur maken verbreden' organiseerden het ministerie van OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA een kick-off voor ruim honderd professionals uit het sociale en culturele domein. Ik dacht mee over het programma en leidde de bijeenkomst. Je kunt de bijeenkomst via deze livestream terugzien.

30 januari 2020 | BH&GF | ArtEZ Master Fashion Strategy

Studio Hands organiseerde op uitnodiging van ArtEZ een speciale trainingsdag over de 'Fundamentals of Presenting', voor de tweedejaarsstudenten Master Fashion Strategy. Ik was die dag de trainer (met mijn methode B hungry & get fed).

29 januari 2020 | Gemeente Almere

Gemeente Almere organiseerde i.s.m. Universiteit Utrecht en Waterschap Zuiderzeeland een risicodialoog in de wijk de Brugmark om samen met de bewoners ideeën uit te wisselen over wat je kunt doen om de wijk voor te bereiden op mogelijke hevige regenval en hittegolven. Ik dacht mee over het programma en leidde de bijeenkomst.

24 januari 2020 | BH&GF | TalentHub Brabant

Om talentontwikkeling in de professionele kunsten te stimuleren startten Provincie Noord-Brabant, Kunstloc Brabant e.a. in 2015 met TalentHub Brabant. In deze Hub krijgen talenten die door de sector zelf worden uitgekozen, ondersteuning op maat via een netwerk van festivals, podia en presentatie-instellingen. Ik gaf er mijn B hungry & get fed pitchtraining.

20 december 2019 | Hogeschool Van Hall Larenstein

Het Lectoraat Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio's organiseerde een bijeenkomst voor de partners van Regionaal Voedsellab Arnhem-Nijmegen en betrokken studenten. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst en leidde het gesprek.

10 december 2019 | Gemeente Oude IJsselstreek

Gemeente Oude IJsselstreek organiseerde een 'Normferentie' over normaliseren binnen het Sociaal Domein'. Ik dacht mee over de opzet en leidde de conferentie.

28 november 2019 | Centrum Amateurkunst Flevoland

Centrum Amateurkunst Flevoland organiseerde 'Meer kunst in het sociaal domein', een provinciale werkconferentie over hoe de professionals binnen de kunsten en het sociaal domein tot betere en duurzame samenwerking kunnen komen. Ik ontwierp het programma en leidde de conferentie.

21 november 2019 | Ontwerp Platform Arnhem

OPA bestaat vijftien jaar en vierde dat met een feestelijke avond die ik modereerde. Meer info.

19 november 2019 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem organiseert een drietal bijeenkomsten om met een brede groep stakeholders, ambtenaren en raadsleden.te spreken over een nieuwe Omgevingsvisie voor Arnhem. Ik denk mee over de opzet van deze bijeenkomsten en leid de gesprekken. Dit was de tweede bijeenkomst.

14 november 2019 | Gemeente Arnhem

Maar liefst 46 bewoners hebben zich opgegeven voor de klankbordgroep over de toekomstige ontwikkeling van woningen en groen langs de Nijmeegseweg. Ik leid een aantal interactieve sessies om verschillende varianten met elkaar te bespreken. Dit was de tweede sessie.

12 november 2019 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

RCE en Mondriaan Fonds vroegen Miriam Windhausen, onderzoeker en adviseur op het gebied van kunstenaars-nalatenschappen, om een interactieve bijeenkomst over dit onderwerp te organiseren voor kunstenaars, makers en betrokken organisaties. Ik dacht mee over de opzet van het programma en leidde de bijeenkomst. Meer info.

8, 9 en 10 nov. 2019 | Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

De jaarlijkse Presentatieconcerten van het NMF zijn inmiddels legendarisch. Dit jaar mocht ik meedenken over de interactieve opzet van het programma en een deel van het programma presenteren in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle, De Duif in Amsterdam en in de Nieuwe Kerk in Den Haag. 

6 november 2019 | Kunstenbond

De Kunstenbond organiseerde een thema-middag over de toekomst van kunst in de openbare ruimte. Ik dacht mee over de opzet van het programma en leidde de zeer goed bezochte bijeenkomst waar ook Peter Struyken aanwezig was.

11 oktober 2019 | Lang Leve Kunst Oost Achterhoek

Lang Leve Kunst organiseert kleinschalige kunst- en cultuuractiviteiten voor ouderen, met hulp van vrijwilligers. Deze vrijwilligers kregen een inspiratiemiddag aangeboden rond het thema 'Hoe helpt kunst ouderen actief te blijven?'. Ik leidde het plenaire deel.

24 sep., 1 okt., 10 okt. 2019 | GIGANT, markant in cultuur

In een driedaagse in-company-training ‘Subsidieaanvragen schrijven’ leerde ik zeven medewerkers van GIGANT markant in cultuur in Apeldoorn hoe zij vanuit de essentie van hun eigen projecten aansluiting kunnen vinden bij de specifieke doelen van fondsen én hoe ze daar inspirerend over kunnen schrijven.

10 oktober 2019 | Gemeente Arnhem

Maar liefst 46 bewoners hebben zich opgegeven voor de klankbordgroep over de toekomstige ontwikkeling van woningen en groen langs de Nijmeegseweg. Ik leid een aantal interactieve sessies om verschillende varianten met elkaar te bespreken. Dit was de eerste sessie.

7 oktober 2019 | Stout Groep | Geldermalsen

De projectleiders en interim-managers van de Stout Groep organiseren regelmatig kaderbijeenkomsten om intern met elkaar belangrijke zaken af te stemmen. Door de groei van het bedrijf is het kader onlangs uitgebreid. Ik leidde een strategische sessie over wat nu 'typisch Stout' is.

3 en 4 oktober 2019 | BH&GF | Stimuleringsfonds in Maastricht

Voor de talenten die dit jaar een bijdrage ontvangen in het kader van de deelregeling Talentontwikkeling organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een tweedaagse training op de Van Eyck academie in Maastricht. De tweedaagse ging over het presenteren van jezelf als maker. Ik was de trainer (in English!).

30 september 2019 | BH&GF | C-O | Amersfoort

‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’ is de trainingsdag die Cultuur-Ondernemen samen met Special Arts organiseert in Amersfoort voor kunstenaars, creatieven en makers werkzaam in de gezondheidszorg. Ik gaf die dag een interactieve presentatie over authenticiteit en persoonlijk meesterschap, gebaseerd op B hungry & get fed.

27 september 2019 | Stout Groep

Bij de Stout Groep werken nu ruim tachtig mensen voor gemeenten, provincies, waterschappen, samenwerkings-verbanden en uitvoeringsdiensten. Omdat het bedrijf hard groeit, is het belangrijk dat alle medewerkers binding blijven voelen met het DNA van het bedrijf. Ik dacht mee over de opzet van een medewerkersdag en was die dag de gespreksleider.

26 september 2019 | Cultuur-Ondernemen | Rotterdam

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt dit jaar in vier steden het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemer-schap' aan. Ik was steeds spreker en trainer bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap, vandaag in Rotterdam. Meer info.

19 september 2019 | Cultuur-Ondernemen | Zwolle

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt dit jaar in vier steden het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemer-schap' aan. Ik was spreker bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap in Zwolle. Meer info.

18 september 2019 | BH&GF | Studio Hands

Studio Hands organiseerde weer een High Five creatieve netwerksessie. Dit keer op Strand Zuid. Ik verzorgde een workshop over 'hoe vertel je over jouw talent?'. Met feedback van de gasten werkten drie gasten aan hun verhaal.

6 september 2019 | Cultuurconnectie | Utrecht

Mede namens de brancheorganisatie Cultuurconnectie organiseerden Impresariaat Uit de Kunst en Kleinkunstig een bijeenkomst voor de ‘vrije’ aanbieders van cultuureducatie in Nederland. Inzet was krachtenbundeling om hun zichtbaarheid en impact in het veld te vergroten. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst, leidde het gesprek en maakte het verslag.

29 augustus 2019 | Muzehof Centrum voor de Kunsten Zutphen

De Muzehof organiseerde een dag gericht op teambuilding en de kunst van projectmatig werken. Ik leidde de bijeenkomst en maakte meteen ook een verslag.

27 augustus 2019 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem organiseert een drietal bijeenkomsten om met een brede groep stakeholders, ambtenaren en raadsleden.te spreken over een nieuwe Omgevingsvisie voor Arnhem. Ik denk mee over de opzet van deze bijeenkomsten en leid de gesprekken. Dit was de eerste bijeenkomst.

22 augustus | BH&GF | Gemeenteraad Oss

Samen met mijn collega-dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen verzorgde ik een pitch-training voor gemeenteraadsleden en burgerraadsleden van de gemeente Oss.

17 juli 2019 | Kleinkunstig

Kleinkunstig is de grootste, meest geboekte aanbieder van kunst-educatieve workshops op scholen in Nederland. Na een zoom-out sessie en een business-model-canvas sessie eerder dit jaar wilde de organisatie nu inzoomen op een focus voor het komend half jaar. Net als bij de vorige twee bijeenkomsten ontwierp en leidde ik ook deze sessie.

5 juli 2019 | Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Het NMF in Amsterdam is bezig met een aantal nieuwe projecten. Ik leidde weer een nieuwe strategische werksessie om deze projecten een stap verder te brengen en maakte meteen ook een verslag.

27 juni 2019 | Radboudumc

In de ‘Academische werkplaats Impuls: Participatie en maatschappelijke zorg’ werken praktijk en wetenschap samen aan kennisontwikkeling en innovatie van de maatschappelijke zorg. Op 27 juni organiseerde AW Impuls in samenwerking met Radboudumc een kenniscafé over ervaringsdeskundigheid in het sociale domein. Ik dacht mee over het programma en leidde de middag.

26 juni 2019 | Stedelijke Regio Utrecht

Na de netwerkbijeenkomst met alle betrokken regiogemeenten organiseerden Provincie Utrecht, Gemeente Amersfoort en Gemeente Utrecht een strategische werksessie om onderling tot afstemming te komen over het vervolg van de samenwerking. Ik dacht mee over de opzet, leidde de sessie en maakte het verslag.

25 juni 2019 | Gemeenteraad Zoetermeer e.a.

De gemeenteraad van Zoetermeer organiseerde in samenwerking met Koninklijke Kentalis, Fonteynenburg en Signtaal een thema-avond over sociale inclusie en positieve gezondheid. Ik dacht mee over het programma en leidde de bijeenkomst.

20 juni 2019 | Rabobank

Rabobank Arnhem en Omstreken organiseerde een Arnhem Connect Bijeenkomst voor gemeenten, woningcorporaties, (bouw)ontwikkelaars, zorgaanbieders en ondernemers-verenigingen in de regio om de uitkomsten van het Regio Onderzoek 2019 én de Brede Welvaartsindicator op lokaal niveau te presenteren. Ik dacht mee over de opzet van het programma en leidde de bijeenkomst.

19 juni 2019 | Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen organiseerde drie bijeenkomsten om te verkennen hoe ‘de stad’ denkt over een aantrekkelijke en acceptabele viering van de jaarwisseling en welke mogelijkheden inwoners zien om zelf meer en beter regie te kunnen nemen op het verloop van de jaarwisseling in hun woonomgeving. Ik dacht mee over de opzet van deze bijeenkomsten en leidde de gesprekken. Dit was de derde bijeenkomst, met dertig bewoners uit de verschillende wijken van de stad.

13 juni 2019 | Mondriaan Fonds en RCE

Het onderwerp kunstenaarsnalatenschappen is actueel. Kunsthistorica en conservator Miriam Windhausen organiseerde in oktober jl. een rondetafelbijeenkomst over 'de kunst van het nalaten'. Nu nodigde zij de meest direct betrokken partijen uit om na te denken over een passende en wenselijke vervolgstap naar meer samenwerking op het gebied van kunstenaars-nalatenschappen. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst, leidde het gesprek en maakte een verslag.

12 juni 2019 | Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen organiseerde drie bijeenkomsten om te verkennen hoe ‘de stad’ denkt over een aantrekkelijke en acceptabele viering van de jaarwisseling en welke mogelijkheden inwoners zien om zelf meer en beter regie te kunnen nemen op het verloop van de jaarwisseling in hun woonomgeving. Ik dacht mee over de opzet van deze bijeenkomsten en leid de gesprekken. Dit was de tweede bijeenkomst, met het maatschappelijke veld.

11 juni 2019 | Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen organiseerde drie bijeenkomsten om te verkennen hoe ‘de stad’ denkt over een aantrekkelijke en acceptabele viering van de jaarwisseling en welke mogelijkheden inwoners zien om zelf meer en beter regie te kunnen nemen op het verloop van de jaarwisseling in hun woonomgeving. Ik dacht mee over de opzet van deze bijeenkomsten en leid de gesprekken. Dit was de eerste bijeenkomst, met 35 jongeren uit de straatcultuur.

7 juni 2019 | Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds in Amsterdam is bezig met een aantal nieuwe projecten. Ik leidde weer een nieuwe strategische werksessie om deze projecten een stap verder te brengen en maakte meteen ook een verslag.

6 juni 2019 | CultuurCollege, Kunstloc en LKCA

Veel maatschappelijke en sociale problemen vragen om een creatieve oplossing. Maar hoe zet je een creatieve professional slim in? En wat levert het concreet op? CultuurCollege, Kunstloc en LKCA organiseerden hierover een congres dat ik als dagvoorzitter leidde.

6 juni 2019 | Platform BK en de Kunstenbond

Omdat betaalbare ateliers in alle Nederlandse steden duurder, schaarser en tijdelijker worden, hebben Platform BK en de Kunstenbond in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 met kunstenaars, raadsleden, wethouders en burgemeesters in elf steden gesproken. De tweede editie van #geenstadzonderkunst beoogt een duurzaam gesprek op gang te brengen tussen kunst en politiek: geen wij/zij, maar samen. Ik leidde de bijeenkomst in Arnhem, bij Collectie de Groen. Meer info.

28 mei 2019 | Gemeente Nijmegen

Hoe denken de bewoners over 'De staat van cultuur' in de stad? Naar aanleiding van de aanbevelingen van bureau Blueyard organiseerde Gemeente Nijmegen een stadsgesprek als opmaat naar de nieuwe cultuurvisie 2020. Ik dacht mee over de opzet en leidde het gesprek.

24 mei 2019 | Deep Democracy

Deelnemers van onze kennismakingsworkshops Deep Democracy gaven aan behoefte te hebben aan verdieping: oefenen met DD-werkvormen en nog wat meer achtergrond en theorie. Ingrid van Aert en ik organiseerden daarom een verdiepingssessie in Arnhem.

21 mei 2019 | BH&GF | Kunstloc Brabant

Deze editie van Kunstloc Connects ging over jezelf en/of je project overtuigend presenteren. Dat is niet alleen van belang bij subsidieaanvragen en crowdfunding, maar ook bij het aantrekken van sponsors en het aangaan van samenwerkingen. Ik was een van de sprekers (met B hungry & get fed) en leidde de plenaire terugkoppelingen. Meer info.

20 mei 2019 | Stedelijke Regio Utrecht

Als trekkers van de Stedelijke Regio Utrecht organiseerden Provincie Utrecht, Gemeente Amersfoort en Gemeente Utrecht een netwerkbijeenkomst voor alle betrokken regiogemeenten. Doel was om tot uitvoering van de plannen in het regioprofiel ‘Eeuwig Jong’ te komen. Waar liggen de kansen en hoe kun je die de komende jaren verzilveren? Ik ontwierp het programma voor de bijeenkomst en leidde het gesprek.

15 mei 2019 | Goed Bestuur en Toezicht - Mediawerf Uitgevers

Mediawerf Uitgevers, uitgeverij van onder meer het blad Goed Bestuur en Toezicht, organiseerde ook dit jaar weer de Goed Bestuur Jaarlezing. Keynote spreker was Marry de Gaay Fortman. Ik leidde de bijeenkomst. Meer info.

14 mei 2019 | Cultuur-Ondernemen | Arnhem

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt dit jaar in vier steden het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik was spreker bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap in Arnhem. Meer info.

13 mei 2019 | BH&GF | Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant, Fontys en Landgoed Gulbergen in Nuenen organiseren samen een nieuwe editie van de Kunstopdracht. Dit jaar voor 2de jaars studenten van de Fontys-opleiding ArtCoDe, rond het project Afval = Landschap. Ik verzorgde weer mijn interactieve pitchtraining: B hungry & get fed.

9 mei 2019 | Stedelijke Regio Utrecht

Provincie Utrecht, Gemeente Amersfoort en Gemeente Utrecht organiseerden een overleg met de regiegroep en stuurgroep om tot een goede samenwerkingsstructuur voor de Stedelijke Regio Utrecht te komen. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst en leidde het gesprek.

8 mei 2019 | Schrijverscentrale Amsterdam

Via Cultuur-Ondernemen leidde ik een korte in-company training ‘Hoe ontwerp ik een sterk projectplan’ voor medewerkers van De Schrijverscentrale in Amsterdam.

7 mei 2019 | Cultuur-Ondernemen | Amsterdam

Kunstenaars die strategisch sterk staan bespoedigen hun succes, blijkt uit onderzoek. Cultuur+Ondernemen biedt dit jaar in vier steden het hoogwaardige leerprogramma 'Route Ondernemerschap' aan. Ik was spreker bij de eerste bijeenkomst over authenticiteit en persoonlijk meesterschap in Amsterdam. Meer info.

7 mei 2019 | Gemeente Rozendaal

Onder de naam 'Buurt aan Tafel' organiseert Gemeente Rozendaal op initiatief van de nieuwe burgemeester Weststeijn een aantal buurtbijeenkomsten om met bewoners en gemeente samen te kijken naar wat er speelt in de buurt. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomsten en leidde op 7 mei de eerste avond.

12 april 2019 | Nationaal Muziekinstrumentenfonds

Via Cultuur-Ondernemen leidde ik een strategische denksessie bij het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds in Amsterdam. We keken hoe het fonds vijf belangrijke projecten verder kan ontwikkelen.

11 april 2019 | Zeeuws maritiem muZEEum

Met drie beeldbepalende vensters (Michiel de Ruyter, VOC en Slavernij) sloot het Zeeuws maritiem muZEEum Vlissingen op 11 april officieel aan bij de Canon van Nederland. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van gedeputeerde Carla Schönknecht en prof. dr. Jan Peter Balkenende, voormalig minister-president. Ik was de dagvoorzitter.

29 maart 2019 | Praktikon

Praktikon, een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg, gemeenten en onderwijs, is gespecialiseerd in onderzoek, monitoring, training en vragenlijstontwikkeling. Zij organiseerden een interactieve gebruikersbijeenkomst voor BergOp, een van hun softwareprogramma's. Ik dacht mee over de opzet van het programma en leidde de ochtend.

28 maart 2019 | Mondriaan Fonds

Als regiomakelaar van het Mondriaan Fonds organiseerde ik in het Langhuis in Zwolle een netwerkbijeenkomst voor kunstenaars uit Overijssel. Ik vertelde over de verschillende regelingen van het fonds en leidde een interview met een kunstenaar die eerder succesvol aanvroeg en met een van de commissieleden van het fonds.

26 maart 2019 | Stedelijke regio Utrecht

Provincie Utrecht, Gemeente Amersfoort en Gemeente Utrecht organiseerden een netwerkdag voor vertegenwoordigers van OCW en de zes landelijke cultuurfondsen, cultuurmakers/podia, erfgoed-specialisten en -eigenaren uit de regio en beleidsmakers van gemeenten en provincie. Ik leidde drie gespreksrondes over de kansen voor integrale gebiedsontwikkeling voor de culturele sector in de stedelijke regio Utrecht.

13 maart 2019 | Landgoederen op de Helling | Oosterbeek

De initiatiefnemers hebben al heel veel ideeën voor de herontwikkeling van de locatie Talsmalaan opgehaald en naar aanleiding daarvan hun gedachten aangescherpt. Om naar een kloppend organisch verhaal te komen dat ook financieel kansrijk is, riepen zij de denkkracht van ervaringsdeskundigen en inhoudelijke experts in tijdens een inspiratiebijeenkomst bij Kunstvereniging Diepenheim. Ik dacht mee over de opzet van de ateliersessie en leidde de middag.

12 maart 2019 | ArtEZ studium generale

Kunstenaarscollectief Suze May Sho organiseerde in opdracht van ArtEZ studium generale een projectweek over interdisciplinair samenwerken. Ingrid van Aert en ik werden gevraagd om in dit kader een sessie over Deep Democracy te leiden voor 150 eerstejaars studenten.

1 maart 2019 | Deep Democracy

Leven doe je te midden van andere mensen. Hoe zorg je dat ieders stem gehoord wordt? Deep Democracy zorgt dat wat gezegd moet worden ook gezegd kán worden. Op een lichte en eenvoudige manier. Nieuwsgierig? Samen met Ingrid van Aert organiseerde ik weer een nieuwe kennismakingsworkshop.

26 februari 2019 | Gemeente Arnhem

Het Bewoners Overleg Sint Marten/Sonsbeekkwartier en Team Leefomgeving van Gemeente Arnhem organiseerden een bewonersavond om het te hebben over welke wijk-
vertegenwoordiging en communicatie je nodig hebt voor een prettig leefbare stadswijk. Ik dacht mee over de opzet van de avond en leidde de bijeenkomst.

19 februari 2019 | Gemeente Amersfoort

Het Team Cultuur van Gemeente Amersfoort organiseerde een werksessie om tot een eerste selectie van scenario's te komen ter voorbereiding op het cultuurplan dat zij binnenkort aan het college presenteren. Ik dacht mee over de opzet van de sessie, leidde het gesprek en schreef het eerste concept.

7 februari 2019 | Kleinkunstig

Kleinkunstig is de grootste, meest geboekte en favoriete aanbieder van kunst-educatieve workshops op scholen. Kleinkunstig wilde met haar medewerkers in een business-model-canvas sessie met nieuwe ogen naar haar eigen organisatie kijken. Ik leidde deze sessie.

31 januari 2019 | Mondriaan Fonds

Als regiomakelaar van het Mondriaan Fonds organiseerde ik in De Kubus in Lelystad een goed bezochte netwerkbijeenkomst voor kunstenaars uit Flevoland. Interviews met kunstenaars die eerder succesvol aanvroegen, met een van de commissieleden van het fonds en met kunstenaars die een aanvraag overwegen. En verder veel ruimte voor vragen en informatie uitwisselen.

28 januari 2019 | A.S.O. Productions en VGZ

Eind 2017 deed het kabinet de toezegging dat er o.a. in opleidingen van verloskundigen en jeugdartsen meer aandacht komt voor postpartum depressie. A.S.O. Productions werkt mee aan het doorbreken van het taboe rond PPD en brengt in samenwerking met VGZ de theatervoorstelling WOLK. Ik leidde enkele nagesprekken, o.a. in Tilburg. Meer info.

24 januari 2019 | Kleinkunstig

Kleinkunstig is de grootste, meest geboekte en favoriete aanbieder van kunst-educatieve workshops op scholen. Kleinkunstig wil met haar medewerkers enkele toekomstscenario's verkennen: welke actoren en factoren kunnen impact genereren de komende jaren? Ik leidde deze sessie.

14 december 2018 | Deep Democracy

Leven doe je te midden van andere mensen. Hoe zorg je dat ieders stem gehoord wordt? Deep Democracy zorgt dat wat gezegd moet worden ook gezegd kán worden. Op een lichte en eenvoudige manier. Nieuwsgierig? Op 14 december gaf ik samen met Ingrid van Aert een kennismakingsworkshop in Molenplaats Sonsbeek.

13 december 2018 | A.S.O. Productions en VGZ

Eind 2017 deed het kabinet de toezegging dat er o.a. in opleidingen van verloskundigen en jeugdartsen meer aandacht komt voor postpartum depressie. A.S.O. Productions werkt mee aan het doorbreken van het taboe rond PPD en brengt in samenwerking met VGZ de theatervoorstelling WOLK. Ik leid enkele nagesprekken, o.a. in Arnhem. Meer info.

10 dec. 2018 | Provincie Gelderland en Rabobank Arnhem e.o.

Om in te spelen op de kansen en uitdagingen rond het thema wonen in de regio Arnhem, organiseerden Provincie Gelderland en Rabobank Arnhem e.o. een bijeenkomst voor bestuurders, wethouders en vertegenwoordigers uit de zorg- en bouwsector. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst en leidde het gesprek.

7 december 2018 | Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs Arnhem

Wereldverbeteraar Dirk Zeldenrust overleed november 2017. Hij wordt geëerd met een stimuleringsprijs om de aarde te verduurzamen. Een prijs die gaat naar mensen of initiatieven die - net als Dirk - begrijpen dat een betere wereld niet kan wachten. Ik mocht bij de eerste prijsuitreiking de drie genomineerden interviewen in de Burgerzaal van het Stadhuis.

6 december 2018 | BH&GF | Playgrounds | Breda

Playgrounds, een platform voor innovatief bewegend beeld, organiseert naast conferenties en events voor de creatieve industrie sinds eind 2016 ook het talentontwikkelingstraject Next. Op verzoek van Playgrounds verzorgde ik een interactieve presentatietraining voor talentvolle professionele animatoren en filmmakers.

30 november 2018 | Deep Democracy

Deelnemers van onze kennismakingsworkshops Deep Democracy gaven aan behoefte te hebben aan verdieping: oefenen met DD-werkvormen en nog wat meer achtergrond en theorie. Ingrid van Aert en ik organiseerden daarom een vervolg-workshop in Arnhem. 

28 november 2018 | Gemeente Oude IJsselstreek

Om te verkennen hoe alle professionele partners met elkaar tot een werkbare integrale uitvoering voor zorg, aangepast werk en schuldhulpverlening kunnen komen, organiseerde de gemeente een conferentie Integrale Samenwerking Basisniveau. Ik dacht mee over de opzet van de dag en leidde de conferentie.

19 november 2018 | Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen organiseerde een interactieve bewonersbijeenkomst over de nieuwe Omgevingswet. Ik dacht mee over de opzet van de avond en leidde het gesprek.

15 november 2018 | Gemeente Utrecht en Kirkman Company

Tijdens de vijfde editie van de Social Enterprise Days kwamen studenten, professionals, start ups, scale ups, bedrijven, overheden en instellingen samen om elkaar te inspireren op het thema: Grow Up! In 2018 vond het event plaats bij de Social Impact Factory Utrecht. Ik leidde de plenaire gedeeltes. Meer info.

9 november 2018 | Deep Democracy

Samen met Ingrid van Aert van Hardop Kijken organiseerde ik dit najaar drie proefsessies om kennis te maken met Deep Democracy. Een beetje theorie, maar vooral veel zelf doen en ervaren. Dit was de derde sessie, in Molenplaats Sonsbeek in Arnhem.

30 oktober 2018 | Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht organiseerde een expertmeeting over sociaal ondernemen. Wat zijn de gemeentelijke dilemma's op dit vlak? Na de presentaties van enkele deskundigen enpitches van sociaal ondernemers uit de stad leidde ik een debat met de gemeenteraad waarbij ook Social Enterprise NL aanwezig was.

19 oktober 2018 | Deep Democracy

Samen met Ingrid van Aert van Hardop Kijken organiseer ik dit najaar drie proefsessies om kennis te maken met Deep Democracy. Een beetje theorie, maar vooral veel zelf doen en ervaren. Dit was de sessie workshop, in Oosterbeek.

18 oktober 2018 | Kleinkunstig

Kleinkunstig is een van de grote landelijke aanbieders van workshops en voorstellingen voor middelbare scholen op het gebied van kunst en cultuur. De organisatie oriënteert zich op een nieuwe missie en visie als 'social enterprise'. Ik leidde een brainstorm hierover.

5 oktober 2018 | BH&GF | Sportbedrijf Arnhem

Tijdens Innovate 2018 organiseerde Sportbedrijf Arnhem een hackathon voor zowel studenten als bedrijven. De deelnemers gingen aan de slag met verschillende challenges rondom het thema 'sport en bewegen in de openbare ruimte'. Ik verzorgde een training om ze voor te bereiden op hun pitch voor de jury.

4 oktober 2018 | De Innovatiefabriek Arnhem

Ook dit jaar weer een INNOVATE Festival in Arnhem. Dit jaar met als thema: The Alternate Future. De wereld van morgen is verbonden. Voor het non-lineaire openingsprogramma interviewde ik Louise Fresco en gaf ik twee jonge talenten een pitch-training.

30 september 2018 | TAAK Amsterdam

TAAK initieert, ontwikkelt en produceert kunstprojecten in het publieke domein. Naar aanleiding van de bouwwoede die door Amsterdam raast en de gevolgen hiervan voor de sociale samenhang in de stad vraagt TAAK zich af: zijn er alternatieven voor de homogenisering van de stad? Als onderdeel van het meerjarig kunstprogramma Social Capital organiseerde TAAK een Meet-Up met denkers, makers en doeners. Ik leidde het debat.

28 september 2018 | Deep Democracy

Samen met Ingrid van Aert van Hardop Kijken organiseer ik dit najaar drie proefsessies om kennis te maken met Deep Democracy. Een beetje theorie, maar vooral veel zelf doen en ervaren. Dit was de eerste sessie, in Arnhem.

21 september 2018 | Stichting Hendrik Valk

Tijdens de Hendrik Valk Netwerkdag kregen negen geselecteerde alumni van ArtEZ de kans samen met enkele coaches te reflecteren op hun afstudeerwerk en te onderzoeken hoe zij een brug kunnen slaan tussen academie en carrière. Ik was een van de coaches en gaf daarnaast als regiomakelaar een shorttalk over de mogelijkheden van het Mondriaan Fonds voor jonge kunstenaars.

7, 14 en 20 september 2018 | Arnhemse Nieuwe

Ieder jaar selecteert een jury op uitnodiging van BKA, CASA en OPA de beste afstudeerders van ArtEZ Art & Design en ArtEZ Academie van Bouwkunst. Deze jonge architecten, kunstenaars en ontwerpers krijgen de kans om zich als 'Arnhemse Nieuwen' aan een groot publiek voor te stellen. Ik was bij deze editie betrokken als projectleider, presentatiecoach en mede-presentator tijdens de finale.

27, 28 en 29 juni 2018 | Human Dimensions | Deep Democracy

Inmiddels zeer enthousiast geworden over Deep Democracy - een praktische methode voor ‘inclusieve besluitvorming’ - volgde ik ook level 4. Deze driedaagse focuste op een dieper begrip van jezelf en dan speciaal in relatie tot conflict, projectie en roltheorie. Meer info.

26 juni 2018 | BH&GF | Studio Hands en Media Villa

Studio Hands organiseerde samen met Mediavilla een avond over talentontwikkeling en de toekomst van marketing en communicatie. Ik verzorgde een workshop over 'hoe vertel je over jouw talent?'. Met feedback van het publiek werkten drie gasten aan hun verhaal en praatte ik nog lang na met allerlei andere mensen over hún talent.

21 juni 2018 | Mondriaan Fonds | Neushoorn Leeuwarden

De Mondriaan Fonds regiomakelaar voor Noord organiseerde een netwerkbijeenkomst voor kunstenaars en kunstinitiatieven in Groningen, Friesland en Drenthe. Ik leidde het gesprek.

12 juni 2018 | Gemeente Oude IJsselstreek

Vanaf 1 januari as. is het verplicht om een afwegingskader op te nemen in de al sinds 2013 verplichte Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Gemeente Oude IJsselstreek organiseerde een bijeenkomst voor professionals om hen bij te praten over de recente ontwikkelingen en de samenwerking binnen de gemeente. Ik dacht mee over de opzet van de middag en leidde het plenaire deel.

8 juni 2018 | Gruitpoort Doetinchem

Vijfmaal per jaar organiseert de Gruitpoort een 'Broedplaats Kunstdocent 3.0' waar kunstdocenten leervragen aan elkaar voorleggen, deze samen bespreken en onder begeleiding tot nieuwe inzichten komen die toegepast kunnen worden in de praktijk. Ik leidde een Broedplaats over ‘Participatie & Educatie: 1 + 1 = 3?' en maakte daarbij gebruik van de Deep Democracy methode.

7 juni 2018 | Gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle organiseerde i.s.m. Provincie Overijssel een bijeenkomst voor organisaties die werkzaam zijn op het gebied van cultureel erfgoed. Doel was informatieuitwisseling en kijken naar kansen voor samenwerking. Ik vertelde over relevante regelingen van het Mondriaan Fonds en leidde het gezamenlijke gesprek over samenwerkingskansen.

28 mei 2018 | Gemeente Renkum

In aanloop naar een nieuwe woonvisie organiseerde Gemeente Renkum de Week van het Wonen om input op te halen op een aantal onderwerpen. De week begon met een thema-avond over 'bewust wonen en prettig leven'. Ik was de avondvoorzitter en leidde ook het onderwerp ‘Wonen nu en in de toekomst’.

7 mei 2018 | DD | Belastingdienst

De Belastingdienst MKB Zuidwest organiseerde een teamdag met het MT in Conferentiecentrum ‘De Reiskoffer’ in Bosschenhoofd. Samen met managementadviseur en coach Esther Mostert verzorgde ik een Deep Democracy dag om iedereen te kunnen laten zeggen wat gezegd moest worden.

23 april 2018 | Cultura Ede

Cultura wilde peilen of er belangstelling en draagvlak is voor een broedplaats als ontmoetings- en werkplek voor creatieve mensen en startende ondernemers in Ede. Ik ontwierp het programma en leidde de bijeenkomst.

23 april 2018 | BH&GF | Landgoed Grootstal

Landgoed Grootstal stelde een team samen om deel te nemen aan de Brood en Spelen, de prijsvraag die boeren en grondeigenaren uitdaagt om vernieuwende ideeën perspectieven te ontwikkelen voor het platteland. Ik leidde een B hungry & get fed sessie om samen de rode draad te benoemen als onderlegger voor het uiteindelijke ontwerp.

19 april 2018 | BH&GF | Willem de Kooning Academie

Voor de eindexamenstudenten van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam verzorgde ik een B hungry & get fed workshop om ze voor te bereiden op hun beroepspraktijk: hoe presenteer je je aan potentiële financiers, samenwerkingspartners of opdrachtgevers?

12 april 2018 | Spin Projecten

"Dag netwerk, ik zoek voor 10 of 12 april in de ochtend iemand die gestructureerd en inspirerend een brainstorm kan begeleiden met 10 creatieven. Roept u maar!" ... "Bedankt linkedin! Het is Marlies Leupen geworden!" Een mooie opdracht van Spin Projecten.

9 april 2018 | BH&GF | bkkc Tilburg

Na succesvolle eerdere edities organiseert Brabants Kennis-centrum voor Kunst en Cultuur opnieuw 'De Kunstopdracht': een masterclass voor beginnende kunstenaars. Deelnemers kunnen een eindopdracht winnen voor een schetsontwerp voor de Spoorzone in Tilburg. Ik verzorgde een interactieve pitchtraining volgens mijn format B hungry & get fed.

4 en 5 april 2018 | Human Dimensions | Deep Democracy

Een zeer inspirerende tweedaagse training o.l.v. Jitske Kramer die ik zelf volgde: de Lewis methode over Deep Democracy (level 3). Een nieuwe kijk op besluitvorming en groepsdynamiek, een praktische methode voor ‘inclusieve besluitvorming’. Meer info.

27 maart 2018 | Duurzaamheidscafé | LUX Nijmegen

Duurzaamheidscafé Nijmegen ontstond in 2012 op initiatief van de Radboud Universiteit, in nauwe samenwerking met LUX. Laagdrempelige avonden waar experts vertellen en publiek volop de gelegenheid krijgt om te reageren. Deze avond stond in het teken van de challenge Biodiversiteit en de creatieve oplossingen van inwoners van Nijmegen. Ik leidde de avond. Meer info.

27 maart 2018 | Mondriaan Fonds | Nest Den Haag

Om aandacht te vestigen op de groeiende belangstelling en waardering voor de positie van de gevorderde beeldend kunstenaar organiseerde het Mondriaan Fonds een netwerkbijeenkomst voor bewezen talent. Ik interviewde kunstenaars, curatoren en galeriehouders van verschillende generaties over zichtbaarheid, erkenning en overdracht. Meer info.

6 feb. + 5 + 21 maart | BH&GF | Rozet

Kunstbedrijf Arnhem wil de verschillende docentengroepen in Rozet stimuleren om tot de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten te komen. Om de interactie tussen deze docentgroepen en (potentiële) klanten te faciliteren verzorgde ik een interactieve BH&GF pitchpresentatie en twee voorbereidende trainingen op maat.

19 maart 2018 | Cultuurmarketing | Het Huis van Utrecht

Cultuurmarketing - de community (600 leden!) voor iedereen die publiek verbindt met kunst, cultuur en erfgoed - organiseert regelmatig bijeenkomsten voor haar leden. Deze keer ging het over publieksopbouw bij kleine culturele organisaties. Ik dacht mee over de opzet en leidde de bijeenkomst.

6 en 7 maart 2018 | Human Dimensions | Deep Democracy

Een tweedaagse training o.l.v. Jitske Kramer die ik zelf volgde: de Lewis methode over Deep Democracy (level 2). Een nieuwe kijk op besluitvorming en groepsdynamiek, een praktische methode voor ‘inclusieve besluitvorming’. Meer info.

15 februari 2018 | Herman Centraal

Herman Centraal is de talkshow voor, van en over Arnhemmers. Presentator Basti Baroncini wil samen met zijn team en andere stakeholders onderzoeken hoe de talkshow een toekomstbestendige vorm kan krijgen. Aan mij was de vraag om een passende brainstormsessie te leiden.

8 februari 2018 | Talis Nijmegen

Woningcorporatie Talis blikte met haar Raad van Bestuur terug op de ontwikkeling van een langlopend project: hoe hadden alle betrokkenen nog 'scherper aan de wind' kunnen varen? Ik ontwierp het programma en leidde de bijeenkomst.

1 februari 2018 | Mondriaan Fonds

"Aanvragen lijkt een hele klus, en dat het is het ook, maar vooral als je in je eentje blijft ploeteren." Daarom organiseerde het Mondriaan Fonds een netwerkmiddag om kennis en ervaring uit te wisselen, speciaal voor professionele beeldend kunstenaars die een aanvraag overwegen. Als regiomakelaar van het Fonds organiseerde en leidde ik de middag.

26 januari 2018 | Bouwlokaal

De transformatie in de bouwwereld is in volle gang. Voor ruimtelijk ontwerpers is het nu de kunst om tot nieuwe, relevante businessmodellen te komen. Bouwlokaal helpt deze ontwerpers op weg. Met ingang van seizoen '17-'18 ben ik als docent aan Bouwlokaal verbonden. Ik bereidde de ontwerpers op hun eindpitch voor en leidde de afsluitende presentatie voor opdrachtgevers en partners.

18 december 2017 | BH&GF | Mondriaan Fonds

Als regiomakelaar van het Mondriaan Fonds heb ik een onderzoekende en stimulerende rol bij het bereiken van potentiële aanvragers. Adviseren over aanvragen behoort niet tot mijn taken, daarvoor zijn de medewerkers van het fonds. Om een beter beeld te krijgen van wat er speelt als je wilt aanvragen, organiseerde ik één keer een B hungry & get fed middag voor een aantal kunstenaars die met een aanvraag bezig zijn.

11 december 2017 | BH&GF | TAAK Amsterdam

TAAK is een collectief van zelfstandige professionals – curatoren, onderzoekers, producenten, (web)redacteuren, programmamakers en communicatieprofessionals - dat zich bezighoudt met kunstprojecten in de openbare ruimte en het publieke domein. Om samen te onderzoeken hoe TAAK nog meer maatschappelijke organisaties kan interesseren voor inhoudelijke samenwerking leidde ik een BH&GF-sessie met het hele team.

3 en 17 nov. en 1 dec. | BH&GF | Rozet en Cultuurmij Oost

Deze editie van mijn interactieve pitch-format B hungry & get fed vormde de officiële aftrap van het netwerk ‘Cultureel Kapitaal’. Cultuurmij Oost start dit netwerk om ondernemende cultuurprofessionals uit verschillende disciplines met elkaar in contact te brengen. Meer info.

30 november 2017 | ArtEZ Art Business Centre

Het Art Business Centre van ArtEZ organiseerde een masterclass Personal Branding voor net afgestudeerde alumni. De meerdaagse cursus werd afgerond met een presentatie voor een forum. Ik was een van de drie panelleden. Meer info.

29 november 2017 | Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort is bezig met het uitvoeringsprogramma voor de organisatie van alle evenementen in de stad. Tijdens het Evenementenplatform werden alle betrokkenen op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen en om een reactie gevraagd. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst en leidde de discussie.

27 en 28 november 2017 | Academie voor Organisatiecultuur

Omdat ik altijd nieuwsgierig ben naar nieuwe vormen van dialoog en begeleiding volgde ik een nieuwe tweedaagse training bij de Academie voor Organisatiecultuur. De training ‘Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken’ o.l.v. Danielle Braun ging over hoe je de kracht van het collectief inzet om een leider met zijn/haar besluit te helpen. Meer info.

23 november 2017 | Dullertsstichting

‘Helpen waar hulp nodig is’, dat is sinds jaar en dag het doel van de Dullertsstichting. Dit jaar bestaat dit goede doelen-fonds tweehonderd jaar, reden voor een symposium om stil te staan bij de ontwikkeling en toekomstplannen van de stichting. Ik dacht mee over de opzet van het programma, schreef een 20x20 en leidde de bijeenkomst.

16 november 2017 | Ontwerp Platform Arnhem

OPA organiseerde een avond over de schaduwzijde van het internet. Met als sprekers de Belgische mediakunstenaar en digital creative Dries Depoorter, research based grafisch ontwerper Julia Janssen en onderzoeker Rejo Zenger. Ik modereerde de avond. Meer info.

30 oktober 2017 | Gemeente Oude IJsselstreek

Gemeente Oude IJsselstreek organiseerde een themabijeenkomst over inclusie en toegankelijkheid met vertegenwoordigers van relevante doelgroepen, (belangen)organisaties en andere samenwerkingspartners. Ik dacht mee over de opzet en leidde de bijeenkomst.

26 oktober 2017 | Ontwerp Platform Arnhem

OPA organiseerde een avond over de impact die de mobiele telefoon heeft op onze cultuur en sociale omgangsvormen. Ik modereerde de avond. Meer info

25 oktober 2017 | bkkc | Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week organiseerde bkkc voor de zesde keer haar lezingen-programma Materials XL, deze keer over een zeer actueel materiaal: water. Hoe kunnen we het overschot of het tekort aan water omzetten naar kansen die we kunnen benutten? Negen sprekers deelden hun visie in een afwisselend programma. Ik modereerde de bijeenkomst. Meer info.

12 oktober 2017 | Plaatsmaken | Graphic Matters Breda

Na een succesvolle pilot in 2016 organiseert Plaatsmaken dit jaar een nieuwe editie van Grind the Gap, een werkperiode met verdiepende masterclasses voor vormgevers en kunstenaars die een brug willen slaan tussen traditionele en hedendaagse toepassingen van grafische technieken. Ik leidde de talkshow waar de deelnemers hun resultaten deelden met het publiek van designfestival Graphic Matters in Breda.

8 oktober 2017 | BH&GF | Gemeente Nijmegen

Het Wijkenfestival is dé gelegenheid voor Nijmegenaren om hun bewonersinitiatieven aan elkaar te presenteren. Op uitnodiging van Gemeente Nijmegen gaf ik die dag een aantal pitch-workshops volgens mijn B hungry & get fed methode. Meer info.

7 oktober 2017 | LUX Nijmegen

In LUX' nieuwe festival UP! kom je alles te weten over leven voor gevorderden. Op zaterdagavond interviewde ik o.a. kunstenaar Sjaak Langeberg over de onorthodoxe wijze waarop hij kunstprojecten initieert voor en met ouderen en fotograaf Wanna Renata over haar fotoserie ‘Vervaldatum’. Meer info.

6 oktober 2017 | LUX Nijmegen

Hoera! We leven steeds langer. Eén op de vier mensen wordt nu al ouder dan 90 jaar. Maar wat doet al die extra tijd met ons? Wat betekent het ouder worden voor ons eigen geluk, voor onze naasten en voor de maatschappij? LUX organiseert het gloednieuwe festival UP! waarin je alles te weten komt over leven voor gevorderden. Ik interviewde journalist Bahram Sadeghi die binnenkort 50 wordt. Meer info.

5 oktober 2017 | De Innovatiefabriek Arnhem

Jaarlijks organiseert INNOVATE een festival waarbij innovaties uit het verleden en heden worden gevierd en er wordt gekeken naar innovaties van de toekomst. Dit jaar kun je de wereld van innovatie beleven op de HAN Campus in Arnhem. Net als vorig jaar hoste ik de opening. Meer info.

5 oktober 2017 | BH&GF | Gielissen

Gielissen Interiors | Exhibitions | Events is marktleider in Nederland en behoort tot de top van branchegerelateerde bedrijven in Europa. Het bedrijf houdt zich bezig met interieurprojecten, ruimtelijke presentaties en de realisatie van evenementen en congressen. Om de diversiteit binnen het ontwerpteam beter over het voetlicht te brengen, gaf ik de ontwerpers een B hungry & get fed training.

21 september 2017 | Arnhemse Nieuwe 2016 | BKA, CASA, OPA

Ieder jaar selecteert een jury op uitnodiging van BKA, CASA en OPA de beste afstudeerders van ArtEZ Art & Design. Deze jonge ontwerpers en kunstenaars krijgen de kans om zich als 'Arnhemse Nieuwen' aan een groot publiek voor te stellen. Ook bij deze editie was ik betrokken als voorzitter van de jury, presentatiecoach en mede-presentator tijdens de finale.

30 augustus 2017 | Gemeente Renkum

Voor de zomer leverde het open planproces rond de ontwikkeling van de vier landgoederen in Oosterbeek twee visiedocumenten op. Om bestuurlijk een volgende stap te zetten, organiseerde Gemeente Renkum een interne bespreking met twee wethouders. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst, leidde het gesprek en verzorgde een uitgebreid verslag.

25 augustus 2017 | BH&GF | Bouwlokaal

De transformatie in de bouwwereld is in volle gang. Voor ruimtelijk ontwerpers is het nu de kunst om tot nieuwe, relevante businessmodellen te komen. Bouwlokaal helpt deze ontwerpers op weg. Sinds dit jaar ben ik een van de docenten van Bouwlokaal. Ik startte het seizoen met een interactieve B hungry & get fed pitch-training.

22 en 23 augustus 2017 | Academie voor Organisatiecultuur

Een tweedaagse training o.l.v. Jitske Kramer die ik zelf heb gevolgd: de Lewis methode over Deep Democracy. Een nieuwe kijk op besluitvorming en groepsdynamiek, een praktische methode voor ‘inclusieve besluitvorming’. Het was echt een geweldige training! Meer info.

14 + 29 juni en 13 juli 2017 | BH&GF | St. Fabrikaat Nijmegen

Fabrikaat organiseert tijdelijke placemaking projecten en ontwerp-interventies. Deze zomer staat in het teken van ‘KAPKAR / SF-P7S podium voor de tussentijd’. Met twee B hungry & get fed edities wil Fabrikaat kunstenaars en architecten uitnodigen om hun ideeën in interactie met publiek verder ‘op te denken’. Deze tweede editie bestond uit een intensieve pitch-training en een openbare eindpresentatie.

10 juli 2017 | Gemeente Nijmegen

In Nijmegen zijn veel mensen bezig met mooie projecten voor wijk en stad. Wij zijn Nijmegen en Wij zijn droomstad Nijmegen bundelen deze initatieven. Niet alleen online, maar ook door initiatiefnemers te verbinden en te inspireren tijdens bijeenkomsten in de stad. Gemeente Nijmegen organiseerde een bijeenkomst 'Dromen & Verbinden'. Ik dacht mee over de opzet en leidde de bijeenkomst. Meer info.

29 juni 2017 | IVN en Missing Chapter Foundation e.a.

Samen met de Missing Chapter Foundation en een aantal lokale partijen organiseerde het IVN het grootste ModderEvent van Nederland om te laten zien hoe leuk en leerzaam het is om buiten in de natuur te spelen. Prinses Laurentien was aanwezig om de samenwerking tussen haar programma Waterspaarders en IVN te bekrachtigen. Ik modereerde de middag. Meer info.

15 juni 2017 | Ontwerp Platform Arnhem

Tijdens het Fashion & Design Festival Arnhem presenteerde OPA een avond over Likejagers. Over bloggers, instagram, hypes en hashtags en hun invloed op ons mode-systeem. Leroy Aznam, Sanne Bolten en Bas Kosters gaven een presentatie. Ik modereerde de avond.

13 juni 2017 | ZorgScala Den Haag

Het onlangs ingestelde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vraagt om verkenning en verdieping. ZorgScala organiseerde een symposium om samen met bestuurders, medewerkers kwaliteitszorg en vertegenwoordigers van cliëntenraden te spreken over een passende inzet, aanpak en verantwoordelijkheid van dit kwaliteitskader. Ik dacht mee over de opzet en leidde het symposium.

8 juni 2017 | BH&GF | Stichting Fabrikaat Nijmegen

Fabrikaat organiseert tijdelijke placemaking projecten en ontwerp-interventies. Deze zomer staat in het teken van ‘KAPKAR / SF-P7S podium voor de tussentijd’. Met twee B hungry & get fed edities wil Fabrikaat kunstenaars en architecten uitnodigen om hun ideeën in interactie met publiek verder ‘op te denken’. Dit was een eerste oriënterende pitchpresentatie voor publiek.

7 juni 2017 | Vrienden Park Hartenstein e.a. | Oosterbeek

Als voorlopig laatste stap in het open planproces rond de ontwikkeling van de vier landgoederen in Oosterbeek organiseerden de Vrienden van Park Hartenstein, het Dorpsplatform Oosterbeek en Stichting Ruimte Denken een interactieve publieksbijeenkomst over de integrale visie op de landgoederen. Ik dacht mee over de opzet van de avond en leidde het gesprek.

6 juni 2017 | Gemeente Arnhem

De gemeenteraad van Arnhem organiseerde een zeer goed bezochte themabijeenkomst over inclusie met vertegenwoordigers van relevante doelgroepen, (belangen)organisaties en andere samenwerkingspartners. Ik dacht samen met ervaringsdeskundige Joy van der Stel mee over de opzet en leidde de bijeenkomst.

18 mei 2017 | Ontwerp Platform Arnhem

We hebben toegang tot meer gegevens dan ooit te voren. Nog nooit is er zoveel geregistreerd als in de afgelopen decennia. Maar wat kunnen wij met al deze data? Wie gaat er over deze data? En welke data staan wij ongemerkt af? OPA organiseerde een avond over big data. Ik modereerde de avond. Meer info.

11 mei 2017 | Vrienden Park Hartenstein e.a. | Oosterbeek

Als tussenstap in het open planproces rond de ontwikkeling van de vier landgoederen in Oosterbeek organiseerden Vrienden van Park Hartenstein, Dorpsplatform Oosterbeek en Stichting Ruimte Denken een interactieve publieksbijeenkomst over de varianten voor locatie Talsmalaan. Ik dacht mee over de opzet van de avond en leidde de interactie met de zaal.

20 april 2017 | Ontwerp Platform Arnhem

OPA organiseerde een avond over hoe wij het nieuws tot ons nemen. Wie bepaalt wat wij als nieuws zien? Welke rol spelen ontwerpers daarbij? Drie interessante sprekers: Coralie Vogelaar, Bas van KooijIk en Titus Knegtel. Ik modereerde de avond.

6 april 2017 | BH&GF | Kleinkunstig | Zwolle

Kleinkunstig is een van de grote landelijke aanbieders van workshops en voorstellingen voor middelbare scholen op het gebied van kunst en cultuur. De organisatie oriënteert zich op een nieuwe presentatie van het bedrijf. Ik leidde een B hungry & get fed sessie om met de medewerkers de essentie van het bedrijf te verkennen.

25 maart 2017 | De Bibliotheek Arnhem e.a.

Ter opening van de boekenweek 2017 organiseerden De Bibliotheek Arnhem, Het Colofon, Hijman Ongerijmd en Rozet een echt Arnhems boekenfeest met als thema: 'verboden vruchten'. Herman Koch was de hoofdgast in een talkshow met nog vier Arnhemse schrijvers. Ik leidde de talkshow. Meer info.

16 maart 2017 | Vrienden Park Hartenstein e.a. | Oosterbeek

Als volgende stap in het open planproces rond de ontwikkeling van de vier landgoederen in Oosterbeek organiseerden de Vrienden van Park Hartenstein, het Dorpsplatform Oosterbeek en Ruimte Denken een interactieve publieksbijeenkomst over de nieuwe toekomst van de Reijenga-mavo aan de Talsmalaan. Ik dacht mee over de opzet van de avond en leidde het gesprek.

23 februari 2017 | Frascati Amsterdam

Duets with Jim is een zeer persoonlijke muziektheatervoorstelling over een moeder en haar meervoudig gehandicapte zoon. Frascati nodigde het publiek uit bij een nagesprek met zangeres Andrea van Beek, sportverslaggever Willem Vissers en journalist Annemarie Haverkamp, alle drie ouder van een gehandicapt kind. Ik leidde het gesprek. Meer info.

16 februari 2017 | Ontwerp Platform Arnhem

Hoe krijg je verdieping in een oeuvre waar de deadline regeert? OPA organiseerde 'Welcome to the ratrace', een avond over ontwerpers die altijd 'on-demand' staan. Ik modereerde de avond. Meer info

27 jan., 2 + 9 feb. 2017 | Wilminktheater/Muziekcentr. Enschede

In opdracht van het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede ontwierp en verzorgde ik een driedaagse in-company training voor dertien medewerkers van de afdelingen Marketing & Sales en Artistieke Zaken. Onderwerpen in de training: inzicht in team-rollen, samenwerken in projectteams en efficiënt vergaderen.

18 en 25 jan, 8 feb. 2017 | Cultuur-Ondernemen Amsterdam

Ieder project start met een idee. Maar dan? Hoe bepaal je de essentie van je project? Hoe overtuig je anderen van de waarde daarvan? En waar moet je beginnen? Voor Cultuur-Ondernemen verzorgde ik de training 'Van idee naar realisatie' waarin ik creatieven leer hoe zij een sterk plan kunnen opstellen en dat overtuigend kunnen presenteren voor publiek. Meer info.

24 januari en 6 februari 2017 | BH&GF | Gruitpoort Doetinchem

Vijfmaal per jaar organiseert de Gruitpoort een 'Broedplaats Kunstdocent 3.0' waar kunstdocenten leervragen aan elkaar voorleggen, deze samen bespreken en onder begeleiding tot nieuwe inzichten komen die toegepast kunnen worden in de praktijk. Een van de edities ging over de identiteit van de kunstdocent. In dat kader gaf ik twee keer mijn interactieve B hungry & get fed pitchtraining.

6 februari 2017 | UWV

Het UWV organiseert samen met gemeenten, kunst- en cultuur(onderwijs)instellingen in vijf regio's een 'Kunstcongres met perspectief', dé gelegenheid voor creatieven met een arbeidsbeperking om in contact te komen met kunstprofessionals uit de buurt. Ik was de dagvoorzitter bij het Kunstcongres Oost. Meer info.

1 februari 2017 | BH&GF | Cultuurmij Oost in DRU Cultuurfabriek

Jaarlijks organiseert Cultuurmij Oost 'De Oploop', een netwerk- en presentatiebijeenkomst voor alle culturele partners in het veld. Dit jaar programmeerde de organisatie mijn interactieve B hungry & get fed pitch-workshop waarbij vier deelnemers de kans kregen om hun verhaal 'uit te proberen' op de andere deelnemers en via hun feedback inzicht te krijgen hoe zij hun presentatie verder kunnen aanscherpen.

30 januari 2017 | Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort organiseerde een brede kennis- en netwerkconferentie over de veiligheid & vergunningen bij evenementen in de stad. Een van de sprekers was Willem Westermann. Ik dacht mee over de opzet en leidde de conferentie.

26 jan. 2017 | Bibliotheek Arnhem | De Culturele Onderneming

Traditiegetrouw start de jaarlijkse Poëzieweek met de Gedichtendag. Dit jaar presenteerde Tim Hofman (BNN-presentator, DWDD-tafelheer en winnaar van Wie Is De Mol 2016) op die dag zijn eerste dichtbundel 'Gedichten van de broer van Roos' in De Bibliotheek Arnhem. Ik interviewde hem voor een groot en jong publiek. Meer info.

26 januari 2017 | Hogeschool Utrecht en Saxion

Hogeschool Utrecht en Saxion organiseerden voor hun afstuderenden aan de Master of Urban & Area Development (MUAD) een interactieve debatworkshop met aansluitend een studentendebat. Ik verzorgde de training en leidde het debat.

23 januari 2017 | Stout Groep | Echteld

De projectleiders en interim-managers van de Stout Groep richten zich op het vinden van innovatieve en resultaatgerichte oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het bureau wil zijn marketingstrategie aanscherpen en vroeg mij om een brainstorm te ontwerpen en leiden.

19 januari 2017 | Ontwerp Platform Arnhem

Monnikenwerk! OPA begon het nieuwe jaar met een avond over de zen van het maken. Vier ontwerpers vertelden hoe zij hun tijdrovende ontwerpmethodieken toepassen. Ik was de moderator. Meer info.

8 december 2016 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen Amsterdam

In opdracht van Fonds Podiumkunsten organiseert C-O 'De grens over', een reeks van drie bijeenkomsten over werken in het buitenland. De reeks is voor culturele organisaties die beginnende ervaring hebben met internationaal werken en deze willen versterken. Ik gaf tijdens de eerste bijeenkomst een BH&GF workshop over presenteren. Meer info.

6 december 2016 | Natuur- en Milieufederatie Flevoland

Tijdens het congres ‘Flevopower: verbinden met de energieke samenleving’ presenteerde en vierde de NMF de oogst van 1,5 jaar gezamenlijke verkenning van alle initiatieven op het gebied van een groenere economie in Flevoland. Ik leidde het congres.

1 december 2016 | Binnenlands Bestuur | Hilversum

Binnenlands Bestuur organiseerde in opdracht van zorgverzekeraar IZA 'De gezonde ambtenaar', een debat over duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Ik leidde het debat en dacht mee over de opzet. Meer info.

2, 16 en 30 november 2016 | Cultuur-Ondernemen Amsterdam

Ieder project start met een idee. Maar dan? Hoe bepaal je de essentie van je project? Hoe overtuig je anderen van de waarde daarvan? En waar moet je beginnen? Voor Cultuur-Ondernemen verzorgde ik de training 'Van idee naar realisatie' waarin ik creatieven leerde hoe zij een sterk plan kunnen opstellen en dat overtuigend kunnen presenteren voor publiek. Meer info.

14, 21 en 28 november 2016 | Kunst & Cultuur Assen

Voor K&C in Assen ontwierp ik op verzoek van Cultuur-Ondernemen een driedaagse in-company-training op maat. In ‘Samen verantwoordelijk voor het geheel’ ging ik in op de rolverdeling, projectmatig werken en effectieve interactie binnen deze provinciale organisatie op het gebied van kunst & cultuur.

31 okt., 14 + 25 nov. 2016 | BH&GF | Beeldende Kunst Arnhem

Platform Beeldende Kunst Arnhem organiseerde dit jaar drie B hungry & get fed edities voor beeldend kunstenaars. Op 25 november modereerde ik de derde interactieve pitch-presentatie voor publiek, deze keer zaten we in Museum Het Valkhof in Nijmegen. Om de kunstenaars op hun pitch voor te bereiden gaf ik vooraf twee intensieve trainingen.

22 november 2016 | Gemeente Den Haag

De Dienst SZW van Gemeente Den Haag organiseerde een TOP-40 bijeenkomst over haar online dienstverlening. Doel was om de betrokkenheid bij het programma Professional Portal te vergroten en de onderlinge samenwerking in relatie tot het programma te versterken. Ik dacht mee over de opzet van het programma en leidde de bijeenkomst.

17 november 2016 | Ontwerp Platform Arnhem

Biomimicry is de wetenschap en de kunst van het nabootsen van de beste biologische ideeën uit de natuur om menselijke problemen op te lossen. Om hierover van gedachten te wisselen, nodigOPA ontwerpers en wetenschappers uit die zich laten inspireren door te kijken naar de natuur. Ik leidde het gesprek. Meer info.

15 november 2016 | Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort is weer een stap verder met haar evenementenbeleid en organiseerde een avond om de raadsleden en alle betrokkenen te informeren en de aanwezigen om hun reactie te vragen. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst en leidde de discussie.

9 november 2016 | Arnhemse Uitdaging

Geïnspireerd op het 1-1-1 model van Salesforce organiseerde de Arnhemse Uitdaging een kick-off van de 1%Movement die iedere Arnhemse professional wil stimuleren om minimaal 1 procent van zijn werktijd aan de lokale samenleving te schenken. Ik dacht mee over de opzet en leidde (natuurlijk om niet) de bijeenkomst.

8 november 2016 | Burgercoalitie Stadsblokken-Meinerswijk

Op 30 november kan Arnhem naar de stembus om zich uit te spreken voor of tegen de plannen met Stadsblokken-Meinerswijk. In aanloop naar het referendum organiseerden Initiatiefgroep Kloppend Stadshart, Milieudefensie Arnhem en Wijkplatform Malburgen-West / Stadsblokken-Meinerswijk een stadsdebat. Zij vroegen mij om onafhankelijk gespreksleider het debat te leiden. Meer info.

4 november 2016 | bkkc en Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch

Aan de vooravond van de nieuwe cultuurnotaperiode 2017-2020 organiseerde bkkc de conferentie ‘Publiek’. Deze werkconferentie was het startpunt voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie en gezamenlijke ambitie op het gebied van publiekswerking in de provincie Noord-Brabant. Sprekers waren o.a. Danielle Linzer (Withney Museum New York), Henk Vinken (Pyrrhula Research Consultants) en Hedwig Heeremans (VSB Fonds). Ik leidde de dag als dagvoorzitter en modereerde de interactieve middag. Meer info.

3 november 2016 | Home-Instead Arnhem

In het mini-symposium 'Oplossingen Thuis bij Dementie' deelden 
Verena Böttcher (specialist ouderengeneeskunde) en Wilma Lanke (omgevingsvormgever) hun visie hoe je mensen met dementie helpt om hun autonomie en zelfregie zoveel mogelijk te behouden. Ik was die avond de gespreksleider. Meer info.

1 november 2016 | BH&GF | Beeldende Kunst Arnhem

Platform Beeldende Kunst Arnhem organiseert dit jaar drie B hungry & get fed edities voor beeldend kunstenaars. Na twee presentatietrainingen presenteerden vijf kunstenaars zich op 1 november voor een geïnteresseerd publiek van collega's en oud B hungry-pitchers. Ik verzorgde de trainingen en modereerde de presentatie.

14 oktober 2016 | LKCA en BtC in DRU Cultuurfabriek

Om de muzikale infrastructuur in de Achterhoek beter in beeld te krijgen en verder te versterken, organiseerde het LKCA samen met Behind the Corner een bijeenkomst met 25 vertegenwoordigers van het brede Achterhoekse muziekveld, experts en beleidsmakers om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen. Ik dacht mee over het programma en leidde het gesprek.

11 oktober 2016 | RU PUC of Science, HAN College of Technology

HAN College of Technology en Radboud PUC of Science organiseerden 'Onderwijs Anders', een inspiratiebijeenkomst voor decanen, bèta-vakdocenten en  mentoren van het voortgezet onderwijs (vwo en havo) in de regio Arnhem en Nijmegen. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst en leidde het plenaire deel.

2 oktober 2016 | Kunstbedrijf Arnhem

Tijdens Innovate werken vijf wijkteams aan een 'street-challenge' in het StadsLab Rozet van Kunstbedrijf Arnhem. Een panel van stedelijke partners plaatst zondagmiddag de vraagstukken en ontwerpen in een groter kader, als uitdaging voor de hele stad. Ik modereerde de publieke presentatie en het gesprek dat daarop volgde.

Jul - sep 2016 | De Canon van Innovaties [Made in Arnhem]

De Innovatiefabriek Arnhem vroeg Christiaan Holland en mij om De Canon van Innovaties [Made in Arnhem] samen te stellen vooruitlopend op de 2016-editie van Innovate.

30 september 2016 | De Innovatiefabriek Arnhem

Om een breed publiek bewust te maken van de impact en inventiviteit van Arnhemse uitvindingen organiseerde De Innovatiefabriek Arnhem in het weekend van 1 en 2 oktober een publieksevent in Rozet. Innovate! begon op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) waar acht innovatoren zich tijdens de openingsavond aan een groot publiek voorstelden. Ik gaf de innovatoren een presentatietraining en modereerde de opening.

29 september 2016 | Open Universiteit (Heerlen)

De Open Universiteit nodigde al haar medewerkers (live en online) uit voor een bijeenkomst waar het CvB stilstond bij de succesvolle ontwikkeling en implementatie van de digitale leeromgeving yOUlearn. Ik was die middag de moderator.

26 september 2016 | BH&GF | Volkshuisvesting

Volkshuisvesting Arnhem richt zich op het mogelijk maken van goed en betaalbaar wonen in vitale wijken in Arnhem. Als vertegenwoordiger van een maatschappelijke onderneming willen enkele medewerkers leren 'spreken in het openbaar'. Ik verzorgde een interactieve training gebaseerd op mijn format B hungry & get fed.

22 september 2016 | Arnhemse Nieuwe 2016 | BKA, CASA, OPA

Ieder jaar selecteert een jury op uitnodiging van BKA, CASA en OPA de beste afstudeerders van ArtEZ Art & Design. Deze jonge ontwerpers en kunstenaars krijgen de kans om zich als 'Arnhemse Nieuwen' aan een groot publiek voor te stellen. Ik was ook bij deze editie betrokken als voorzitter van de jury, presentatiecoach en mede-presentator tijdens de finale.

15 september 2016 | bkkc en Van Abbemuseum

In het kader van het talentontwikkelingstraject JUMP! organiseerde bkkc een symposium over trends en ontwikkelingen in de kunstmarkt. Ik dacht mee over de opzet van het symposium in het Van Abbemuseum en leidde de gesprekken met galeriehouders, kunstenaars en kopers en verzamelaars.

9 sept. 2016 | BH&GF | Stichting Fabrikaat Nijmegen

Stichting Fabrikaat organiseert tijdelijke placemaking projecten en ontwerpinterventies. Nieuw is hun project GR#D voor mensen die zelf het experiment willen aangaan om op een andere manier vorm te geven aan hun leefomgeving. Fabrikaat vroeg mij om deze zomer twee keer een B hungry & get fed pitchpresentatie te modereren waar kunstenaars en architecten in interactie met het publiek hun ideeën verder kunnen 'opdenken'. Dit was de tweede editie. De voorbereidende training vond plaats op 25 augustus en 1 september.

29 augustus 2016 | Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort organiseerde een bijeenkomst voor de culturele partners die betrokken zijn bij cultuureducatie op scholen. Doel was om samen de projectaanvraag Cultuur met Kwaliteit 2017-2020 voor te bereiden. Ik dacht mee over de opzet en leidde de bijeenkomst.

29 augustus 2016 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen Amsterdam

Cultuur-Ondernemen organiseerde een netwerkdag voor kunstenaars die zich oriënteren op een loopbaantraject over zelfstandig ondernemerschap in de kunst- en cultuursector. Ik gaf die dag een miniworkshop over presenteren. Meer info.

23 augustus 2016 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen Amsterdam

Cultuur-Ondernemen organiseerde een netwerkdag voor kunstenaars die zich oriënteren op een loopbaantraject over zelfstandig ondernemerschap in de kunst- en cultuursector. Ik gaf die dag een miniworkshop over presenteren. Meer info.

10 juli 2016 | Gelders Arcadië

Dorpsplatform, Vijf Dorpen in ’t Groen, Vrienden van Park Hartenstein en Scarabee organiseerden tijdens zomerfestival Echo van de Tijd een minisymposium 'Over de toekomst van de landgoederen in Gelders Arcadië'. Flip Witte, Elyze Storms, Egbert Jaap Mooiweer en Hank Bartelink gaven een korte presentaties. Ik leidde daarna de discussie met de zaal. Meer info.

8 juli 2016 | BH&GF | Stichting Fabrikaat Nijmegen

Stichting Fabrikaat organiseert tijdelijke placemaking projecten en ontwerpinterventies. Nieuw is hun project GR#D voor mensen die zelf het experiment willen aangaan om op een andere manier vorm te geven aan hun leefomgeving. Fabrikaat vroeg mij om deze zomer twee keer een B hungry & get fed pitchpresentatie te modereren waar kunstenaars en architecten in interactie met het publiek hun ideeën verder kunnen 'opdenken'. Dit was de goed bezochte eerste editie. De voorbereidende training vond plaats op 9 en 23 juni.

4 juli 2016 | Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort organiseerde een bijeenkomst voor alle culturele partners die betrokken zijn bij cultuureducatie op scholen. Doel was om samen het project Cultuur met Kwaliteit 2013-2016 te evalueren, kaders voor toekomstige samenwerking in 2017-2020 af te stemmen en input op te halen voor een nog te formuleren gemeentelijke visie over Cultuureducatie. Ik dacht mee over de opzet en leidde de bijeenkomst.

2 juli 2016 | Museum MORE

Ooit wilde Rosemin Hendriks (Velp, 1968) een ‘goede, ruige schilder’ worden, maar al meer dan twintig jaar maakt Hendriks nu prachtig getekende zelfportretten. Museum MORE wijdt een tentoonstelling aan haar werk. Rosemin vroeg mij om de opening te verzorgen. Samen kozen we voor de interview-vorm. Meer info.

30 juni 2016 | Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort is weer een stap verder met haar evenementenbeleid en organiseerde een avond om alle betrokkenen te informeren en de aanwezigen om hun reactie te vragen. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst en leidde de discussie.

1, 15 en 29 juni 2016 | Cultuur-Ondernemen Amsterdam

Ieder project start met een idee. Maar dan? Hoe bepaal je de essentie van je project? Hoe overtuig je anderen van de waarde daarvan? En waar moet je beginnen? Voor Cultuur-Ondernemen verzorgde ik de driedaagse training 'Van idee naar realisatie' waarin ik creatieven leer hoe zij een sterk plan kunnen opstellen en dat overtuigend kunnen presenteren voor publiek. Meer info.

24 juni 2016 | BH&GF | Bouwlokaal

De transformatie in de bouwwereld is in volle gang. Voor ruimtelijk ontwerpers is het nu de kunst om tot nieuwe, relevante businessmodellen te komen. Bouwlokaal helpt deze architecten op weg en vroeg mij om de interactieve pitchpresentatie voor publiek te leiden. Ik verzorgde ook een voorbereidende tweedaagse training.

16 juni 2016 | Ontwerp Platform Arnhem

Onder de titel 'Het Hoofdgerecht' organiseerde OPA een avond over fooddesign. Sprekers waren Marly Kramer van Food Cabinet, fooddesigner Katja Gruijters, Prof. dr. Mark Post van de Maastricht University (alias 'de vleesprofessor') en food- en concept designer Chloé Rutzerveld. Ik leidde de avond als moderator.

14 juni 2016 | De Kubus Lelystad

Kunst- en cultuurcentrum De Kubus organiseerde een teamdag voor haar medewerkers met als thema: werken in de context van Lelystad. Hoe ontwikkel je samen met doelgroepen en samenwerkingspartners nieuwe projecten en ga je daarbij uit van hun specifieke wensen en eigen inbreng? Via Cultuur-Ondernemen kregen Marion Beltman en ik het verzoek om beiden een workshop op maat te ontwikkelen. Mijn workshop ging over co-creatie.

6 + 8 juni 2016 | BH&GF | Bouwlokaal

De transformatie in de bouwwereld is in volle gang. Voor ruimtelijk ontwerpers is het nu de kunst om tot nieuwe, relevante businessmodellen te komen. Bouwlokaal helpt deze ontwerpers op weg en heeft mij gevraagd om op 24 juni een interactieve pitchpresentatie te leiden. Ter voorbereiding verzorgde ik voor twee groepen twee trainingen op maat. Dit was de tweede serie.

7 juni 2016 | BH&GF | Radboud Universiteit Nijmegen

Hoe vergroot je als onderzoeker je netwerk en breng je voor jezelf interessante samenwerkingspartners in beeld? Om haar onderzoekers te prikkelen om met nieuwe ogen naar hun eigen onderzoek te kijken, organiseert de Faculteit der Letteren van Radboud Universiteit een wetenschapscommunicatiedag voor geesteswetenschappers. Ik interviewde twee onderzoekers, gaf een B hungry & get fed pitch-training en leidde de interactieve eindpresentatie.

5 juni 2016 | BH&GF | Beeldende Kunst Arnhem

Platform Beeldende Kunst Arnhem organiseert dit jaar drie B hungry & get fed edities voor beeldend kunstenaars. Op 5 juni modereer ik de eerste interactieve pitch-presentatie voor publiek, op locatie van de Get Fed Art Fair. Om de deelnemende kunstenaars op hun pitch voor te bereiden gaf ik een tweedaagse training (op 10 en 24 mei).

3 juni 2016 | Spot 46 en Shop Den Haag

Spot 46, info & advies voor seksueel dienstverleners en Shop, hulp en opvang prostitutie en mensenhandel wilden hun medewerkers een pitch- en mediatraining aanbieden waarin zij leren om zelf te bepalen welk verhaal zij in de media vertellen en hoe ze dat doen. Samen met Elisabeth van den Hoogen ontwikkelde ik een passend programma en verzorgden wij samen een interactieve training.

30 mei 2016 | Veiligheids- en Gezondheidsregio Gld.-Midden

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) behartigt de belangen van zestien gemeenten en hun inwoners op het gebied van publieke gezondheid en veiligheid. De samenleving verandert in rap tempo: hoe kunnen en moeten de medewerkers van VGGM op deze veranderingen inspelen? Ik leidde een interactieve aft(r)ap-bijeenkomst met honderd medewerkers om te peilen welke kansen en uitdagingen zij in hun dagelijks werk tegenkomen.

26 mei 2016 | BKA, Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland

I.s.m. Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland organiseerde Beeldende Kunst Arnhem een bijeenkomst over collectievorming. De middag was bedoeld voor het brede netwerk van beeldend kunstenaars in Gelderland, raadsleden, statenleden en stakeholders uit het bedrijfsleven. Ik dacht mee over de opzet en leidde de bijeenkomst.

26 mei 2016 | Ontwerp Platform Arnhem

The big what if: Ontwerp Platform Arnhem organiseerde een avond over toekomstscenario's en speculatief ontwerp. Om hierover van gedachten te wisselen nodigde OPA Vivian Hartung, Isaac Monté, Bastiaan de Nennie en Mike Thompson om te vertellen over hun werk. Ik leidde het gesprek met de zaal.

25 mei 2016 | BH&GF | bkkc

Na succesvolle eerdere edities organiseert Brabants Kennis-centrum voor Kunst en Cultuur opnieuw 'De Kunstopdracht': vier intensieve workshopdagen voor beginnende kunstenaars. Dit jaar is het thema 'Kunst en Techniek'. Ik verzorgde een interactieve pitchtraining volgens mijn format B hungry & get fed.

23 mei 2016 | Talis Nijmegen

Negentien woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen onderzochten een nieuwe en inspirerende manier van regionale samenwerking. Ik dacht mee over de opzet van een interactief overleg met ca. veertig mensen en leidde het gesprek.

20 mei 2016 | Muzecollectief Zutphen

Dertig enthousiaste en professionele muziekdocenten vormen samen het Muzecollectief waarin zij hun passie voor muziek en lesgeven delen. Hoe houd je de motor binnen dat collectief op gang als je ook heel druk bent met je eigen lespraktijk? Op uitnodiging van het collectief ontwikkelde ik een meerdaagse training op maat. Deze vierde en laatste bijeenkomst verzorgde ik samen met Vicky Fasten.

12 + 18 mei 2016 | BH&GF | Bouwlokaal

De transformatie in de bouwwereld is in volle gang. Voor ruimtelijk ontwerpers is het nu de kunst om tot nieuwe, relevante businessmodellen te komen. Bouwlokaal helpt deze ontwerpers op weg en heeft mij gevraagd om op 24 juni een interactieve pitchpresentatie te leiden. Ter voorbereiding verzorg ik voor twee groepen twee trainingen op maat. Dit was de eerste serie.

15 april 2016 | Nationale Wetenschapsagenda

Een van de zestien 'exemplarische routes’ van de Nationale Wetenschapsagenda is 'Kunst: onderzoek en innovatie in de 21ste eeuw’. De Vereniging Hogescholen organiseerde een inhoudelijke routeworkshop om met vertegenwoordigers van kennisinstellingen en bedrijfsleven tot een blauwdruk te komen hoe we de kracht van kunst en verbeelding kunnen verbinden met onderwijs, wetenschap en innovatie. Ik dacht mee over de opzet van deze routeworkshop en leidde de dag.

14 april 2016 | Muzecollectief Zutphen

Dertig enthousiaste en professionele muziekdocenten vormen samen het Muzecollectief waarin zij hun passie voor muziek en lesgeven delen. Hoe houd je de motor binnen dat collectief op gang als je ook heel druk bent met je eigen lespraktijk? Op uitnodiging van het collectief ontwikkelde ik een meerdaagse training op maat. Dit was de derde bijeenkomst.

11 april 2016 | BH&GF | Vrouwennetwerk Arnhem Nijmegen

Op uitnodiging van het Vrouwennetwerk Arnhem Nijmegen verzorgde ik een interactieve B hungry & get fed werksessie voor veertig vrouwen die hun pitch wilden aanscherpen met behulp van feedback uit de zaal.

1 april 2016 | Hogeschool Arnhem Nijmegen

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) organiseerde dit jaar de landelijke CMD-dag, hét event voor de onderwijsprofessional die zich bezighoudt met Communication & Multimedia Design (CMD). Ik was moderator voor het plenaire ochtendprogramma. Daarnaast verzorgde ik twee workshops over het creëren van draagvlak voor een eigen inhoudelijk plan. Meer info.

22 maart 2016 | Arnhemse Uitdaging

De Arnhemse Uitdaging organiseerde het Meet & Match Lente Event waarbij Arnhemse bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek gingen om tot samenwerking te komen. Burgemeester Herman Kaiser opende de middag. Ik dacht mee over de opzet en modereerde het plenaire deel.

20 maart 2016 | SLAK: Beleidsplan 2016 – 2020

SLAK (Stichting Leniging Ateliernood Kunstenaars) werd in 1965 in Arnhem opgericht actief en is nu een van de grootste en bekendste atelierstichtingen in Nederland. Op verzoek van SLAK schreef ik het beleidsplan voor 2016 - 2020 en adviseerde ik de stichting over het formuleren van de beleidsprioriteiten voor de komende vier jaar.

17 maart 2016 | BH&GF | Bridging the Gap

Bridging the Gap organiseerde het event 'Innoveren met de Creatieve Industrie' om ondernemers uit de creatieve industrie hun producten en ideeën aan investeerders, producenten en bedrijfsleven te laten presenteren. De ondernemers zijn op zoek naar samenwerkingspartners in andere sectoren zoals de zorg, de uitvaartbranche en de overheid. Ik leidde het event.

16 maart 2016 | Welcom Gemeente Montferland

Hoe kunnen we cultuur in de kernen nog sterker inzetten om de leefbaarheid in Montferland te vergroten? Welzijnsorganisatie Welcom organiseerde een bijeenkomst en vroeg adviseurs uit de culturele verenigingen en organisaties om mee te denken. Ik dacht mee over de opzet, leidde de bijeenkomst en schreef het samenvattende verslag.

15 maart 2016 | Muzecollectief Zutphen

Dertig enthousiaste en professionele muziekdocenten vormen samen het Muzecollectief waarin zij hun passie voor muziek en lesgeven delen. Hoe houd je de motor binnen dat collectief op gang als je ook heel druk bent met je eigen lespraktijk? Op uitnodiging van het collectief ontwikkelde ik een meerdaagse training op maat. Dit was de tweede bijeenkomst.

9-11 maart 2016 | Art of Participatory Leadership

Een driedaagse training die ik zelf heb gevolgd: Art of Participatory Leadership gaat over het betrekken van stakeholders bij het bedenken van oplossingen voor een gezamenlijk vraagstuk. Doel is om mensen samen - vanuit persoonlijk inzicht en dialoog - tot innovatieve oplossingen voor complexe sociale vraagstukken te laten komen (o.a. gebaseerd op Art of Hosting en Theory U). Meer info.

3 maart 2016 | INKTSPOT battle en debat

Ook dit jaar deed INKTSPOT, de reizende expositie met de beste politieke tekeningen van het afgelopen jaar, Dudok Arnhem aan. De expositie startte met een battle en een debat met Zihni Özdil (historicus), Eduard Nazarski (directeur Amnesty International), Tjeerd Royaards (politiek tekenaar), Casper Sikkema (hoofdredacteur VICE/adj. hoofdredacteur Nieuwe Revu) en Marc Boumeester (directeur AKI Art & Design ArtEZ). Ik leidde het debat.

2 maart 2016 | Koninklijke Horeca Nederland, Amersfoort

Amersfoort bereidt zich voor op de invoering van een nieuw evenementenbeleid. Wat zijn de belangen van de Amersfoortse horecaondernemers en hoe komen zij tot goede afspraken met de evenementenorganisatoren? Samen met gastheer Koninklijke Horeca Nederland bereidde ik het overleg voor en modereerde ik de bijeenkomst.

23, 24 feb., 7, 8 mrt. 2016 | BH&GF | Bridging the Gap

Bridging the gap is een groeitraject voor ontwerpers en beeldend kunstenaars. Op 17 maart as. pitchen deze ondernemers uit de creatieve industrie hun producten en ideeën voor investeerders, producenten en bedrijfsleven bij De Gelderlandfabriek in Culemborg. Ik verzorgde voor twee groepen een tweedaagse B hungry & get fed pitchtraining om de ondernemers nog beter op hun presentatie voor te bereiden.

23 feb. 2016 | Veiligheids- en Gezondheidsregio Gld.-Midden

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) behartigt de belangen van zestien gemeenten en hun inwoners op het gebied van publieke gezondheid en veiligheid. De organisatie wil haar visie-ontwikkeling kracht bij zetten en organiseert daarom een aantal gesprekken met haar professionals. Ik denk mee over de inhoud en leid de gesprekken.

20 feb 2016 | Muzecollectief Amsterdam

Dertig enthousiaste en professionele muziekdocenten vormen samen het Muzecollectief waarin zij hun passie voor muziek en lesgeven delen. Hoe houd je de motor binnen dat collectief op gang als je ook heel druk bent met je eigen lespraktijk? Op uitnodiging van het collectief ontwikkelde ik een meerdaagse training op maat. We startten in Amsterdam, na een ochtend in de klankspeeltuin van Muziekgebouw aan 't IJ.

13 februari 2016 | Museum Arnhem

Met Queensize presenteert Museum Arnhem een selectie uit de collectie van Thomas Olbricht, een Duitse verzamelaar die al ruim dertig jaar hedendaagse kunst verzamelt. Museum Arnhem nodigde de jonge verzamelaar Kai van Hasselt en Manon Pasmans, curator van de AkzoNobel Art Foundation, uit om over verzamelen te komen vertellen. Ik leidde deze (interactieve) gesprekken voor een breed publiek.

9 februari 2016 | De Toneelmakerij Amsterdam

Het Amsterdamse jeugdtheatergezelschap De Toneelmakerij wil een training op maat over effectief samenwerken, uitgaande van de kracht en het commitment van de vijftien medewerkers. Ik ontwikkelde een tweedaagse training en verzorgde 'm - voorzien van strategisch advies - in company.

3 feb. 2016 | Ontwerp Platform Arnhem en ArtEZ

In de Keuzegids HBO Bachelor 2016 kregen de opleidingen Interaction Design, Product Design, Fashion Design, Graphic Design en Fine Art alle vijf het predicaat ‘topopleiding’. Maar voor welk werkveld leidt Art & Design haar studenten eigenlijk op? Ontwerp Platform Arnhem organiseerde een inhoudelijk debat met de afdelingshoofden. Ik leidde het debat.

27 januari 2016 | Theater De Lawei Drachten

Theater De Lawei organiseerde een kick-off bijeenkomst voor de visieontwikkeling over cultuureducatie in de 38 scholen van de Gemeente Smallingerland. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst en leidde de middag.

22 januari 2016 | BH&GF | CVJO Arnhem

CVJO organiseert eens in de maand een CoWork Friday voor alle ambitieuze ondernemers in Arnhem en omgeving die meer uit hun onderneming willen halen. Ik verzorgde een interactieve pitchtraining voor jonge ondernemers die zichzelf en hun bedrijf nog beter in de markt willen zetten.

16 december 2015 | Gemeente Rheden, Laag Soeren

Gemeente Rheden organiseerde in aanloop naar een nieuwe structuurvisie een avond om de bewoners in Laag-Soeren mee te laten praten over de ontwikkelingen in hun dorp op de korte en lange termijn. Ik dacht mee over de opzet van deze avond en leidde de bijeenkomst.

15 december 2015 | De Toneelmakerij Amsterdam

Het Amsterdamse theatergezelschap De Toneelmakerij wilde een training op maat over projectmatig samenwerken, uitgaande van de kracht en het commitment van de vijftien medewerkers. Ik ontwikkelde een tweedaagse training en verzorgde 'm in company.

14 december 2015 | Wishful ME Den Haag

Wishful Music Education wil met de Kodály-methode een impuls geven aan beter klassikaal muziekonderwijs op basisscholen. Koningin Máxima brengt deze maand samen met het Fonds Cultuurparticipatie een werkbezoek aan een Haagse basisschool om met deze methode kennis te maken. Ik bereidde samen met de leden van Wishful ME een pitch voor.

10 december 2015 | De Kindertelefoon Utrecht

De landelijke stichting De Kindertelefoon organiseerde een interne, inhoudelijke dag voor haar betaalde medewerkers. Ik leidde de bijeenkomst als dagvoorzitter.

9 december 2015 | Het Nationale Bibliotheekcongres 2015

De Koninklijke Bibliotheek organiseerde dit jaar het Nationale Bibliotheekcongres op Strijp-S in Eindhoven. Een van de deelsessies was 'Out-of-the-Bieb'. Ik interviewde zeven kunstenaars over hun opdracht van de Bibliotheken Den Bosch en Midden-Brabant, bkkc en Cubiss om wereldwijd nieuwe invalshoeken te verkennen voor de toekomst van de bibliotheken. Op basis van hun input leidde ik een interactief gesprek met de zaal.

8 december 2015 | Gemeente Rheden, Ellecom

Gemeente Rheden organiseerde in aanloop naar een nieuwe structuurvisie een avond om de bewoners in Ellecom mee te laten praten over de ontwikkelingen in hun dorp op de korte en lange termijn. Ik dacht mee over de opzet van deze avond en leidde de bijeenkomst.

7 december 2015 | Gemeente Rheden, Spankeren

Gemeente Rheden organiseerde in aanloop naar een nieuwe structuurvisie een avond om de bewoners in Spankeren mee te laten praten over de ontwikkelingen in hun dorp op de korte en lange termijn. Ik dacht mee over de opzet van deze avond en leidde de bijeenkomst.

26 november 2015 | Ontwerp Platform Arnhem

Ontwerpers verleggen hun focus van de artistieke kant van het vakgebied naar de innovatieve kracht daarvan. Daarbij concluderen zij dat innovatie niet kan zonder samenwerking met andere disciplines en opdrachtgevers. Ontwerp Platform Arnhem organiseerde een avond om hierover met enkele sprekers én de zaal van gedachten te wisselen. Ik modereerde de avond.

17 november 2015 | Binnenstad Arnhem

Als vervolg op de goed bezochte avond in juni over de toekomst van het binnenstandsmanagement organiseerde de Klankbordgroep Binnenstad Arnhem nu een bijeenkomst over het langetermijnplan voor de Arnhemse binnenstad. Ik dacht mee over de opzet en leidde de avond.

6 nov. 2015 | Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) organiseerde in De Doelen in Rotterdam het Dutch Congress of Rehabilitation Medicine. Ik leidde de deelsessie over of, en zo ja hoe kennisnetwerken van meerwaarde zijn in de revalidatiezorg.

5 nov. 2015 | BH&GF | Beeldende Kunst Nijmegen

Platform Beeldende Kunst Arnhem organiseerde een B hungry & get fed editie in Nijmegen. Ik verzorgde de trainingen (op 5 en 19 oktober) en modereerde de interactieve pitch-presentatie bij Galerie Bart.

4 november 2015 | Bron voor Onderwijs

Bron voor Onderwijs organiseerde een bijeenkomst om onderwijsprofessionals ideeën over beter onderwijs met elkaar te laten uitwisselen. Ik verzorgde de gespreksleiding.

3 november 2015 | Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem organiseerde een wijkgesprek in het Centrum om samen met bewoners en professionals te inventariseren welke specifieke onderwerpen en actiepunten uit het sociale en fysieke domein opgenomen moeten worden in het wijkactieplan. Ik dacht mee over het programma en leidde het gesprek.

29 oktober 2015 | BH&GF | ArtEZ Fashion Design

In opdracht van de afdeling Fashion Design van ArtEZ gaf ik de 3e jaars een B hungry & get fed training om hen voor te bereiden op een pitch om sponsoring te regelen voor hun Collectie Arnhem.

29 okt. 2015 | Stichting Alzheimer Onderzoek en Home Instead

Ouderenzorg moet beter. Die conclusie trok staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) uit het IGZ-rapport van juni 2014. In de visie van Home Instead Thuisservice kan dat ook, tenminste, als je een andere kijk op ouder worden krijgt. De Home Instead vestiging in Arnhem organiseerde samen met de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek een congres om kennis en ervaring te delen. Ik dacht mee over de opzet van de avond en leidde de interactie met de zaal. Meer info.

22 oktober 2015 | Gemeente Nijmegen

De Gemeente Nijmegen organiseerde een informatieavond voor kunstenaars over de onlangs verschenen startnotitie Atelierbeleid. Ik dacht mee over de interactieve opzet van de avond en leidde het gesprek.

21 oktober 2015 | Gemeente Rozendaal

Gemeente Rozendaal organiseerde een informatiebijeenkomst waar het plan voor de nieuwe dorpsschool, een inrichtingsplan voor het perceel en de benodigde verkeermaatregelen werden gepresenteerd. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst en leidde de avond.

20 oktober 2015 | Gemeente Arnhem, Spijkerkwartier

Gemeente Arnhem organiseerde een wijkgesprek in 't Spijkerkwartier om samen met bewoners en professionals te inventariseren welke specifieke onderwerpen en actiepunten uit het sociale en fysieke domein opgenomen moeten worden in het wijkactieplan. Ik dacht mee over het programma en leidde het gesprek.

12 oktober 2015 | Gemeente Arnhem, Arnhemse Broek

Gemeente Arnhem organiseerde een wijkgesprek in het Arnhemse Broek om samen met bewoners en professionals te inventariseren welke specifieke onderwerpen en actiepunten uit het sociale en fysieke domein opgenomen moeten worden in het wijkactieplan. Ik dacht mee over het programma en leidde het gesprek.

9 oktober 2015 | De Innovatiefabriek Arnhem

In Arnhem barst het van de innovatieve bedrijvigheid en het creatief talent. INNOVATE:ARNHEM wil laten zien waar Arnhemse toekomstmakers mee bezig zijn. Ik modereerde een zeer goed bezochte 20x20 editie tijdens het business to business event waarmee het weekend startte.

9 oktober 2015 | Provincie Gelderland

Provincie Gelderland organiseerde een netwerkbijeenkomst over hoe je als kunstenaar, vormgever of instelling op dit gebied je verdienvermogen kunt vergroten. Ik dacht mee over de opzet en leidde het gesprek, met Vicky Fasten als 'financiële sidekick'. Ik interviewde ook Josan Meijers, de nieuwe gedeputeerde voor Cultuur.

8 oktober 2015 | Seniorenraad Arnhem

Seniorenraad Arnhem organiseerde een symposium om - na de transitie in de zorg - de stand van zaken te bespreken met politici, beleidsmakers en betrokken organisaties: hoe seniorvriendelijk is Arnhem? Ik dacht mee over de opzet en leidde de dag. Kijk hier voor een verslag.

2 oktober 2015 | Open Universiteit en Van Abbemuseum

De afdeling Cultuur en Rechtswetenschappen van de Open Universiteit Utrecht organiseerde voor haar U-meet 2015 een symposium getiteld 'Kunst-Licht', over het effect van licht in en door kunst. Ik leidde deze middag als moderator/dagvoorzitter in het Van Abbemuseum.

1 oktober 2015 | Bibliotheek van de Toekomst

Dit voorjaar reisde een aantal kunstenaars en ontwerpers op uitnodiging van Bibliotheken Den Bosch en Midden-Brabant, bkkc en Cubiss de wereld rond om hun onorthodoxe visie, ideeën en onverwachte invalshoeken over de Bibliotheek van de toekomst te vangen in beelden. Op 1 oktober opende Gedeputeerde Henri Swinkels een expositie met deze beelden in de Kennismakerij in Tilburg. Ik dacht mee over het programma en ging in gesprek met een select gemixt gezelschap over de toekomst van de Bibliotheek.

30 september 2015 | Gemeente Rheden, Ellecom

Gemeente Rheden organiseerde in aanloop naar een nieuwe structuurvisie een avond om bewoners mee te laten praten over de ontwikkelingen in hun dorp op de korte en lange termijn. Ik dacht mee over de opzet van deze avond en leidde de bijeenkomst.

24 september 2015 | Arnhemse Uitdaging

De Arnhemse Uitdaging bouwt bruggen tussen het bedrijfsleven en de samenleving. Om nog meer bedrijven te betrekken om zo nog meer oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te realiseren, organiseerde de stichting een brainstormsessie die ik vormgaf en leidde.

23 september 2015 | Gemeente Rheden, Laag Soeren

Gemeente Rheden organiseerde in aanloop naar een nieuwe structuurvisie een avond om bewoners mee te laten praten over de ontwikkelingen in hun dorp op de korte en lange termijn. Ik dacht mee over de opzet van deze avond en leidde de bijeenkomst.

22 september 2015 | De Kindertelefoon Utrecht

De Kindertelefoon organiseerde in de Week tegen Pesten een rondetafelgesprek met adviseurs, onderzoekers en vertrouwens-personen. Hoe gaat het met pesten in de klas? Merken kinderen het effect van pestpreventie? Ik dacht mee over het programma en leidde het gesprek.

21 september 2015 | Gemeente Rheden, Spankeren

Gemeente Rheden organiseerde in aanloop naar een nieuwe structuurvisie een avond om bewoners mee te laten praten over de ontwikkelingen in hun dorp op de korte en lange termijn. Ik dacht mee over de opzet van deze avond en leidde de bijeenkomst.

17 september 2015 | Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur

Brabant loopt voorop waar het gaat om talentontwikkeling. Maar hoe ervaren talentvolle makers dit? Tijdens bkkc connects gingen deze makers met elkaar in gesprek over wat goed gaat en wat nog beter kan. Ik dacht mee over het programma en leidde dit gesprek.

10 september 2015 | Gemeente Arnhem

Drie hogescholen in Arnhem - ArtEZ, HAN en Van Hall Larenstein - willen groeien. De gemeenteraad organiseerde een zeer goed bezocht debat om te weten te komen hoe Arnhem (nog) meer een studentenstad kan worden. Ik ontwierp het programma en leidde de discussie.

10 sep. 2015 | Windesheim Flevoland en Bouwend Nederland

Windesheim Flevoland organiseerde samen met Bouwend Nederland een programma voor speciaal genodigden om de start te vieren van de opleiding Associate Degree Bouwkunde. Ik ontwierp het programma en leidde het interactieve gesprek tussen Maxime Verhagen en de studenten Bouwkunde.

8 september 2015 | BH&GF | Gemeente Oude IJsselstreek

Na een goed ontvangen B hungry & get fed training in het voorjaar organiseerde Gemeente Oude IJsselstreek een nieuwe training voor haar medewerkers.

7 september 2015 | ArtEZ Fashion Design

In opdracht van de afdeling Fashion Design van ArtEZ gaf ik de 3e jaars een workshop hoe zij tot effectieve samenwerking kunnen komen bij hun ontwerp, realisatie en positionering van de nieuwe Collectie Arnhem.

1, 8 en 15 september 2015 | Arnhemse Nieuwe 2015

Ieder jaar selecteert een jury op uitnodiging van BKA, CASA en OPA de beste afstudeerders van ArtEZ in de disciplines Bouwkunst, Fashion design, Fine art, Graphic design, Interaction design en Product design. Zij krijgen de kans om zich als 'Arnhemse Nieuwen' aan een groot publiek voor te stellen. Ik verzorgde de voorbereidende pitchtraining (twee dagdelen) en was mede-presentator tijdens de finale.

1 september 2015 | Ontwerp Platform Arnhem

Ontwerp Platform Arnhem laat zich voeden door zijn belangrijkste stakeholders. Als programmaleider leidde ik een brainstorm om tot een inspirerende programmering voor 2016 te komen.

30 aug. 2015 | Malou Busser en Niek Verschoor

Malou Busser en Niek Verschoor toonden een klein deel van hun beeldende werk in tentoonstellingsruimte de Expoplu in Nijmegen. Ze vroegen mij om hen te interviewen tijdens de finissage.

25 augustus 2015 | ArtEZ Conservatorium Zwolle

ArtEZ Conservatorium Zwolle organiseerde een denksessie om tot ideeën te komen voor verdere profilering van de opleiding. Ik ontwierp het programma met gasten van buiten en leidde de bijeenkomst.

18 - 20 aug. 2015 | BH&GF | bkkc Summerschool

Speciaal voor creatief ondernemers, studenten en alumni die meer willen bereiken met hun cultureel ondernemerschap, organiseerden bkkc en Fontys Hogeschool voor de Kunsten deze zomer voor de tweede keer de summer school. Ik leidde de eerste twee dagen aan de hand van mijn format B hungry & get fed. Meer info.

7 juli 2015 | BH&GF | Atelier Coehoornkwartier

Vijf kunstenaars presenteerden hun visie op de identiteit van het Arnhemse Coehoornkwartier en de mogelijkheden om het gebied aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Ik leidde de voorafgaande ateliersessies en modereerde de eindpresentatie voor de initiatiefnemers Alliander, ArtEZ, Coehoorn Centraal en Museum Arnhem. 

4 juli 2015 | BH&GF | Suze May Sho erfgoedfestival

Als onderdeel van het erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland, het Fashion Festival en Roofgarden Arnhem organiseert Suze May Sho een besloten B hungry-sessie rond de vraag van Manon Zomer, mede-eigenaar van Schaapskudde ‘t Niejboer, hoe zij succesvol halffabricaten en/of eindproducten kan gaan ontwikkelen met de wol van haar schaapskudde. Ik leidde de bijeenkomst.

30 juni 2015 | Gemeente Oude IJsselstreek

Alle medewerkers van Gemeente Oude IJsselstreek werden bijgepraat over de 'doorontwikkeling van de organisatieverandering'. Ik dacht mee over de interactieve opzet van deze bijeenkomst en verzorgde de gespreksleiding.

25 juni 2015 | Ontwerp Platform Arnhem

Ontwerp Platform Arnhem (OPA) organiseerde een openbare werksessie met Glamcult Studio en jonge Arnhemse ontwerpers die zich willen presenteren tijdens de Dutch Design Week. Ik modereerde de bijeenkomst.

23 juni 2015 | Binnenstad Arnhem

Werkgroep Binnenstad Arnhem organiseerde een interactieve brainstormbijeenkomst om samen met ruim 120 ondernemers en andere stakeholders te komen tot de ingrediënten voor een breed gedragen meerjarenbeleids- en activiteitenplan voor de Arnhemse binnenstad. Ik leidde de bijeenkomst.

19 juni 2015 | Open Universiteit

Onder de titel ‘Modern mecenaat, modern realisme & moderne museumarchitectuur’ organiseerde studentenvereniging Suster Bertken in samenwerking met de Open Universiteit in Utrecht een studiedag in het nieuwe Museum MORE in Gorssel. Sprekers waren Prof. dr. Ype Koopmans, ir. Hans van Heeswijk en dr. Renée Steenbergen. Ik was de dagvoorzitter.

9 juni 2015 | Ontwerp Platform Arnhem

Ontwerp Platform Arnhem laat zich jaarlijks voeden door zijn belangrijkste stakeholders. Als programmaleider leidde ik de brainstorm om tot een inspirerende programmering voor 2016 te komen en het draagvlak voor OPA verder te verbreden.

4 juni 2015 | Ontwerp Platform Arnhem

'Op zoek naar geld.' Voor welke type investering kun je nu het best terecht bij welke financier? Wat zijn eventuele risico’s? Ontwerp Platform Arnhem (OPA) organiseert een avond over financiering van ontwerp. Ik leidde de discussie.

3 juni 2015 | BH&GF | Bouwlokaal

In het kader van de Maand van de Architectuur organiseert CASA op dinsdag 9 juni een discussieavond onder vakbroeders over de Architect Anno Nu. Een aantal studenten van de opleiding Bouwlokaal pitcht vernieuwende business-cases. Ik gaf ze een korte training.

29 mei 2015 | BH&GF | Bouwlokaal

De transformatie in de bouwwereld is enorm en in volle gang. Voor ruimtelijk ontwerpers de uitdaging om een toekomstvisie te ontwikkelen die daarop aansluit. In een openbare B hungry & get fed presentatie vragen architecten feedback op hun nieuwe businessmodellen. Ik leidde de interactie met het publiek.

21 mei 2015 | Inktspot Battle 2015

Dudok Arnhem organiseerde de zesde editie van de Politiek in Prent Battle. Opnieuw gingen bekende politiek tekenaars en ArtEZ-studenten Illustration Design de strijd met elkaar aan om een prent te tekenen over een actueel onderwerp. Ik presenteerde de avond en interviewde de tekenaars.

19 mei + 2 juni 2015 | BH&GF | Gemeente Oude IJsselstreek

Gemeente Oude IJsselstreek organiseerde een tweedaagse B hungry & get fed training voor haar medewerkers.

30 april 2015 | Ontwerp Platform Arnhem

In het kader van 'Arnhem Exchange, Back to the Roots' nodigde OPA Jop van Bennekom uit om te komen vertellen over zijn werk. Van Bennekom is een van de meest invloedrijke magazine designers uit Europa. Ik had een avondvullend interview met hem.

24 april 2015 | Museum Arnhem

Voor het eerst in de geschiedenis wordt de kunstverzameling getoond die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse overheid is aangekocht. Museum Arnhem exposeert de werken en vroeg mij als dagvoorzitter voor het bijbehorende zeer goed bezochte symposium.

23 april 2015 | Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur

Om een bijdrage te leveren aan een langetermijnvisie en ambitie op het terrein van talentontwikkeling in de provincie Brabant organiseert bkkc een werkconferentie. Ik leidde een van de werksessies.

17 april 2015 | Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat uit een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. Jaarlijks organiseert een van de afdelingen een bijeenkomst om gezamenlijk te spreken over relevante beleidsthema's. Dit jaar initieerde de afdeling Gelderland de bijeenkomst die ik ontwierp en leidde.

14 en 28 apr., 11 mei 2015 | BH&GF | BKA en OKA

Beeldende Kunst Arnhem organiseerde een B hungry & get fed editie in samenwerking met Ondernemers Kontakt Arnhem. Ik verzorgde de trainingen en modereerde de interactieve pitch-presentatie tijdens de OKA Business Bijeenkomst.

11 april 2015 | Bewonersplatform Arnhem6811

Initiatiefgroep Arnhem6811 organiseerde een bijeenkomst voor alle bewoners in de binnenstad. Het platform wil mensen uitnodigen hun ideeën voor de binnenstad met elkaar te delen. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst en leidde de zeer goed bezochte middag.

2 april 2015 | Gemeente Den Haag

Rond het thema 'Leren en innoveren' organiseerde de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) van Gemeente Den Haag een bijeenkomst voor de managementtop van de dienst. Ik dacht mee over de opzet en leidde de bijeenkomst met een interactief gesprek.

30 en 31 maart 2015 | Welcom Gemeente Montferland

Welcom organiseerde twee 'Kansenavonden' in 's-Heerenberg en Didam om bewoners te betrekken bij het project Vrijwillig Activerend Vervoer. Doel was om burgerinitiatieven te stimuleren op het gebied van vervoer en ontmoeting, in afstemming met organisaties, ondernemers en de politiek. Ik dacht mee over de opzet van de avond en leidde het gesprek.

12, 26 mrt., 3 apr. 2015 | BH&GF | Beeldende Kunst Arnhem

Platform Beeldende Kunst Arnhem presenteerde een nieuwe B hungry & get fed presentatie tijdens het Ruimtekoers Festival, een co-productie met de Get Fed Art Fair. Ik verzorgde de trainingen en modereerde de interactieve pitchpresentatie.

3 en 31 maart 2015 | Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur

Op verzoek van bkkc ontwierp en verzorgde ik een maatwerk-training voor de parttime opleiding KIS (Kunstenaar in de Samenleving), een initiatief van Cultuur-Ondernemen en Call XL.

2 maart 2015 | Ontwerp Platform Arnhem

In maart 2015 vinden de provinciale verkiezingen plaats. Aanleiding voor Ontwerp Platform Arnhem om Richard van der Laken van De Designpolitie e.a. uit te nodigen over What in dat kader Design Can Do. Ik modereerde het gesprek. Meer info.

26 feb 2015 | Ontwerp Platform Arnhem

Tijdens de Nacht van de Economie in het Honig Complex in Nijmegen maakte Ontwerp Platform Arnhem de nominaties van de Ontwerp + Innovatie Prijs Gelderland bekend. Ik presenteerde dit event. Meer info.

22 februari 2015 | Galerie Plaatsmaken Arnhem

Illustrator Merlijne Marell presenteerde haar masterproject ‘Schobbejacques en de 7 geiten’ bij Galerie Plaatsmaken. Ik interviewde haar over deze bijzondere gelimiteerde oplage van 36 boeken die volledig handmatig gedrukt en gebonden is. 

29 januari 2015 | Cultuur Netwerk Nijmegen

In opdracht van het Cultuur Netwerk Nijmegen (CNN) organiseerde Stichting COEN de Jaarbijeenkomst voor het Culturele Veld Nijmegen. Ik dacht mee over de opzet van de bijeenkomst en verzorgde als dagvoorzitter de gespreksleiding.

28 januari 2015 | Interreg project 'Duurzaam Gezond'

In het kader van het Interreg project 'Duurzaam Gezond' wisten Radboudumc, Insula Dei Huize Kohlmann en Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft binnen een jaar hun voedselverspilling met bijna de helft terug te brengen. Zij organiseerden een seminar om hun bevindingen te delen met anderen. Ik dacht mee over het programma en leidde het seminar.

12 januari 2015 | BH&GF | CASA en DTO

Na de grote Werkconferentie Arnhem Agenda in november, organiseerden CASA en DTO een verdiepingsbijeenkomst over de thema's Innovatie en Creativiteit. Arnhemmers kregen de kans om in een B hungry & get fed sessie hun ideeën te pitchen die vervolgens gezamenlijk werden 'opgewerkt' voor een presentatie tijdens de Markt van de Toekomst in het Stadhuis. Ik bedacht het format en leidde de sessie.

6 januari 2015 | Gemeente Oude IJsselstreek

In opdracht van Gemeente Oude IJsselstreek dacht ik inhoudelijk mee over de opzet van hun nieuwjaarsbijeenkomst in de DRU in Ulft. Ik interviewde medewerkers over hun eigen praktijkervaring met de thema's 'Van buiten naar binnen', 'Open en transparant' en 'Denken in Mogelijkheden'.

5, 19 jan., 2 feb. '15 | Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur

Beeldend kunstenaars aan de slag met het aanscherpen van hun projectidee. Op uitnodiging van bkkc verzorgde ik een tweedaagse training en modereerde ik een presentatie voor galeriehouders om feedback te oogsten over ontwikkelrichtingen en vervolgstappen.

18 december 2014 | Ontwerp Platform Arnhem

In het kader van 'Arnhem Exchange, Back to the Roots' nodigde OPA Pascale Gatzen, Saskia van Drimmelen, Liselore Frowijn en Maison the Faux (Hans Hutting en Joris Suk) uit om te vertellen over hun huidige werk en over 'Le Cri Néerlandais' en TheMuchMuch. Ik modereerde het gesprek.

15 december 2014 | Park Open Arnhem

Het bestuur vroeg zich af of er een levensvatbare 2.0-versie voor Park Open te bedenken is. Hun concrete vraag: “Hoe programmeren we Park Open meer onderscheidend én met minder subsidie?” Ik ontwierp een stappenplan en leidde de brainstorm en vervolggesprekken.

12 dec. 2014 | BH&GF | Willem de Kooning Academie

In opdracht van Niek Verschoor verzorgde ik een B hungry & get fed workshop voor de minor-studenten van het Practiceproject Public&Private van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam.

25 nov., 9 en 19 dec. '14 | BH&GF | Beeldende Kunst Arnhem

BH&GF in het kort: na een training op maat pitchen kunstenaars hun plan voor een zaal. Het publiek reageert met tips en adviezen. Beeldende Kunst Arnhem organiseerde de bijeenkomst. Ik verzorgde de training en modereerde het gesprek met de zaal.

21 november 2014 | Cultuurmij Oost en LKCA

In opdracht van Cultuurmij Oost en het LKCA ontwierp ik een inspiratiebijeenkomst over Jongeren & Actieve Cultuurparticipatie in het gloednieuwe Akoesticum in Ede. Ik verzorgde die middag ook de gespreksleiding.

17 nov. 2014 | Architectuurcentrum Nijmegen en LUX

Hoe zijn de verschillen tussen de originele plannen voor De Waalsprong en het gerealiseerde resultaat zo groot geworden? Wie zijn de winnaars en verliezers in Nijmegen-Noord? En hoe ziet de toekomst van Nijmegens nieuwste stadsuitbreiding er uit? Architectuurcentrum Nijmegen organiseerde in samenwerking met LUX een debat dat ik leidde.

14 nov. 2014 | Samenwerkingsverband Autisme Gelderland

In opdracht van het Dr. Leo Kannerhuis leidde ik een interactief gesprek met de zaal tijdens de provinciale contactpersonendag van het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland. Onderwerp van gesprek: gemeentelijk beleid in het kader van de jeugdzorg/Wmo met betrekking tot mensen met autisme.

14 november 2014 | Gemeente Amersfoort

Waarom moeilijk doen als het samen kan (Loesje). Gemeente Amersfoort organiseerde een cultuursymposium voor het culturele veld. Dit jaar met inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland rond het thema 'samenwerking'. Ik verzorgde twee interactieve B hungry & get fed sessies. Meer info.

13 november 2014 | Alliander

Tijdens een openbare bijeenkomst presenteerden de deelnemers aan de prijsvraag The Art of Batteries hun objecten. In opdracht van Alliander leidde ik deze bijeenkomst.

6 november 2014 | Coöperatie Erfgoed Gelderland

Na succesvolle eerdere edities organiseert Coörperatie Erfgoed Gelderland in de zomer van 2015 het vierde provinciale erfgoedfestival, ditmaal getiteld: 'Gemaakt in Gelderland'. Op 6 november was er een inspiratiemiddag om zoveel mogelijk partijen bij het festival te betrekken. Ik ontwierp en leidde deze bijeenkomst.

5, 19 en 28 november 2014 | BH&GF | Beeldende Kunst Arnhem

BH&GF in het kort: na een training op maat pitchen kunstenaars hun plan voor een zaal. Het publiek reageert met tips en adviezen. Beeldende Kunst Arnhem organiseerde de bijeenkomst. Ik verzorgde de training en modereerde het gesprek met de zaal.

30 okt. 2014 | Kunstgebouw en Fonds Cultuurparticipatie

De Cultuureducatie met kwaliteit-projecten zijn in volle gang. Om de projecten tussentijds te evalueren, organiseerden Kunstgebouw en het Fonds voor Cultuurparticipatie een bijeenkomst voor alle Zuid-Hollandse penvoerders en de betrokken ambtenaren. Ik dacht mee over de opzet van de dag en leidde de bijeenkomst.

30 okt. 2014 | BH&GF | Kunstbalie Helmond

In opdracht van het Kunstkwartier in Helmond leidde ik twee interactieve B hungry & get fed sessies tijdens de Werkconferentie Amateurkunst. Mijn inhoudelijke focus was: Hoe verleid je als (vertegenwoordiger van een) amateurvereniging andere partijen tot een samenwerking die wederzijds van meerwaarde is?

29 oktober 2014 | Radboudumc Neurologie

De afdeling Neurologie van Radboudumc in Nijmegen bestaat zestig jaar. Dat werd gevierd met een congres met vele sprekers. Ik leidde de deelsessie: Spierziekten: mensen in beeld.

30 sep, 14 en 31 okt. 2014 | BH&GF | Beeldende Kunst Arnhem

Na het succes van vorig jaar organiseert Platform Beeldende Kunst Arnhem dit najaar drie nieuwe edities van mijn format B hungry & get fed. BH&GF in het kort: na een training op maat pitchen kunstenaars hun plan voor een zaal. Het publiek reageert met tips en adviezen. Nieuwsgierig? Doe mee, laat je ook voeden! Beeldende Kunst Arnhem organiseert de bijeenkomst. Ik verzorg de training en modereer het gesprek met de zaal.

25 september 2014 | Gemeente Den Haag

Rond het thema 'Optimaal motiveren, stimuleren en aansturen van medewerkers' organiseerde de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) van Gemeente Den Haag een bijeenkomst voor de managementtop van de dienst. Ik dacht mee over de opzet en leidde de bijeenkomst met interviews en een interactief gesprek.

18 september 2014 | Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort schreef de conceptnota 'Evenementenbeleid 2014'. Ik leidde de bespreking met alle stakeholders.

8, 22 sept, 6 okt 2014 | Cultuur-Ondernemen Amsterdam

In opdracht van Cultuur-Ondernemen in Amsterdam verzorgde ik een training voor kunstenaars en culturele organisaties over het ontwerpen en overtuigend presenteren van een sterk plan. Mét een door mij gemodereerde presentatie voor publiek. Meer info.

3 september 2014 | Alliander

Alliander organiseert een prijsvraag hoe in de toekomst de elektriciteitsopslag in onze leef- en werkopgeving eruit zou kunnen zien. Vijf professionele ontwerpers uit Nederland en twintig studenten van de TU Delft doen mee. The Art of Batteries startte met een kick off waar o.a. Peter Molengraaf, de CEO van Alliander de deelnemers toesprak. Ik leidde deze bijeenkomst.

20 aug. 2014 | Fontys Hogeschool voor de Kunsten en bkkc

Fontys Hogeschool voor de Kunsten en BKKC organiseerden een Summer School speciaal bedoeld voor makers, creatief ondernemers, studenten en alumni van het kunstvakonderwijs en creatieve studies die meer willen bereiken met hun ondernemerschap. Ik verzorgde het onderdeel 'Het plan; hoe realiseer ik mijn idee?' Meer info.

18 en 19 augustus 2014 | Suïcide Leeft, Paul van Hoek

Als vervolg op het symposium Suïcide Leeft nam Paul van Hoek het initiatief om online voorbeeldmateriaal te maken om hulpverleners te laten zien hoe zij een gesprek kunnen aangaan met iemand met een doodswens. Ik verzorgde tijdens de opnamedagen de gespreksleiding bij de nabeschouwingen.

1 juli 2014 | Ontwerp Platform Arnhem

Aan de vooravond van de Arnhemse Stockdagen organiseerde OPA een debat over de verkoop van design. Gasten waren modeontwerper en webshopeigenaar Joline Jolink, interieurarchitect en woonwarenhuiseigenaar Jelle Hekstra (Strand West) en modeontwerper Ratna Ho en productontwerper Pascal Mulder van designstore Ho!Mulder. Ik verzorgde de gespreksleiding. Meer info.

19 juni 2014 | Gemeente Amersfoort

Een delegatie van Gemeente Amersfoort kwam inspiratie opdoen in Arnhem. Ik ontwierp het programma en organiseerde en begeleidde een rondleiding langs Coehoorn Centraal, Rozet, het Feestaardvarken en het Modekwartier.

10 juni 2014 | Ontwerp Platform Arnhem en CASA

In het kader van Fashion Festival Arnhem organiseerden OPA en Casa een avond gewijd aan Het Modebewuste Interieur. De smaakmakers van onze interieurs in een show van trendzettende producten. Samen met Edwin Verdurmen verzorgde ik de gespreksleiding. Meer info.

4 juni 2014 | Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort oriënteert zich op verdere professionalisering van de organisatie van evenementen in de stad. Tijdens het Evenementenplatform discussiëren betrokkenen en belanghebbenden over de gewenst opzet van een servicebureau voor evenementenorganisatie. Ik bereidde de presentatie voor en leidde de discussie.

22 mei 2014 | Gemeente Amersfoort

Als vervolg op de inspiratiedag 'Evenementen beter geregeld', organiseerde Gemeente Amersfoort een tweede stakeholderbijeenkomst om tot duidelijke afspraken te komen over de taken en verantwoordelijkheden bij evenementen in de Amersfoortse binnenstad. Ik ontwierp deze werksessie en leidde het gesprek.

20 mei 2014 | Gemeente Culemborg

Om tot een breed gedragen maatschappelijke visie op cultuur te komen, organiseerde Gemeente Culemborg een stadsgesprek 'Kunst en Cultuur'. De uitkomsten van dit gesprek - iedereen uit Culemborg mocht eraan deelnemen - zijn bepalend voor de criteria voor toekenning van de middelen uit het gemeentelijke Cultuurfonds. Ik verzorgde de gespreksleiding.

15 mei 2014 | Ruimtelijk ontwerpers IDNA

Als projectleider van het Feestaardvarken gaf ik voor de Rotterdamse coöperatie van ruimtelijk ontwerpers IDNA een rondleiding met informatie over de making-of van dit grootste kunstwerk van Nederland. Meer info.

6 mei 2014 | Architectuurcentrum CASA

Arnhems Architectuurcentrum CASA organiseerde een 'strijd der steden' waarin de spelers uitgedaagd worden om elkaar af te troeven en tegelijk vanuit samenwerking een sterke regio tot stand te brengen. Ik maakte deel uit van het Arnhemse team. Meer info.

9 april 2014 | Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur

Aan de hand van een compleet workshoptraject van opdracht tot onthulling helpt BKKC starters met ambitie op weg om zich verder te ontwikkelen in het maken van kunst voor de publieke ruimte. Ik verzorgde in dit traject de pitch-training.

6 april 2014 | Salon Double Double

Een talkshow in Salon Brugstraat met als thema 'Een portret van Arnhem in vier trekken'. Met stadsarcheoloog Martijn Defilet, schrijver en historicus Martin Pieterse en oud-gemeentesecretaris Herman Hofman. Ik vatte tussentijds samen en benoemde de essentie.

5 april 2014 | Galerie Agnes Raben

Coen Vernooij en Wilma Vissers exposeren bij Galerie Agnes Raben in Vorden. Ter gelegenheid van de opening 'Silent dialogues' hield ik een dubbelinterview met beide kunstenaars. Meer info.

15 maart 2014 | Museum Arnhem en Focus Filmtheater

Een schijnwerper op de culturele agenda van Arnhem voor het komende kwartaal, dat is wat Salon ArtA voor ogen heeft. Een uur cultuur in Rozet, georganiseerd door Museum Arnhem en Focus Filmtheater Arnhem. Ik presenteerde het programma en interviewde de gasten.

27 februari 2014 | Gemeente Amersfoort

Naar aanleiding van mijn presentatie bij het Cultuursymposium 'To the next level' nodigde de Gemeente Amersfoort mij uit om een inspiratiedag te verzorgen voor het Team Cultuur. Een interactieve dag over de rol van de overheid in de netwerksamenleving. Ik ontwierp het programma en leidde de dag.

12 februari 2014 | Gemeente Arnhem

Om de bewoners bij te praten over nieuwe ontwikkelingen in hun wijk, organiseerde Gemeente Arnhem een informatie-avond waar verantwoordelijk wethouder Gerrie Elfrink tekst en uitleg kwam geven en inging op vragen van de bewoners. Ik verzorgde de gespreksleiding.

13, 27 jan, 10 feb 2014 | Cultuur-Ondernemen Amsterdam

In opdracht van Cultuur-Ondernemen in Amsterdam verzorgde ik een training voor kunstenaars en culturele organisaties over het ontwerpen en overtuigend presenteren van een sterk plan.

29 november 2013 | BH&GF | Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort organiseerde het cultuursymposium 'To the next level' over actuele trends en hoe daar als culturele organisatie of kunstenaar op in te spelen. Ik gaf die dag een interactieve presentatie over het pitchen van ideeën. 's Middags voerde ik als strategisch adviseur een aantal één-op-één adviesgesprekken.

16 okt. 2013 | Sprookjesfestival Arnhem

Arnhem Kabouterstad? In een talkshow voor volwassenen vertelden zeven gasten over hùn manier van kijken, opvallende initiatieven en de ambities van een provinciestad. Tijdens deze talkshow in Dudok Arnhem ter gelegenheid van het zesde Sprookjesfestival vervulde ik de rol van host.

14 okt., 11+19 nov. '13 | Cultuur-Ondernemen Amsterdam

In opdracht van Cultuur-Ondernemen in Amsterdam verzorgde ik een training voor kunstenaars en culturele organisaties over het ontwerpen en overtuigend presenteren van een sterk plan.

27 september 2013 | Beeldende Kunst Arnhem

In opdracht van Beeldende Kunst Arnhem verzorgde ik tijdens het Symposium ‘Figure this!’ een pitchworkshop om het cultureel ondernemerschap van de deelnemers te stimuleren, met name op het gebied van publieksoriëntatie en het creëren van financieel draagvlak.

24 sep, 8, 22 okt. '13 | Brabants Kenniscentrum Kunst Cultuur

In opdracht van BKKC, het Brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur in Tilburg verzorgde ik een training voor kunstenaars en culturele organisaties over het ontwerpen en overtuigend presenteren van een sterk plan. Meer info.

21 aug. 2013 | Volkshuisvesting, Giesbers en Gemeente Arnhem

Volkshuisvesting, Giesbers en Gemeente Arnhem vroegen mij om hun werkconferentie 'Planologisch krimpfolie verwijderen in Malburgen-West' te leiden.

2 juli 2013 | MoBA 2013

Waar zijn jonge mensen in de mode mee bezig? Hoe zien zij wat wij gaan willen? En als ze ons dat voorleggen, hoe reageren wij daar dan op? Tijdens de MoBA Pitch Night toetste een aantal mode-initiatieven hun ideeën aan het publiek. Ik leidde de interactie met het publiek.

23 mei 2013 | Ontwerp Platform Arnhem en AKZO

'Creatieve economie' lijkt de toverformule van onze tijd. Ook in de regio Arnhem bevinden zich veel partijen die ontwerpers, opdrachtgevers, producenten en kennisinstellingen samen willen brengen. Ontwerp Platform Arnhem organiseerde een netwerk-event voor ontwerpers en bedrijven. AKZO Nobel Nederland B.V. trad op als gastheer; ik leidde het debat over de do’s and don’ts van het creatieve daten.

13, 27 mei, 10 juni. '13 | Brabants Kenniscentrum Kunst Cultuur

Het maken van een projectplan bevat drie uitdagingen: het uitdenken van een goed concept, de praktische uitwerking en het anderen voor je plan winnen. In opdracht van Brabants Kennis-centrum Kunst en Cultuur verzorg ik een training over het ontwerpen en overtuigend presenteren van een sterk plan.

24, 25, 26, 29 april 2013 | Nationale Politie

Op weg naar één Nationale Politie worden de 7.200 functies die ontstonden sinds de vorige reorganisatie vervangen door een nieuw landelijk functiegebouw (LFNP) met slechts negentig functies. Die verandering is van invloed op alle mensen die bij de politie werken. In vier dagen werden alle leidinggevenden en HRM-mensen bijgepraat. Ik leidde deze dagen als dagvoorzitter.

22 april, 6 en 24 mei 2013 | BH&GF | Beeldende Kunst Arnhem

Onder het motto B hungry & get fed ontwikkelde ik in samenwerking met Beeldende Kunst Arnhem een format dat kunstenaars en ondernemers de kans biedt samen hun plannen aan te scherpen en voor publiek te pitchen.  Ook bij deze tweede editie verzorgde ik de voorbereidende pitchtraining en modereerde ik het gesprek met het publiek.

27 maart 2013 | Stichting Bas Maters

Speciaal voor beleidsmakers, ontwikkelaars en beleggers organiseerde Stichting Bas Maters ‘Ruimte Denken’, een symposium over nieuwe inzichten die vrijdenkers kunnen bieden bij ruimtelijke ontwikkeling. Ik dacht mee over de opzet en verzorgde die dag de gespreksleiding. Meer info.

18 mrt, 8 + 22 apr. 2013 | Cultuur-Ondernemen Amsterdam

In opdracht van Cultuur-Ondernemen in Amsterdam gaf ik een training voor het overtuigend presenteren van plannen, mondeling én op papier.

13 februari 2013 | BH&GF | Beeldende Kunst Arnhem

Onder het motto B Hungry & Get Fed ontwikkelde Beeldende Kunst Arnhem een nieuw format dat kunstenaars, ondernemers en organisaties met elkaar laat kennismaken en tot samenwerking inspireert. Ik verzorg de voorbereidende pitchtraining en modereer het gesprek met het publiek. De eerste editie was gewijd aan MoBA 13.

21 januari, 4 + 25 februari en 14 maart 2013 | C-O en Rabobank

In samenwerking met Rabobank Rotterdam organiseerde Cultuur-Ondernemen een zeer goed ontvangen derde editie van 'Agora', een presentatietraining voor jonge kunstenaars. De training werd afgesloten met een interactieve presentatie voor zakenrelaties van de Rabobank. Ik vervulde de rol van trainer en moderator.

9 januari 2013 | Beeldende Kunst Arnhem

Het Beeldende Kunst Arnhem is een initiatief waarin elf Arnhemse beeldende kunstinstellingen vertegenwoordigd zijn. Deze instellingen wilden samen tot een evenwichtig voorstel komen voor de besteding van de gelden in het kader van de ‘Subsidieregeling meerjarenprogramma’s Gelderland’ in Arnhem. Ik leidde de voorbereidende werkbijeenkomst.

2013 | Koninklijke Burgers' Zoo

In opdracht van Koninklijke Burgers' Zoo verzorgde ik in 2013 de algehele coördinatie van 'Burgers' Zoo 100 jaar JONG!', waaronder de realisatie van het Feestaardvarken, een cadeau van het jubilerende dierenpark aan de Arnhemse binnenstad. Het Feestaardvarken is een gigantisch kunstwerk van kunstenaar Florentijn Hofman.

18 december 2012 | Bibliotheek Midden-Brabant

Een van de meest innovatieve bibliotheken van Nederland wilde op een speciale bijeenkomst haar medewerkers leren hoe zij hun bibliotheek kunnen pitchen voor klanten en andere stakeholders. Ik verzorgde deze training voor honderd medewerkers.

22 nov., 6 + 20 dec. 2012 | KCG en Gemeente Nijmegen

Het gezicht van Nijmegen verandert de komende jaren ingrijpend. Een vijftal omvangrijke bouwprojecten aan beide oevers van de Waal maakt dat de rivier straks niet meer langs, maar door Nijmegen stroomt: Nijmegen omarmt de Waal. Om de essentie van het gebied te benoemen en die in de toekomst te kunnen vertalen naar concrete ontwerpvragen zocht Gemeente Nijmegen samenwerking met KCG | Ateliers Gelderland. Ik leidde de gesprekken van het atelierteam.

20 november 2012 | Ontwerp Platform Arnhem

Ontwerp Platform Arnhem (OPA) beëindigt noodgedwongen zijn activiteiten per 1 januari 2013. Het laatste ontwerpcafé krijgt de vorm van een afscheidsbijeenkomst. Ik was die avond de gespreksleider.

20 november en 17 december 2012 | KCG en Gemeente Ede

Gemeente Ede is sinds begin 2011 eigenaar van de kazerneterreinen, een complex van meer dan 100 hectare. In de komende jaren is de gemeente verantwoordelijk voor de planontwikkeling van deze gebieden. Om de essentie van het gebied te benoemen en die te kunnen vertalen naar concrete ontwerpvragen zocht Gemeente Ede samenwerking met KCG | Ateliers Gelderland. Ik leidde de gesprekken van het atelierteam.

10 november 2012 | Museum Het Valkhof

Museum Het Valkhof, Productiehuis Plaatsmaken en de Gemeenschap Beeldende Kunstenaars organiseerden een verkooptentoonstelling met het werk van twintig gerenommeerde Gelderse kunstenaars. Kunst op je Kamer was alleen toegankelijk voor kinderen en jongeren van 5 t/m 18 jaar. Tijdens de Meet&Greet konden de kinderen de gekochte kunstwerken ophalen en liet ik ze kennismaken met de kunstenaars. Een geslaagde middag.

6 november 2012 | Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur

Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC) stimuleert kunstenaars om een stevige positie te veroveren als creatief ondernemer. In opdracht van BKKC verzorgde ik een workshop waarin ik kunstenaars leerde hoe zij zich kunnen presenteren in een overtuigende pitch.

5, 19 nov. en 3 dec. 2012 | Cultuur-Ondernemen Amsterdam

In opdracht van Cultuur-Ondernemen in Amsterdam gaf ik een training voor het overtuigend presenteren van plannen, mondeling én op papier.

29 oktober 2012 | Stichting Landwaard en LUX

Ter afronding van drie debatten over de toekomst van duurzaam eten organiseerde Stichting Landwaard i.s.m. LUX een expertmeeting om met stakeholders in de regio tot effectieve maatregelen te komen die de voedselproductie weer zichtbaar in verbinding brengen met haar ecologische en sociale context. Ik dacht mee over de opzet van de meeting en vervulde de rol van gespreksleider.

23 okt. 2012 | Volkshuisvesting en Giesbers-Arnhem Bouw

In opdracht van Volkshuisvesting Arnhem en Giesbers-Arnhem Bouw leidde ik een werkconferentie met de teams die werken aan het woningbouwproject Het Nieuwe A. Doel van de conferentie: hoe raken we als opdrachtgever en bouwer nog beter op elkaar ingespeeld?

10 oktober 2012 | Sprookjesfestival Arnhem

In 2012 viert het Sprookjesfestival in Arnhem haar vijfde verjaardag. Om het volwassen publiek een kijkje te geven in de wereld van de sprookjes, organiseerde het festival een talkshow met bijzondere gasten (o.a. Tjé Tjong King, Bart van Meer, Hedwig Saam, Pieter-Matthijs Gijsbers, Adriaan Luteijn en Anya Janssen). Ik vervulde de rol van presentator.

8 oktober 2012 | BH&GF | Cultuur-Ondernemen Amsterdam

De Dag van de Klassieke Muziek is de jaarlijkse ontmoetingsdag in Muziekgebouw aan ’t IJ voor iedereen die werkzaam is in de klassieke muzieksector. Dit jaar bood Cultuur-Ondernemen een pitch-training aan waarmee musici leren hoe zij hun ensembles en programma's (nog) beter kunnen presenteren. Ik verzorgde deze pitch-training op maat.

26 sept. 2012 | Stichting Landwaard en LUX

Tijdens het derde en laatste publieksdebat van de serie Uitgegeten?, een initiatief van Stichting Landwaard en LUX, gingen ‘waarden-experts’ in op de toekomst van het agrarisch platteland. Ik vervulde de rol van gespreksleider.

20 september 2012 | Gemeente Montferland

De gemeente Montferland oriënteert zich op nieuwe cultuurprojecten voor volwassenen en ouderen. Montferland Cultuur organiseerde een avond voor kunst- en cultuurverenigingen. Ik leidde de succesvolle brainstormsessie met vijftig vertegenwoordigers van 21 verenigingen.

17 september 2012 | Provincie Gelderland en LUX

Wat, en misschien nog belangrijker, wíe bepaalt het niveau als het gaat om kunst & cultuur? Wie maken en hanteren de criteria voor wat ‘goed’ is in het culturele veld? Deze vraag was het uitgangspunt voor een debat dat Provincie Gelderland in samenwerking met LUX organiseerde als laatste stap voor de definitieve versie van de provinciale cultuurnota. Ik vervulde de rol van gespreksleider.

14 september 2012 | Arnhem Mode Incubator

Ontwerpers van nu presenteren zich als cultureel ondernemers. Zij rekenen niet meer op subsidies, maar kijken uit naar opdrachten waarbij zij hun creatieve kracht zélf te gelde kunnen maken. Om deze jonge ondernemers op weg te helpen organiseerde de Arnhem Mode Incubator een presentatie voor publiek. Ik begeleidde de pitches en modereerde de interactie met de zaal.

12 en 14 september 2012 | Cultuur-Ondernemen Amsterdam

De Creative Business Cup is een internationale competitie voor ondernemers in de creatieve industrie. Creatieven met een origineel, verrassend en creatief idee maken kans op een begeleidingstraject ter waarde van ruim 40.000 euro. Ik verzorgde een tweedaagse pitch-training op maat om de vijf genomineerden voor te bereiden op hun pitch voor de Nederlandse jury.

10 september 2012 | Provincie Gelderland en LUX

Het afgelopen jaar schreeuwde Nederland om cultuur. Op 12 september mochten wij opnieuw onze stem laten horen. Wat dat voor het cultuurbeleid tot gevolg kan hebben, daarover organiseerde Provincie Gelderland in samenwerking met LUX een debat met landelijke politici én met een heel bijzondere stemcoach. Ik vervulde de rol van gespreksleider.

6 september 2012 | ArtEZ Conservatorium Arnhem

Art Business Centre (ABC) organiseerde een workshopdag in samenwerking met Wende Snijders, Remco van Eijndhoven en Anthony Heidweiller. Ik vervulde de rol van moderator bij de debatten met Wende Snijders over ‘Personal branding: authenticiteit & persoonlijk meesterschap’.

6 september 2012 | Arnhem Mode Incubator

De Arnhem Mode Incubator wil met o.a. lezingen, workshops en netwerkbijeenkomsten een brug slaan tussen verschillende generaties modeontwerpers, partners en het bedrijfsleven. Op uitnodiging van AMI verzorgde ik een pitch-training voor jonge ontwerpers.

29 juni 2012 | HBO Verpleegkunde Eindhoven

Studenten van de opleiding HBO-v in Eindhoven organiseren in het kader van hun afstuderen het symposium 'Wordt suïcidaliteit doodgezwegen?' met als sprekers: psychiater Cornelis van Houwelingen, adviseur en trainer Paul van Hoek en ervaringsdeskundigen Carine de Vries en Jeanette Croonen. Ik vervulde de rol van dagvoorzitter.

26 juni 2012 | Gemeenschap Beeldende Kunstenaars

De Gemeenschap Beeldende Kunstenaars is de beroepsvereniging voor professionele kunstenaars in Gelderland. Ieder jaar houdt de vereniging een algemene ledenvergadering. Dit jaar was de laatste keer dat ik de vergadering leidde. Na vier jaar nam ik afscheid als voorzitter van de vereniging.

17 juni 2012 | Productiehuis Plaatsmaken

Ter gelegenheid van hun vertrek naar een nieuwe locatie in Klarendal organiseerde galerie/productiehuis Plaatsmaken een openbare veiling met uniek werk uit eigen collectie. Ik vervulde de rol van veilingmeester. De veiling was een groot succes!

30 mei 2012 | Kunstenlab, Cultuur-Ondernemen en Created

Kunstenlab, Cultuur-Ondernemen en Created in Noord-Holland organiseerden in samenwerking met Tetem en Cre-aid een symposium over de inzet van artistieke creativiteit: Wat levert het concreet op? Hoe werkt het? Wat is precies de meerwaarde? Ik vervulde de rol van dagvoorzitter.

23 mei 2012 | FNV KIEM

FNV KIEM organiseerde een avond in Pakhuis de Zwijger over het broedplaatsenbeleid van Gemeente Amsterdam. Belanghebbenden en beleidsmakers gingen met elkaar in gesprek over het voorgenomen nieuwe beleid en de consequenties daarvan. Ik leidde de discussie.

21 mei 2012 | Architectuur Centrum Nijmegen en LUX

Architectuur Centrum Nijmegen organiseerde i.s.m. LUX een avond over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Een speeltje voor rijke mensen of een manier  - ook voor starters op de woningmarkt - om eindelijk duurzaam en kwalitatief hoogwaardig nieuw te bouwen? Ik vervulde de rol van gespreksleider.

7 mei 2012 | Provincie Gelderland en LUX

Het is tijd om met een andere blik naar kunst en cultuur te kijken, en vooral, om vérder te kijken. Reden voor Provincie Gelderland om in samenwerking met LUX een debat te organiseren over vernieuwende en verfrissende invalshoeken en werkwijzen. Ik vervulde de rol van gespreksleider.

2, 16 en 24 mei 2012 | C-O en Rabobank

In samenwerking met Rabobank Rotterdam organiseerde Cultuur-Ondernemen 'Agora', een presentatietraining voor jonge kunstenaars. De training werd afgesloten met een presentatie voor zakenrelaties van de Rabobank. Ik vervulde de rol van trainer en moderator.

26 april 2012 | Suïcide Leeft, Paul van Hoek

Een symposium over suïcidepreventie in De Vereeniging in Nijmegen: http://www.suicide-preventie.nl/. Sprekers: o.a. Isa Hoes en Jan Mokkenstorm. Ik vervulde de rol van dagvoorzitter.

18 april 2012 | Stichting Landwaard en LUX

Na het succesvolle debat ‘De Voedselrevolutie’ organiseert stichting Landwaard in samenwerking met LUX een verdiepende debatreeks over duurzaam eten. De reeks startte op 18 april met het debat ‘De nieuwe voedselketen’. Ik vervulde de rol van gespreksleider.

30 maart 2012 | Provincie Gelderland

Tijdens de Cultuur4daagse bogen de BIS-instellingen, musea, erfgoedsector en gemeenten zich over de vraag hoe de promotionele waarde van de Gelderse kunst en cultuur beter verzilverd kan worden. Ik vervulde de rol van gespreksleider.

28 maart 2012 | Woningcorporatie Talis Nijmegen

Ieder jaar organiseert Talis een partnerdag voor haar relaties. Samen met hen gaat de corporatie in gesprek: Wat zijn de thema’s die ons bezighouden en hoe kunnen wij daarop inspelen? Ik vervulde de rol van gespreksleider.

14 maart 2012 | KCG en biblioservice MUI

HRFSTWND is een concertserie van harmonieën, fanfares en brassbands in Gelderse concertzalen, een initiatief van KCG en biblioservice MUI. Als onafhankelijk voorzitter begeleidde ik het dirigentenoverleg over de evaluatie van eerdere HRSTWND-edities.

12 maart 2012 | KCG

KCG initieerde KUNSTwerkt, een pilot om de samenwerking tussen beeldend kunstenaars en ondernemers te stimuleren en de waarde van creatieve interventies in het bedrijfsleven aan te tonen. Ik verzorgde de gespreksleiding tijdens de presentatie waarbij een brede vertegenwoordiging van ondernemers, kunstenaars, intermediaire instellingen en overheden aanwezig was.

8 maart 2012 | Galerie Halte De Engel

Arno Arts toonde zijn nieuwe expositie ‘Doosjes, flesjes, blikjes en andere dingen’ in Galerie Halte De Engel in Rheden. Hij vroeg mij als voorzitter van de Gemeenschap Beeldende Kunstenaars om de expositie op een verrassende wijze te openen. Ik koos voor een interview met zijn partner Terry van Gurp.

13 februari 2012 | UMC St Radboud en LUX

Vorig jaar sloten de Minister voor Volksgezondheid Edith Schippers, de zorgverzekeraars en zorgaanbieders een bestuurlijk hoofdlijnenakkoord. Naar aanleiding daarvan organiseerde UMC St Radboud i.s.m. LUX-Nijmegen het debat ‘Spreiding en specialisatie in zorg’. Ik leidde (als last minute invaller) het gesprek tussen vijf keynote sprekers en de zaal.

11 februari 2012 | KCG en biblioservice MUI

HRFSTWND is een concertserie van harmonieën, fanfares en brassbands in Gelderse concertzalen, een initiatief van KCG en biblioservice MUI. Als onafhankelijk voorzitter begeleidde ik het bestuurdersoverleg over de evaluatie van eerdere HRSTWND-edities.

27 januari 2012 | Gemeenschap Beeldende Kunstenaars

De Gemeenschap Beeldende Kunstenaars is de beroepsvereniging voor professionele kunstenaars in Gelderland. In 2012 bestaat de vereniging 65 jaar. Als voorzitter sprak ik bij de opening het welkomstwoord uit.

25 jan. 2012 | Rijkswaterstaat, gemeente Arnhem en Nijmegen

SLIM verbetert de mobiliteit in de Stadsregio Arnhem Nijmegen in de periode 2010-2015. Om tot het juiste plan van aanpak te komen moesten vijf verkeerskundigen van Rijkswaterstaat en de gemeenten Arnhem en Nijmegen onder tijdsdruk het samen eens worden. Ik leidde als technisch voorzitter een besluitvormende vergadering.

« Terug naar Agenda